موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : وظیفه بهره وری در مدیریت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
وظیفه بهره وری در مدیریت
تعداد صفحه :
6
قیمت :
4500 تومان

بهره وری چیست؟
بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت». به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.
- شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟
شاخصهای بهره وری را می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:
1-شاخصهای بهره وری (کلی و جزئی)
شاخص کلی: نسبت خروجی به جمع کل ورودیها (نیروی کار، هوا، سرمایه، ... )
شاخص جزئی: نسبت خروجی به هر یک از ورودیها
2-شاخص عملکرد: هر نوع رابطه میان عوامل مؤثر و اجزای عملکردبخشهای داخلی و فعالیتهای مختلف یک سازمان که به شکل نسبت بیان می شود.
- ویژگیهای شاخصهای مناسب:
1-بتواند کل سیستم و همچنین زیر سیستم ها را ارزیابی کنند.
2-قابل درک بوده و از نظر محاسباتی ساده باشند.
3-نسبت به تغییرات غیر قابل کنترل، مستقل باشند.
4-سیستم اندازه گیری باید عملی و کار بردی باشد.
مقدار خطاهای نیروی انسانی در رضایت ارباب رجوع یا مشتریان و میزاناستقبال آنان، حجم سازمان رضایت شغلی کارکنان، مقدار دفعات شکست و ناکامیسازمان، ساعات کار سازمان، غیبت کارکنان معیارهاییهستند که بوسیله آنها می توان بهره وری را مورد سنجش قرار داد و اینمعیارها که جهت ارزیابی نیروی انسانی شاغل است اولا باید عملی باشندثانیا باید قابل دستیابی و راهگشا باشند.
- چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟
بسیاری از عوامل که برای بهره وری نامطلوب شناخته شده است (ماشین آلاتکهنه، طراحی نامناسب شغل، اموزش غیر اثر بخش یا نا کافی کارکنان، افزایشغیر منتظره حجم کار) خارج از کنترل واحد تولید یک سازمان هستند. این فرضمطرح است که بزرگترین مشکلات موجود در راه افزایش بهره وری ناتوانیکارکنان و انگیخته نشدن آنان برای کار اثر بخش است. ..................

تحقیقهای مشابه
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
12 صفحه - 4500 تومان
مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
14 صفحه - 4500 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 105000 تومان
مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
132 صفحه - 60000 تومان
بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
25 صفحه - 7500 تومان
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 6000 تومان
تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
9 صفحه - 4500 تومان
وظیفه بهره وری در مدیریت
6 صفحه - 4500 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
13 صفحه - 9000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 9000 تومان
ایمنی و بهره وری در کارگران
16 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
15 صفحه - 45000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 7500 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 27000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
14 صفحه - 6000 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
14 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
12 صفحه - 4500 تومان
نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
24 صفحه - 7500 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
12 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
72 صفحه - 30000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
14 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزاریش بهره وری
115 صفحه - 45000 تومان
بهره وری کارگران و چالش مدیریت امروز
12 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007