موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تنوع قراردادهای بین المللی در صنعت نفت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
تعداد صفحه :
44
قیمت :
8000 تومان

موضوع صحبت ، در خصوص قرار دادهای بین المللی نفتی وقوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی درصنعت نفت است. طی این دوروزی که کنفرانس بر گزار می شود، روز گذشته و بخشی از امروز را، در خدمت جناب آقای دکتر زین الدین، رئیس محترم اداره حقوقی شرکت ملی نفت، در کارگاه آموزشی مباحثی را مورد بحث وبررسی قراردادیم.
این مباحث به موضوعات مرتبط با قراردادهای نفتی و اصول حاکم بر چنین قراردادهایی می پردازد. در آن کارگاه ها، متأسفانه با کمبود وقت مواجه شدیم و موضوعی که محور چهارم آن کارگاه آموزشی بود، مقررشد که دراین جلسه، در خدمت حضار محترم، مطرح شود. برای این که به تنوع قرارداد های بین المللی در صنعت نفت، نگاهی داشته باشیم ابتدا شمه ای از انواع قراردادها را مطرح می کنم و در قسمت دوم هم به قوانین و مقررات استفاده از مکانیزم های قراردادی جهت تأمین سرمایه گذاری خارجی خواهم پرداخت.
انواع قراردادهای بین المللی در صنعت نفت بیع متقابل درقرارداد بیع متقابل، پیمانکار چه تعهداتی را باید اجرا کند :
1- انجام عملیات ( اکتشاف) و توسعه توسط پیمانکار صورت می گیرد. در خصوص این مشخصه از قرارداد بیع متقابل توضیح دو مورد ضروری است . اول، لازم به توضیح است که در گذشته، این قراردادها برای عملیات توسعه میادین شناخته شده و میادینی که دارای power oil هستند در ایران شروع شد. و دوم، به این دلیل کلمه اکتشاف را داخل پرانتز قرار داده ام تا این نکته را توضیح دهم که در سال 1382 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که عملیات اکتشاف و توسعه توأمان در صنعت نفت امکان پذیر می باشد و می تواند موضوع عملیات بیع متقابل قرار گیرد.
2-تأمین منابع مالی توسط پیمانکار انجام می شود.
3- ریسک سرمایه گذاری resin contact ،به عهده پیمانکار است.
4-. باز پرداخت هزینه ها به پیمانکار از طریق اختصاص بخشی از عواید میدان صورت می گیرد.
5- پرداخت پاداش (rem) به پیمانکار نیز، از طریق تخصیص بخشی از تولید میدان عملی می شود.
دراین باره بایدگفت وقتی صحبت از rem)) می شود، اصطلاح پاداش، یک اصطلاح مسامحه ای است. در حالی که مفهوم اصلی این کلمه، ترکیبی از عواملی مانند حق الزحمه ،ریسک و هزینه های بانکی و .. را شامل می شود که با توجه به تمام این عوامل، عددی به عنوان حق الزحمه یا پاداش در قرارداد های بیع متقابل به صورت عدد دیجیتال درج می شود .
بیع متقابل و نحوه تقسیم تولید
وقتی قراردادبیع متقابل بعدازمراحل اجرای طرح به مرحله بهره برداری می رسد، تقسیم درآمدهای تولید به این صورت است که :
1-تولید نا خالص( تمام تولید ناخالص متعلق به شرکت ملی نفت است )
2- بازیافت هزینه ها به پیمانکار و در نهایت پرداخت پاداش
درباره تخصیص تولید ناخالص به شرکت ملی نفت ذکر این نکته حایز اهمیت است که در این نوع قراردادها ذکر می شود که باید40 درصداز تولید ناخالص به خزانه دولت واریز شود و 60 درصد از تولید میدان نیز برای استهلاک هزینه های عملیات توسعه یا عملیات اکتشاف و توسعه مصرف می شود. البته این 60 درصد حداکثر ماکزیمم است. امروزه در میادین نفتی ایران با 20 درصد یا 30 درصد هزینه های میادین پرداخت می شود و بیع متقابل هم مانند ریسک resin contact ملحق به همان قرارداد است.
مشخصات قرار دادهای پیمانکاری ساده
1- اکتشاف ، توسعه و یا بهره برداری توسط پیمانکار
2- تأمین منابع مالی توسط کارفرما
3- ریسک سرمایه گذاری به عهده کارفرما
این نوع قراردادها درحقیقت یک نوعE.P.T بزرگ است. یک G.C بزرگ است و یک counteractive management عظیم به شمار می آید.
4- باز پرداخت هزینه ها و سود پیمانکار را، ازمنابع مالی، کارفرما دریافت می کند. پیمانکاری ساده و نحوه بازیافت تأمین مالی مبلغ مورد نیاز این قرارداد ها معمولاً از طریق بودجه دولت و یا منابع داخلی تخصیص می یابد و پس از آنکه درنتیجه عملیات پیمانکار، نفت و گاز به مرحله تولید و فروش رسید، این مبلغ، به محل اولیه تأمین منابع و بودجه داخلی باز می گردد در بررسی آمارهای به دست آمده از بیش از 100 کشور جهان، انواع قرار دادهای نفتی بین المللی به شرح زیر اعلام شده است : ..................

تحقیقهای مشابه
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 8000 تومان
انواع قرار دادهای بین المللی
18 صفحه - 5000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 6000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 4000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 4000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 12000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 11000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 5000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 9000 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 3000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 8000 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 4000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 8000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 12000 تومان
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 5000 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 10000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 10000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 28000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 20000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 16000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 30000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 10000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 20000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 10000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 50000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 12000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
27 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
74 صفحه - 24000 تومان
سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
28 صفحه - 5000 تومان
سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
6 صفحه - 3000 تومان
قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
29 صفحه - 6000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 14000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 12000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 12000 تومان
حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
6 صفحه - 3000 تومان
نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
15 صفحه - 6000 تومان
اکتشاف نفت - صنعت نفت ایران
14 صفحه - 3000 تومان
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران
23 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007