شنبه 27 مهر 1398
بازدید امروز : 2624 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر
تعداد صفحه :
16
قیمت :
2500 تومان

امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر به نظر شیعیان یکی از فروغ دین اسلام است .
امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن چه به باور مسلمانان خوب در نظر گرفته می شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن با توصیه کردن از سوی مسلمانان به دیگران به انجام ندادن آن چه به باور مسلمانان بد در نظر گرفته می شود .
تعریف معروف و منکر
در احکام دین ، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کار های واجب و مستحب امر به معروف و باز داشتن آن ها از کار های حرام و مکروه نهی از منکر است .
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می باشد و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط می شود و آن ها عبارتند از :
1- کسی که امر یا نهی می کند ، بداند آن چه را که دیگری انجام می دهد حرام است و آن چه را ترک کرده ، واجب است ، پس هر کس نمی داند این عمل که او انجام می دهد حرام است یا نه جلوگیری واجب نیست .
2- احتمال بدهد امر یا نهی او تأثیر دارد ، بنابراین اگر می داند تأثیر ندارد امر و نهی واجل نیست .
3- شخص گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد ، پس اگر معلوم یا گمان کند یا احتمال دهد گناهکاری بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمی کند یا موفق به تکرار نمی شود ، امر و نهی واجب نیست .
4- امر و نهی ، سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه ، به خودش یا نزدیکان و همراهان ، یا سایر مومنان نباشد .
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه ی پایین تر ، مقصود حاصل شود به عمل به مرتبه ی بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است :
1- با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او این گونه عمل می شود مثل این که از او رو برگرداند یا با چهره ی عبوس با او برخورد کند ، یا با او رفت و آمد نکند .
2- امر و نهی با زبان : یعنی با کسی که واجبی را ترک کرد ، دستور دهد که واجب را به جا آورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند .
3- استفاده از زور برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب : یعنی زدن گناهکار ( بنابر فتوای آیت الله خامنه ای مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد ، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فرضیه اسلامی اسلامی اهمیت داده می شود ، احتیاج به اذن حاکم ، مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاه های صالح دارد .
احکام امر بهمعروف و نهی از منکر
1- فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن واجب است ، تا انسان در امر و نهی مرتکب خلاف نشود .
2- اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی اش با تکرار موثر است ، واجب است تکرار کند .
3- اگر بداند یا احتمال دهد ، که نهی او در حضور جمع موثر است نه تنهایی ، اگر انجام دهنده ، آن عمل را به طور آشکار انجام می دهد جایز بلکه واجب است او را در جمع نهی کند و اگر چنین نیست بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .
آداب امر به معروف و نهی از منکر
• مانند طبیبی دلسوز و پدری مهربان باشد .
• قصد خود را خالص کند و تنها برای رضای خدا اقدام کند و عمل خود را از هرگونه برتری جویی پاک گرداند .
• خود را پاک و منزه نداند ، چه بسا همان که اکنون از او خطایی سر زده است ، دارای صفات پسندیده ای باشد که مورد محبت الهی است ، هر چند این عمل او هم اکنون ناپسند و مورد غصب الهی باشد .
........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007