پنج شنبه 3 خرداد 1397
بازدید امروز : 2134 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : امنیت اجتماعی و تراکم جمعیت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
امنیت اجتماعی و تراکم جمعیت
تعداد صفحه :
18
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالبفهرست مطالب
عنوان صفحه
امنیت اجتماعی 1
تفاوت امنيت اجتماعي و تامين اجتماعي 1
تفاوت امنيت انساني و امنيت اجتماعي 1
تفاوت امنیت اجتماعی و امنیت ملی 1
ريشه هاي ظهور و شيوه هاي بروزSocietal Security 7
امنيت اجتماعي در ايران 9
امنیت اجتماعی و تراکم جمعیت 11
امنیت در منطقه ای به وسعت ایران 15
قلب تپنده ایران 16
تهدیداتی برای قلب تپنده ایران 16
شناخت، نخستین گام 17
طرح های هماهنگ 17
  امنیت اجتماعی
به نظر مي‌رسد پس از اينكه امنيت فردي مورد شناسايي قرار گرفت، افراد براي تحقق و تحكيم امنيت و جايگاه خود ناگزير از عضويت در اجتماعات يا گروههاي مختلف اجتماعي هستند. اين سطح از امنيت تحت عنوان امنيت اجتماعي (Societal Security) مورد توجه و بحث قرار مي‌گيرد. امنيت اجتماعي، نوع و سطحي از احساس اطمينان خاطر است كه جامعه و گروه در آن نقش اساسي دارد.
تفاوت امنيت اجتماعي و تامين اجتماعي
در مقابل مفهوم امنيت اجتماعي كه ناظر بر تدارك سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آميز و رفع دغدغه‌هاي ذهني (احساس عدم امنيت) شهروندان است، مفهوم تامين اجتماعي((Social Security فقط به نگراني‌ها و معضلات جامعه در موارد و مواقع خاص مي‌پردازد.
بنابراين ناامني اجتماعي موردنظر اين پژوهش عبارت است از مجموعه حركت هاي عمدي و تحولات عادي كه اطمينان خاطر افراد و انسجام گروه هاي اجتماعي را مخدوش مي‌سازند.
براساس چهار مولفه مذكور مي‌توان تصريح نمود كه امنيت اجتماعي مفهومي كاملاً متمايز از تامين اجتماعي مي‌باشد. مرجع تامين اجتماعي فقط بخشي از افراد جامعه است در حاليكه امنيت اجتماعي، كليت جامعه را مد نظر دارد كه در قالب گروههاي مختلف اجتماعي خود نمايي مي كنند.
تفاوت امنيت انساني و امنيت اجتماعي
در مفهوم امنیت انسانی بر مرجعیت فرد تاکید می‌شود و عنصر اساسی مورد نظر در این مفهوم، فرد است نه گروه و حتی جامعه.
تفاوت امنیت اجتماعی و امنیت ملی
امنیت ملی و امنیت دولت لزوماً به معنای امنیت جامعه نیست.
با وجود همپوشاني معنايي بین امنیت ملی، امنیت اجتماعی و امنیت فردی، باید توجه داشت که مرجع آن سه مفهوم متفاوتند؛ بدین مضمون که مرجع اصلی امنیت ملی، دولت و حاکمیت ملی است، مرجع امنیت اجتماعی، جامعه است و مرجع امنیت فردی عبارت است یکایک شهروندان. در امنیت اجتماعی بر احساس امنیت گروه های اجتماعی، معیار سنجش، سطح امنیت است.
اگر جمعيت تشكيل‌دهنده يك كشور نسبت به ارزشهاي حياتي مانند تماميت ارضي و رژيم سياسي احساس تعلق كرده و در احياء و ارتقاي هويت ملي بكوشند، انسجام اجتماعي وجود دارد. اما اگر گروههاي مختلف جامعه، اطمينان خاطر خود نسبت به سلامت جامعه را از دست بدهند و با تكيه بر وجوه تمايز مذهبي، ديني و قومي، در مشروعيت ارزش‌هاي حياتي ترديد كنند، آنگاه نظام اجتماعي جامعه از هم گسيخته مي‌شود و زمينه براي جنگ داخلي، مداخله خارجي، بي اعتمادي و امنيتي شدن مسائل عادي مهيا مي‌شود.
