پنج شنبه 28 دی 1397
بازدید امروز : 1435 نفر

موضوع : تغذیه در گیاهان و اهمیت آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تغذیه در گیاهان و اهمیت آن
تعداد صفحه :
9
قیمت :
1500 تومان

* تغذیه در گیاهان:
اهمیت تغذیه گیاه
تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصول به شمار می آید. در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد بلکه ایجاد تعادل و رعایت تعادل عناصر غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است در عدم تعادل تغذیه ای، با اضافه کردن مقداری از یک عنصر غذایی، نه تنها افزایش عملکردی رخ نمی دهد، بلکه اختلالاتی در رشد گیاه و در نهایت افت عملکرد مطرح می شود. تغذيه گياهي نه تنها بر ميزان توليد محصول گياهان تاثير مي گذارد بلكه حساسيت آنها نسبت به بيماريهاي ريشه،اندام گياهي را از طريق ايجاد تنش روي پاتوژن و ميزبان تحت تاثير قرار مي دهد. عناصر غذائي اصلي و فرعي بسته به گونه حشره ، گياه و نوع خاك اثرات متفاوتي بر مقاومت گياه مي گذارند. بيش بود مواد غذائي در بعضي موارد باعث افزايش مقاومت و در موارد ديگر سبب كاهش آن مي شود. كمبود عناصر غذائي نيز همين اثرات را دارد.
دفعات حمله كرم ساقه خوار اروپائي ذرت در مزارعي كه در اثر مصرف كود نيتروژن زياد رشد علفي ذرت خيلي بيشتر شده باشد افزايش مي يابد. مصرف زياد كود نيتروژن در زراعت گوجه فرنگي موجب افزايش حساسيت گياه و شيوع بيماري كپك خاكستري مي گردد چون نيتروژن باعث توليد زياد برگ شده و با ايجاد ريز اقليم مرطوب تر شرايط رابراي جوانه زني كنيدي هاي اين قارچ و آلودگي مساعد مي نمايد. توازن بين سه عنصر اصلي نيتروژن ، فسفر ، پتاسيم در گياه براي رشد عادي حشره اهميت حياتي دارد. وجود نيتروژن زياد در گياه معمولا باعث افزايش بقاء و رشد سريعتر حشره مي گردد. ون امران (1966) نشان داد كه شته ها نسبت به ميزان نيتروژن در گياه حساسيت دارند و نسبت به ميزان پتاسيم حتي با وجود نيتروژن زياد ، واكنش منفي نشان مي دهند. او پيشنهاد كرد كه مي توان با در نظر گرفتن نسبت نيتروژن به پتاسيم مي توان گياه را در برابر شته ها مقاوم كرد . اثرات نيتروژن زياد روي بافت ميزبان شامل كاهش سفتي بافت، بزرگ شدن سلول ها و نازك شدن ديواره آنها ، افزايش فضاي بين سلول ها و بسيار باز شدن روزنه ها مي باشد كه شرايط را براي ورود و تكثير عوامل بيماري زا مخصوصا باكتري ها فراهم مي نمايد. عنصر پتاسيم موجب ترميم سريع زخم هاي گياه شده و بر فعاليت پاتوژن هائيكه از طريق زخم هانفوذ مي كنند تاثير مي گذارد.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007