موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : چرا رسانه نقش مهمی در جوامع امروز دارند.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
چرا رسانه نقش مهمی در جوامع امروز دارند
تعداد صفحه :
20
قیمت :
12000 تومان

2 مقدمه
3 نقش رسانه
5 نقش هایی که برای یک رسانه می توان برشمرد عبارتند از
10 تلويزيون ؛رسانه پرسيطره
16 ژورنالیسم تلویزیونی
18 نتیجه گیری
19 منابع
مقدمه
رسانه گاهی اوقات کانال نیز نامیده می شود . " یک رسانه (medium) عبارت است از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات . رسانه حامل یا واسط پیام است . بدین ترتیب واسط هم رسانه معنی می دهد و هم واسط : " رسانه ها ، توانایی درک مسیر حرکت جامعه را به افراد و آحاد جامعه می دهند. رسانه ها با کاهش پیچیدگی ارتباطی میان مردم و مسئولین و مردم با مردم به ایجاد وفاق اجتماعی کمک می نمایند . چنانچه لومان می گوید ، ایجاد وفاق اجتماعی مستلزم تحدید تنوع و کاهش پیچیدگی هاست . رسانه ها در عصر حاضر، حکم تیغ دو لبه ای را دارند که نوع کاربرد آن بر افکار عمومی بسیار مؤثر است . هم می توانند مخرب جامعه در ابتذال فرهنگی و اشاعه فرهنگ اباحی گری باشند و هم می توانند نقش اساسی در توسعۀ همه جانبۀ کشور در راستای چشم انداز توسعه داشته باشند. دانیل لرنر، رسانه ها را تکثیر کنندگان « شخصیت متحرک » و قالب ذهنی متناسب با آن می داند و معتقد است که رسانه ها محتوای مناسب را برای افزایش مصرف اقتصادی و مشارکت سیاسی به مردم انتقال می دهند.رسانه هاي جمعی به طور فزاینده ای اهمیت خویش را بعنوان انرژی دهنده نماد یک اجتماعات فرهنگی کوچک و بطور فضایی ، اجتماعات فرهنگی پراکنده را کسب کرده اند ، رسانه ها از دیدگاه گیدنز (1991 ) منبع هویت و امنیت هستی شناسانه هستند . از دیدگاه دروین ، رسانه ها راه را هموار می سازند تا مردم با استفاده از آنها درباره جهان پیرامون خود آگاهی یابند .
نقش رسانه
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را به عهده گرفته اند. به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را عصر ارتباطات نامیده اند. فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، وابستگی ها و همبستگی های ملی و بین المللی، ناامنی و بحران ها، تحول نظام های سیاسی و اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی و مخصوصاً بیداری وجدان اجتماعی، همه از جمله عواملی هستند که روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و و قایع جاری محیط زندگی بیشتر می کند تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مبانی دموکراسی و تفاهم بین المللی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند. در این جوامع افراد انسانی کوشش می کنند همیشه در جریان همه امور و مسایل اجتماعی قرار داشته باشند تا بتوانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم نقش خاص خویش را در زندگی گروهی ایفا نمایند. به همین جهت آگاهی اجتماعی از مهمترین ویژگی های زمان معاصر بشمار می رود و همین آگاهی است که انسان را به زندگی فردی و جمعی علاقمند می سازد و توجه او را به آزادی ها و مسیولیت های وی جلب می کند.
به این ترتیب در جامعه امروز یک فرد تنها موقعی می تواند بهترین و مطمین ترین امکانات و وسایل زندگی را برای زندگی گروهی به دست آورد که دارای معلومات و اطلاعات کافی، خط مشی های صحیح و افکار و عقاید سالم باشد و این امر با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها، نشریات، کتب، سایتهای اطلاعاتی و در یک کلام اطلاعات قابل دسترسی است. هابرماس اندیشمند معاصر در این زمینه شرط لازم و کافی برای پیدایی گستره همگانی در هر زمانی و به خصوص جوامع فرا مدرن را اطلاعات و به روز بودن آن می داند و معتقد است افکار عمومی بر این اساس شکل می گیرد و منوط بر وجود، کیفیت و چگونگی اطلاعات خواهد بود.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007