پنج شنبه 4 خرداد 1397
بازدید امروز : 124 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه
تعداد صفحه :
22
قیمت :
5000 تومان

چکیده
تبيين چگونگي تناسب ميان مشروطه و شريعت، يكي از مهم‌ترين بلكه بزرگ‌ترين چالش فكريجنبش تحول‌خواهي مشروطه در ايران به شمار مي‌آيد. در چهار سالي كه مي‌توان آنها راسالهاي بحراني مشروطه دانست (8 ـ 1324ق) نگرانيهاي زيادي در باره مشروطه با شريعتپديد آمد. بويژه پس از مشاهدة برخي از افراطيها و افراط‌گراييها و مطالبي كه درشماري از روزنامه‌هاي مشروطه‌خواه عنوان مي‌شد، از اين بابت كه مشروطه عامل رواجبي‌ديني خواهد شد. متدينان سخت نگران بودند. سخن گفتن مبهم از «آزادي» و «مساوات» به عنوان دو مؤلفه مهم مشروطه‌خواهي، بر اين نگرانيها مي‌افزود و ابهام را دربارةرابطه مشروطه با مشروعه بيشتر مي‌كرد.
مقدمه
داستان «مشروطة مشروعه» از وقتي آغاز شد كه شيخ شهيد فضل‌الله نوري پس از چند ماههمراهي با مشروطه‌خواهان و حضور در جلسات تدوين قانون اساسي، و به گفته خودش پس ازيك دوره صبوري و تحمل و تأويل، عاقبت احساس كرد كه بايست قيدي به مشروطه بيفزايد تاسلامت آن از ديد شرع تضمين شود. اين قيد همان كلمة مشروعه بود. پس از به قدرت رسيدنمحمدعلي شاه و درافتادنش با مشروطه، در پاسخ به اصرار مخالفان، خواهان مشروطهمشروعه شد. از اين رو مخالفان از ترس آنكه مبادا آنچه مي‌خواهند به آنان داده نشود،با اين شعار درگير شدند. شايد بتوان گفت با مطرح شدن شعار مزبور از سوي محمدعليشاه، اين شعار لوث و بدنام شد و كسي حاضر به دفاع جدي از آن نشد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007