موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : درس محاسبات فلزی - طراحی تیر های اسکلت فلزی – خوردگی و راههای نگهداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
درس محاسبات فلزی- طراحی تیر اسکلت فلزی - خوردگی و نگهداری
تعداد صفحه :
16
قیمت :
6000 تومان

طراحی تير با پروفيل شماره پايين تر
جهت بهره گیر از يک پروفيل با شماره پايين تر در يک تير مشخص نیاز به بکارگيری ورق های تقویتی در هر دو بال می باشد.
هدف از استفاده از چنين ورق هایی بالا بردن مدول مقطع تير و در نتيجه افزایش مقاومت خمشی تیر با شماره پایین تر می باشد.
از این روش در ساختمانهای فولادی جهت تیپ بندی تیرهای یک طبقه استفاده می شود. شایان به ذکر است که یک پروفیل با شماره پایین تر که همراه ورق تقویتی می باشد ، از نظر مالی نیز نسبت به پروفیل بدون ورق تقویتی با صرفه تر است.
جهت محاسبه مساحت مقطع عرضی هر یک از ورق ها داریم :
APL=( wreq-wb )/ hb
Wreq : مدول مقطع مورد نیاز
Wb : مدول مقطع تیر با شماره پایین تر
hb : ارتفاع تیر با شماره پایین تر
ضخامت ورق نبایستی از ضخامت بال (tf ) بیشتر باشد.
در ضمن نیاز نیست که این ورقها در سرتاسر بال تیر گسترده شوند.
بلکه صرفا در محل لنگر ماکزیمم نیاز به بهره گیری از ورق تقویتی می باشد. به عنوان مثال در تیر دو سر مفصل که لنگر ماکزیمم در وسط قرار دارد ، L/2 از فرمول زیر در سمت راست وسط تیر و L/2 مابقی در سمت چپ وسط تیر قرار می گیرد.
L =(( wreq-wb)/ wreq)1/2 + 3 bf
bf : عرض بال پروفیل با شماره پایین تر
اتصال گيردار تير به ستون در سازه های فولادی :
جهت ایجاد اتصال گیردار تیر به ستون بدین ترتیب عمل می نمايند که یک ورق ( پلیت ) در بال فوقانی و یک ورق بر روی بال تحتانی تیر جوش می دهند. سپس تیر را بر روی نبشی نشیمن ستون قرار می دهند.
این نبشی صرفا نقش تکیه گاهی و مونتاژ داشته و محاسباتی نمی باشد. بعد از قرارگیری تیر بر روی نبشی نشیمن ، نبشی نشيمن به ورق تحتانی و ورق تحتانی و فوقانی به ستون جوش داده می شود. سپس از نبشی های جان برای تکمیل اتصال گیرداری بهره می برند.
این نبشی ها از يک طرف به جان تیر و از طرف دیگر به ستون جوش داده می شوند. این نبشی جهت ایجاد مقاومت پیچشی در تیر می باشد.
المانهای محاسباتی این اتصال شامل نبشی های جان و ورق های اتصال فوقانی و تحتانی می باشند. نبشی های جان بر اساس برش ناشی از نیروی محوری و ورق ها نیز بر اساس لنگر ایجاد شده ، طراحی می شوند.
گاها نيز دیده شده است که جهت تامین گیرداری بیشتر ، از لچکی در زیر نبشی نشیمن بهره می برند.
شایان ذکر است که شرط لازم جهت ایجاد اتصال گیردار تیر به ستون ، بایستی تیر به بال ستون جوش داده شود.
به همین دلیل ایجاد گیرداری در دو بعد در ستون های IPE غیر ممکن می باشد. جهت بهره گیری از اتصال گیردار ( قاب خمشی ) در دو جهت بایستی از مقاطع مرکب که دارای بال دو دو جهت ستون می باشد بهره برد. ..................

تحقیقهای مشابه
درس محاسبات فلزی- طراحی تیر اسکلت فلزی - خوردگی و نگهداری
16 صفحه - 6000 تومان
پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی - مراحل و محاسبات لازم طرح ریزی کارخانه ساخت بخاری گازی
20 صفحه - 24000 تومان
جزوه درس طراحی الگوریتم
187 صفحه - 240000 تومان
آهن - تاریخچه - محاسبات - اسکلت فلزی
24 صفحه - 7500 تومان
روشهای اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی
46 صفحه - 10500 تومان
دوام در سازه فلزی
15 صفحه - 6000 تومان
ساختمان های فلزی
8 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
سازه بتنی و فلزی - سازه ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 15000 تومان
سازه بتنی و فلزی - سازه ساختمان
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گذار کربید ها ، نیترید ها و فسفید های فلزی
15 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مکانیک طراحی سردخانه نگهداری موارد همراه با طراحی کامل و نقشه
114 صفحه - 120000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007