موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نفت و تاثیر آن به تغییر ساختار حکومت در خاورمیانه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نفت و تاثیر آن به تغییر ساختار حکومت در خاورمیانه
تعداد صفحه :
22
قیمت :
7500 تومان

عنوان
مقدمه
نفت و امنيت در تجديد ساختار استراتژيك حکومت
گونه شناسی ساختار دولت در خاورمیانه
پاورقی
منابع
مقدمه:
خاورميانه به ويژه منطقه خليج فارس از دير باز تاکنون يکى از کانون هاى توجه و اهميت بوده وهست و همواره نقش مهمى را در کانون هاى قدرت ايفا کرده است به گونه اى که هيچ گاه امکان ناديده گرفتن آن در معادلات بين المللى به وجود نيامده است. اين سه را ه ارتباطى ميان قاره هاى اروپا، آسيا و آفريقا از زمان شناخت جغرافيا و تدوين تاريخ اهميت خودرا حفظ کرده است،گرچه در هر برهه اى از زمان ويژگى داشته است، اما هيچ گاه اهميت خود را از دست نداده است. اين منطقه از جهان گاه حد فاصل امپراتورى هاى بزرگ ايران و روم و صحنه آوردگاه ميان اين دو قدرت نظامى زمان خود بوده است،گاه حدفاصل فتوحات اسلامى وکشورگشايى اعراب در اين منطقه و تنها پل ارتباطى قدرت جديد و قدرت قديم (ايران)وگاه يکى از تقسيمات کليساى کاتوليک ودربار پاپ وقدرت هاى مسيحى اروپايى و دروازه تجارت مشرق زمين و تامين کننده ملزومات اروپاى قرون وسطي. پس از آن با رنسانس و تولد و رشد سيستم سرمايه داري،تامين کننده مواد اوليه و بازارهاى فروش مازاد توليد اروپاى صنعتى شد. در برهه ديگرى از زمان، دروازه هندوستان، اين سرزمين جادويى و رويايى اروپاى قرن هفده و هيجده ميلادى عرصه رقابت دولت هاى بزرگ اروپايى به شمارآمد. هنگامى که قدرت هاى اروپايى براى تخليه قدرت بالقوه خود و کسب امتيازهاى بيشتر در عرصه جهانى به جان يکديگر افتادند، خاورميانه و کشورهاى اين منطقه به صحنه منازعات، چنگ و دندان تيز کردن وگاه دوستى هاى کوتاه مدت و يا دشمنى هاى بى دليل تبديل شدند. امپراتورى انگلستان از اين دروازه زيبا با چشم اندازى زيبا براى هند طلايى دل نمى کند و ساير قدرت هاى اروپايى را نيز به صرافت براى چنگ اندازى به اين منطقه مى انداخت.
با آغاز قرن نوزدهم و پس از فوران نفت از نخستين چاه نفت در خاورميانه به(سال1908) ويژگى اين منطقه چهره اى تازه يافت. با اين رخداد سرو کله شرکت هاى بزرگ نفتى کشورهاى بزرگ به اين منطقه پيدا شد. تغييرات تکنولوژيک صنعت غرب از سوخت فسيلى قديمى به نوع ديگرى از سوخت، وقوع دو جنگ جهانى و نياز شديد ماشين جنگى طرفين جنگ به اين ماده سوختى جديد و وابستگى صنعت پوست انداخته به اين ماده، خاورميانه را که نخستين تامين کننده اين ماده به شمار مى آمد، به بازى ديگرى در صحنه جهانى فراخواند.خاورميانه جديد پس از جنگ جهانى اول چهره اى تازه يافته بود. کشورهاى تازه اى در اين منطقه پا به عرصه جهانى گذاشتند. بخش عربى خاورميانه همگى وجه المصالحه و غنيمت جنگى يکى از طرفين پيروز جنگ از امپراتورى عثمانى به شمار مى آمدند که بيشتر آنها ذخاير بزرگ نفت داشتند.
اين کشورها براى ابراز وجود با مشکلات متعددى با همسايگان خود روبه رو شدند. احساسات قومى گذشته به احساسات ملى تبديل شده بود که ويژگى هاى لازم براى يک ملت را نداشت. خاورميانه جديد، با مسائل جديدى روبه رو شد. ايجاد يک دولت يهودى در ميان کشورهاى عربى مسلمان منطقه يکى از بزرگ ترين مسائلى است که منطقه با آن هنوز روبه رو است و بسيارى از امور اين منطقه را تحت تاثير قرار مى هد. پس از پايان جنگ جهانى وآغاز جنگ سرد، تضاد ميان منافع هريک از قطب هاى قدرت در جهان خاورميانه را نيز تحت تاثير قرار داد. موقعيت استراتژيک اين منطقه و تامين انرژى در آن از دلايل مهم بود. نزديکى جغرافياى يکى از اين دو قطب به منطقه خليج فارس و نگرانى اين ابرقدرت از نفوذ رقيب به منطقه استحفاظى و قدرتى او از ديگر دلايل تشنج در اين منطقه بوداسباب کودتا ها و انقلاب ها را فراهم مى آورد. ..................

تحقیقهای مشابه
نفت و تاثیر آن به تغییر ساختار حکومت در خاورمیانه
22 صفحه - 7500 تومان
قیمت نفت و تاثیر آن بر واردات اوپک - روش تحقیق
51 صفحه - 30000 تومان
بررسی تاثیر نفت بر شاخص تورم
10 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
7 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
25 صفحه - 135000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
بررسی ساختار اخوان المسلمین مصر و تاثیر آن بر ساختار سیاسی کشور با تاکید بر دوره ملک فاروق و جمال عبد الناصر
25 صفحه - 15000 تومان
بررسی حکومت پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
76 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر شکل موج در ساختار ی با نقطه اوج (پوشش) پایین 33
11 صفحه - 33000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007