موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
تعداد صفحه :
102
قیمت :
45000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
سیر تحول بیمه
آغاز حرفه بیمه گری
تاریخچه بیمه در ایران
اداره کل خدمات درمانی گیلان
جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
تعریف واژه بیمه
بررسی فقهی مساله بیمه
آیا بیمه معامله معلومی است؟
بیمه از دیدگاه امام خمینی (ره)
بیمه از تحریر الوسیله
بیمه از توضیح المسائل
بیمه از نظر اقتصادی
حفظ ثروت ملی
تضمین سرمایه گذاری ها
ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات
توسعه سرمایه گذاری
تاثیر بر موازنه ارزی
بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر و پس انداز از نوع مستمری
بیمه های عمر زمانی
بیمه عمر مانده بدهکار
بیمه حوادث شخصی
بیمه درمانی
بیمه های آتش سوزی
بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی
بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی
بیمه نامه های آتش سوزی انبارها
بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی
بیمه شخص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی اتومبیل
بیمه نامه بدنه اتومبیل
بیمه نامه حوادث سرنشین
بیمه حمل و نقل کالا
شرایطc
شرایطB
شرایطA
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکی
بیمه ها مهندسی
بیمه تمام خطر مقاطعه کاری
بیمه تمام خطر نصب
بیمه تمام خطر ماشین آلات ساختمانی و راه سازی
انواع خدمات بیمه
بیمه عمر و پس انداز او نوع مستمری
بیمه های آتش سوزی
الف)شرایطC
ب)شرایطB
ج)شرایط A
ویژگی های شرایط جدید
بیمه های اشخاص
بیمه های عمر
بیمه ها عمر زمانی
بیمه ها ی عمر مانده بدهکار
بیمه عمر و پس انداز
بیمه اتکایی
بیمه های اتومبیل
بیمه شخص ثالث
ب)بیمه نامه مسئولیت مدنی اتومبیل
ج)بیمه نامه بدنه اتومبیل
د)بیمه نامه حوادث سر نشین
فصل دوم
تاریخچه کلی بازار یابی
بازار یاب بیمه در استان گیلان
نمونه وظایف
رشته بازرگانی
ابزار و وسایل
شرایط ارتقاء شغل
ویژگی ها شخصی
بازار یابی بیمه
مشکلات بازار یابی در صنعت بیمه گیلان
بازار بیمه گیلان در یک نگاه
بازار یابی بیمه در استان گیلان
کلید های طلایی بازار یابی بیمه در استان گیلان
جا خالی بازار یابی در تحول صنعت بیمه در استان گیلان
چالس های صنعت بیمه در استان
شرکت ها ی بیمه خصوصی توان تحمل ریسک های سنگین را ندارند
اهداف صنعت بیمه مطابق با برنامه چهارم توسعه ، محقق نشده است
باید به بیمه به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته شود
تقویت شرکت های بیمه دولتی در کشور کافی نبوده است
استفاده از تجارب سایر کشور های دیگر در صنعت بیمه کشور ضروری است
کمبود نیروی متخصص و ماهر از مشکلات صنعت بیمه
قوانین و مقررات صنعت بیمه کشور سنتی است
بازار یابی در صنعت بیمه
بیمه از نظر بازار یابی چه ضعف هایی ممکن است داشته باشد؟
از نظر بازار یابی ، انواع بازار کدامند و چند نوع بازار بیمه داریم
تورم بیمه
اثر تورم در خسارت
1.فرانشیز
2.حداکثر خسارت
3.قاعده نسبی
4. اثر تورم در حق بیمه
ضعف های بیمه از دیدگاه بازاریابی
مفاهیم بازار
مکعب بازار
شرایط اقتصادی
دخالت دولت
نقش بازار یابی در برنامه ریزی شرکت بیمه
استراتژی بازاریابی
نقش بازار یابی در طرح و اجرای استراتژی
ماتریس نقاط مرجعاستراتژیک بازار یابی
جانمایی استراتژیک های بازار یابی واکربر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک
تدوین استراتژی بازاریابی بر اساس استراتژی های چرخه خیات محصول
بعد میزان رقابت
بعدکانون توجه
استراتژی های مرحله ورود به بازار
استراتژی های مرحله رشد
استراتژی های مرحله بلوغ
استراتژی های مرحله افول
فصل سوم
بازاریابی بیمه اختیاری برای شاغلان فاقد کار فرما
بازار یابی رابطه ای راهبرد ی مناسب درپیشبرد بیمه های خرد
کمتر از 4 درصد روستاییان گیلانی بیمه هستند
فصل چهارم
سیستم های اطلاعاتی بازار یابی و بسر سازی ساختار ی در شرکت های بیمه
سیستم های اطلاعاتی بازاریابی
منابع اطلاعات بازاریابی
بانک های اطلاعات داخلی
هوش و بصیرت بازاریابی
تحقیقات بازاریابی
تکنولو ژی سیستم اطلاعاتی
سیستم های پشتیبانی تصمیم
انبار داده ها
مفهوم ساختار سازمانی
سازمان و ساختار سازمانی در شرکت های بیمه
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع
تاریخچه بیمه
مقدمه
بیمه‌های غیر زندگی پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی بیمه‌های دریایی در حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت. بیمه‌های زندگی نیز سابقه زیادی دارند. این نوع بیمه‌ها نخستین‌بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع‌آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند آن پول به خانواده‌هایشان پرداخت شود. بقیه رشته ها کم وبیش از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و ورود فراورده های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند. بیمه گران مدام در فکر ارائه تامین بیمه ای برای این دسته از خطرها هستند. اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد می توانست کالا را حراج کند.
ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وامها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وامها را در تاریخ و پیدایش بیمه، بیمه وامهای دریایی نامیده اند. که در سده های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت. بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتیها و مال التجاره ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت می کردند. حتی برخی تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وامها به دو هزار سال قبل از میلاد می رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود. برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای مهم حرفه بیمه گری محسوب می شود، چینیها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت می کرده اند. بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق، با چندین کشتی و قایق حمل می کردند که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتیها و قایقهای دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد. این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه گران و بیمه گران اتکایی متداول است و رعایت می شود.
نوع دوستی، نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوقهای تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم آورانی که در مصاف با دشمن کشته می شدند، یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می رفتند و بازماندگان شان توان مالی تامین هزینه ها را نداشتند در زمانهای قدیم رایج بوده است. کلاً امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان مذاهب و ادیان نیز کراراً به آن اشاره کرده اند. تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل می توان اطلاق کرد، در قرون وسطی نیز رایج بود. تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریایی نیز بیمه برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریایی و نظایر آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب می شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود.
سیر تحول بیمه
تعاون و کمکهای متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه ای آن باقی ماند. به نظر بسیاری از مولفان، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن درسده چهاردهم به وجود آمده است. پس از پیدایش بیمه در این دوران، در اروپای غربی عده ای که به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت برخاستند. اینان تصور می کردند که قرارداد بیمه نیز به سرنوشت وام دریایی دچار و ممنوع خواهد شد. زیرا قبلاً کلیسا یا بیمه به صورت وامهای دریایی مخالفت کرده بود. دلیل این بود که مقامات کلیسایی طبق موازین مذهبی، بهره را حرام می دانستند. در پی همین مخالفت کلیسا بود که بیمه وامهای دریایی مدتی منسوخ شد تا عاقبت تجار وام دهنده شکل آن را عوض کردند. بدین منوال که به جای بهره، وام گیرنده جایزه ای می پرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمی توانست با آن مخالفت کند. این امر موجب شده بود که به آینده بیمه چندان امیدوار نباشند ولی بیمه به سرعت توسعه یافت. سوابق تاریخی نشان می دهد که در سال 1393 در یک دفتر مهندسی در ژنو، طی یک ماه 80 قرارداد بیمه منعقد شد. سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم پیش آمد برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که « پلیس » نامیده می شد تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت.
در زبان انگلیسی، به بیمه نامه policy گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان "police " باشد. کم کم به علت نیازهای بین المللی، قواعد و اصول گوناگونی به شکل ماده هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه پس از قرنها هنوز بعضی از این قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است.
آغاز حرفه بیمه گری
توسعه بیمه سبب جلب توجه و تمایل بازرگانان به حرفه بیمه گری و صدور بیمه نامه شد. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیتی خاص یافت. در سال 1552 در شهر « فلورانس » کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل شد. اعضای کانون مزبور حقوقدانانی را از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه نامه ها و تدوین تعرفه های حق بیمه و انتخاب واسطه ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آنها، همچنین نجات کشتیها و بازیافتی ها را از مهلکه، به آنان محول کردند. به تدریج بیمه گرایان این روش را پیش گرفتند که گهگاه در بندرهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی و قهوه خانه ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقاً با واسطه های بیمه در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتیها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افرزون بر این، بیمه گران غالباً خطرهای بزرگی را که به تنهایی از پس آنها برنمی آمدند، متفقاً به عهده می گرفتند.
بیمه گران زودتر از بیمه گذران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند. مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی به نام « ادوارد لوید » در لندن تشکیل می شد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 60000 تومان
پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
100 صفحه - 45000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
بررسی وضعیت پروژه های عمرانی استان گیلان( از لحاظ زمان اجرا) در 5 سال گذشته
49 صفحه - 24000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
50 صفحه - 45000 تومان
نرم افزارهاي موجود در صنعت برق
6 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت رایج سیستم های اطلاعات بازاریابی در صنعت بانکداری 22
33 صفحه - 128700 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هم تراز نمودن استراتژی های عملیات، بازاریابی و رقابتی جهت افزایش عملکرد: یک آزمون تجربی در صنعت بانکداری خرد
11 صفحه - 33000 تومان
انگیزه بازاریابی جهانگردی و تبلیغاتی و فعالیت های بیشتر در صنعت جهانگردی
9 صفحه - 3000 تومان
هدف از بازاریابی بیمه در شرکت بیمه
6 صفحه - 4500 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 30000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
24 صفحه - 12000 تومان
بازاریابی در صنعت بیمه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
تاثیر بیمه در صنعت گردشگری-
29 صفحه - 12000 تومان
نقش بیمه کشاورزی در ایجاد فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
15 صفحه - 7500 تومان
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
3 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 105000 تومان
نقش صنعت در استان گیلان
13 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007