موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی

عنوان سفارش :
نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
تعداد صفحه :
28
قیمت :
13500 تومان

خلاصه مطالب سازمانهای اداری انگلیس فرانسه

مقدمه

به مجموعه سازمان‌هائی كه دولت توسط آنها در تمامی مناطق كشور اعمال حاكمیت می‌كند، سازمان اداری گفته می‌شود. با توجه به این¬كه امور و خدمات عمومی، در كشور ما با نظام متمركز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی كه از طرف دولت مركزی منصوب می‌شوند، كارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مركز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می¬شود و هر یك از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یك وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشكیل می‌دهند. هر یك از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشكیلاتی دارند كه از مركز تبعیت می‌كنند. البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمركز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمركز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، كه به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم¬چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل كانون وكلای دادگستری و نظام پزشكی، سازمان اداری كشور، كه شامل سازمان قوۀ مركزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یك سلسله اصولی است كه رعایت این اصول در استقرار انضباط و یكپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری كشور، نقش مهمی را ایفاء می‌كند.

ساختارسازمانهای اداري در فرانسه و انگلیس

اگرچه توصيف ساختار( سازمان) اداري ازتعريف حقوق اداري وموضوع حقوق اداري تا حدودي فهميده شد اما يک نکته مهم درساختار اداري مطرح است که آن چگونگي تقسيم بندي اداري در خاستگاه حقوق اداري يعني جهان غرب است و البته از نظر تاريخي کشور فرانسه داراي تاريخ اداري ديوانسالانه و همت گرا و متصلب بوده اند و کشور فرانسه بعنوان الگوي ديوانسالاري شناخته شده به گونه اي که دولت از جامعه مدني استقلال داشته است اما کشوري انگلستان الگوي نظامهاي اداري غير متمرکز و داراي جامعه مدني قوي بوده است و دولت از خود استقلال نداشته است.

تحقیقهای مشابه
نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
28 صفحه - 13500 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
25 صفحه - 10500 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 24000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 10500 تومان
مقایسه دو کشور از ابعاد مختلف ( ایران - امریکا) اداری مدیریتی
11 صفحه - 1500 تومان
حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 15000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 21000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 15000 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 36000 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 18000 تومان
مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
55 صفحه - 24000 تومان
اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
36 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007