امنیت اجتماعی به معناي تمهید فضا و ابزارهای لازم براي ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‏ها، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود.
عنوان صفحه
امنیت اجتماعی 1
تفاوت امنيت اجتماعي و تامين اجتماعي 1
تفاوت امنيت انساني و امنيت اجتماعي 1
تفاوت امنیت اجتماعی و امنیت ملی 1
ريشه هاي ظهور و شيوه هاي بروزSocietal Security 7
امنيت اجتماعي در ايران 9
امنیت اجتماعی و تراکم جمعیت 11
امنیت در منطقه ای به وسعت ایران 15
قلب تپنده ایران 16
تهدیداتی برای قلب تپنده ایران 16
شناخت، نخستین گام 17
طرح های هماهنگ 17
  امنیت اجتماعی
به نظر مي‌رسد پس از اينكه امنيت فردي مورد شناسايي قرار گرفت، افراد براي تحقق و تحكيم امنيت و جايگاه خود ناگزير از عضويت در اجتماعات يا گروههاي مختلف اجتماعي هستند. اين سطح از امنيت تحت عنوان امنيت اجتماعي (Societal Security) مورد توجه و بحث قرار مي‌گيرد. امنيت اجتماعي، نوع و سطحي از احساس اطمينان خاطر است كه جامعه و گروه در آن نقش اساسي دارد.
تفاوت امنيت اجتماعي و تامين اجتماعي
در مقابل مفهوم امنيت اجتماعي كه ناظر بر تدارك سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آميز و رفع دغدغه‌هاي ذهني (احساس عدم امنيت) شهروندان است، مفهوم تامين اجتماعي((Social Security فقط به نگراني‌ها و معضلات جامعه در موارد و مواقع خاص مي‌پردازد.
بنابراين ناامني اجتماعي موردنظر اين پژوهش عبارت است از مجموعه حركت هاي عمدي و تحولات عادي كه اطمينان خاطر افراد و انسجام گروه هاي اجتماعي را مخدوش مي‌سازند. براساس چهار مولفه مذكور مي‌توان تصريح نمود كه امنيت اجتماعي مفهومي كاملاً متمايز از تامين اجتماعي مي‌باشد. مرجع تامين اجتماعي فقط بخشي از افراد جامعه است در حاليكه امنيت اجتماعي، كليت جامعه را مد نظر دارد كه در قالب گروههاي مختلف اجتماعي خود نمايي مي كنند.
تفاوت امنيت انساني و امنيت اجتماعي
در مفهوم امنیت انسانی بر مرجعیت فرد تاکید می‌شود و عنصر اساسی مورد نظر در این مفهوم، فرد است نه گروه و حتی جامعه.
تفاوت امنیت اجتماعی و امنیت ملی
امنیت ملی و امنیت دولت لزوماً به معنای امنیت جامعه نیست.
با وجود همپوشاني معنايي بین امنیت ملی، امنیت اجتماعی و امنیت فردی، باید توجه داشت که مرجع آن سه مفهوم متفاوتند؛ بدین مضمون که مرجع اصلی امنیت ملی، دولت و حاکمیت ملی است، مرجع امنیت اجتماعی، جامعه است و مرجع امنیت فردی عبارت است یکایک شهروندان. در امنیت اجتماعی بر احساس امنیت گروه های اجتماعی، معیار سنجش، سطح امنیت است.
اگر جمعيت تشكيل‌دهنده يك كشور نسبت به ارزشهاي حياتي مانند تماميت ارضي و رژيم سياسي احساس تعلق كرده و در احياء و ارتقاي هويت ملي بكوشند، انسجام اجتماعي وجود دارد. اما اگر گروههاي مختلف جامعه، اطمينان خاطر خود نسبت به سلامت جامعه را از دست بدهند و با تكيه بر وجوه تمايز مذهبي، ديني و قومي، در مشروعيت ارزش‌هاي حياتي ترديد كنند، آنگاه نظام اجتماعي جامعه از هم گسيخته مي‌شود و زمينه براي جنگ داخلي، مداخله خارجي، بي اعتمادي و امنيتي شدن مسائل عادي مهيا مي‌شود.
امنیت اجتماعی به معناي تمهید فضا و ابزارهای لازم براي ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‏ها، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007