موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کاراموزی نقش اعتبارات در سازمان جهاد کشاورزی

عنوان سفارش :
کاراموزی نقش اعتبارات در سازمان جهاد کشاورزی
تعداد صفحه :
37
قیمت :
24000 تومان

فهرست مطالب نقش اعتبارات سیستم دریافت پرداخت حسابداری دولتی

فصل اول:كليات

مقدمه 2
بيان موضوع 2
اهداف 2
اهميت موضوع 3
قلمرو زماني و مكاني 3
برنامه زمانبندي اجرا وارائه گزارش 3
تعريف اصطلاحات كليدي 3
نمودار گانت 5

فصل دوم:بيان تفصيلي گزارش

تاريخچه سازمان 7
دوران ادغام 8
چارت سازماني 10
اهداف وفعاليت هاي سازمان 11
تعريف سازمانهاي دولتي 17
انواع سازمانهاي دولتي 17
سازمانهاي دولتي غير انتفاعي 17
سازمانهاي انتفاعي وابسته به دولت 17
تعريف حسابداري دولتي 18
كاربرد حسابداري دولتي 18
استفاده كنندگان از سازمانهاي دولتي 19
مديريت امور مالي سازمان جهاد كشاورزي 19
ويژگي حسابداري اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي 21
مراحل انجام هزينه وتشخيص ووصول درآمدها 21
بودجه وحسابداري دولتي 24
تخصيص اعتبار در حسابداري دولتي 24
حسابداري تأمين اعتبار در خزانه داري كل 26
تأمين اعتبار در حسابداري دولتي 26
تعريف اعتبار اسنادي 27
اعتبارات اسنادي 28
شرح وظايف بخش اعتبارات وتعهدات 28

فصل سوم:نتيجه گيري پیشنهادات

نتيجه گيري 32
فهرست منابع ومأخذ 33
پیوستها 34

فصل اول - کلیات

مقدمه

نظام (system) در لغت به معنی روش ، طریقه ، اسلوب ، قاعده و رویه آمده است و در اصطلاح عبارت است از : « مجموعه ای از اصول ، قواعد و ضوابط در ارتباط سازمانی با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص»

بنا به تعریف فوق در نظام اعتباری رابطه سازمانی و به هم پیوسته ی اصول ، قواعد ، ضوابط و اهداف اعتباری هر جامعه مطمح نظر قرار می گیرد. بدین گونه نظام اعتباری بنا بر تعریف ، نظام بانکی و اقتصادی هر کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. اهمیت و حساسیت نظام اعتباری ، در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه ی تدابیری که اصطلاحاً « سیاست های اعتباری » نامیده می شود ، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تامین این منظور ، بانک ها و سازمان ها به صورت اهرم های نیرومند جهت نیل به اهداف ، سیاست ها و برنامه های اقتصادی که متکی و مبتنی بر امکانات ، نیازها و ارزش های هر جامعه است ، انجام وظیفه نمایند. اعتبار اسنادی یکی از ابزارهای نوین تسهیلاتی است که در بخش تولیدی و بازرگانی به کار گرفته می شود. اعتبار مذکور بر مبنای عقود مختلف گشایش می یابد. (بانکداری داخلی 2 ، ص 3 و 4 ،1390)

بیان موضوع

نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی

اهداف :

اهداف اصلی از برقراری سیستم کنترل داخلی تخصیص اعتبار عبارتند از :
1- نظارت بر پیشرفت فعالیت هر یک از دستگاه های اجرایی.
2- تخصیص یافتن هر فقره تأمین اعتبار از محل اعتبارات.
(همان منبع ، ص 6)

اهمیت موضوع

- ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی را توسط بانکها فراهم می آورد – جهت طرفین درگیر در معامله ایجاد امنیت می کند.
- تضمین پرداخت توسط بانک فروشنده به شرایط اجرای کلیه تعهدات تعیین شده توسط فروشنده.
- بانک تعهد پرداخت را فقط در مقابل دریافت اسناد ( نه کالا ) می نمایند. بدین ترتیب خریدار باید قبل از معامله در مورد شهرت فروشنده تحقیق کند.

تحقیقهای مشابه
کاراموزی نقش اعتبارات در سازمان جهاد کشاورزی
37 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
27 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
25 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
16 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007