جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 1804 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بررسی پدیده روانگرایی در خاکهای ماسه ای و عوامل موثر
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی پدیده روانگرایی در خاکهای ماسه ای و عوامل موثر
تعداد صفحه :
16
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

چكيده
خاكهاي ماسه شل اشباع اگر تحت بارهاي ديناميكي مثل زلزله قرار گيرند، ممكن است معضلاتي بوجود آورند كه نمونه بسيار مهم آن پديده روانگرايي است . در حين اعمال نيروي زلزله، در يك لحظه فشار آب حفره اي از تنش مؤثر قائم بيشتر شده و خاك ماسه اي همانند يك سيال روان مي شود. در اثر پديده روانگرايي ممكن است سازه ها روي زمين در خاك فرو روند يا كج شوند، سازه هاي سبك مدفون در خاك مثل خطوط لوله بالا بيايند، خاك گسترش جانبي پيدا كند و به سازه هاي ساحلي آسيب برساند، چاههاي آب پر شوند و . . . . نمونه هايي از اين خرابي در زلزله هاي سال ١٩٦٤ ميلادي نيگاتاي ژاپن، زلزله سال ١٩٨٣ ميلادي كوپه ژاپن و زلزله سال ١٣٦٩ منجيل ايران رخ داده است.
به منظور كاهش خسارات ناشي از روانگرايي در زلزله ها، مي توان خاكهاي مستعد روانگرايي را تثبيت و بهسازي نمود .
روشهاي بهسازي خاكهاي ماسه اي در برابر روانگرايي عبارتند از : تعويض خاك مستعد روانگرايي يا خاك مناسب، متراكم سازي خاكها در محل به روش تراك م ديناميكي و تراكم لرزه شناوري، بهسازي با تزريق و استفاده از زهكشهاي ماسه اي يا سنگي و . . .
مقدمه
از دو طريق مي تواند تأثير گذار باشد:
١ تأثير بارهاي ديناميكي بر رو سازه
٢ تأثير بارهاي ديناميكي بر زير سازه
عملكرد نامناسب زير سا زه و تغيير در ظرفيت باربري پي در مقابل بارهاي ديناميكي وارده باعث بوجود آمدن خسارات زيادي به سازه ها است بارهاي ارتعاشي ناشي از زمين لرزه در قسمت خاك زير سازه ممكن است باعث ايجاد روانگرايي، گسترش جانبي، رانش و لغزش شيرواني هاي طبيعي شود .
مخاطرات ژئوتكنيكي در حين زلزله
در هنگام وقوع زمين لرزه، علاوه بر آسيب هاي وارد بر سازه، آسيبهاي ديگري نيز ممكن است به خاك زير پي وارد شود . عمده ترين اين خسارات
عبارتند از:
١ تحميل نشستهاي اضافي بر سازه
٢ لغزش شيرواني هاي خاك
٣ روانگرايي خاك
٤ گسيختگي: ( گسترش جانبي افت ظرفيت باربري شكست گسل ها )
٥ جوشش ماسه
كه تمامي اين حالات انهدام پي سازه را به همراه خواهد داشت.
بررسي زلزله هاي پيشين نشان داده است كه عمده خرابيهاي ايجاد شده در حين زلزله بر اثر روانگرايي خاكهاي ماسه اي بوده است . به عنوان مثال د ر زلزله ١٣٦٩ منجيل قسمت وسيعي از شهر آستانه اشرفيه دچار اين پديده شد. هر چند كه در اثر لغزش خاك نيز خرابي هاي بسيار زيادي بوجود آمد.
پديده روانگرايي
در هنگام وقوع بارهاي ديناميكي ناشي از زلزله خاكهاي ماسه اي شل و اشباع موجود در منطقه تمايل به متراكم شدن و در نتيجه كاهش حجم دارند اگر اين خاكها نتواند به سرعت زهكشي شوند در اثر تقليل ضريب نفوذپذيري و افزايش تدريجي فشار آب منفذي، مقدار تنش مؤثر كاهش زيادي مي يابد.
مستقيمًا با تنش مؤثر آن است. در اين حالت مدول τ =σ ′ tanθ ′ تحت اين شرايط چون مقاومت برشي يك خاك غير چسبنده با توجه به رابطه ارتجاعي و مقاومت برشي خاك شديدًا كاهش يافته و ممكن است به ازبين رفتن كامل مقاومت برشي خاك نيز بيانجامد و در نتيجه خاك بمانند يك مايع غليظ رفتار كرده و به حالت روان در مي آيد اين پديده مرسوم به روانگرايي يا روانگونگي مي باشد.
..................

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017