تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سه شنبه 30 1397
بازدید امروز : 2059 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
تعداد صفحه :
38
قیمت :
7000 تومان

گزارش کاراموزی معماری عمران ساختمان اجری

مقدمه

پی

بتن مسلح

مصالح سنگی

آب

سيمان

ايزولاسيون

ديوار چينی

يك رگی كردن

شناژهای قائم و افقی

آرماتور بندی

قالب بندی

بتن ريزی

كف سازی

كوبيدن زمين

بلوكاژ

بتن مگر

ملات

موزائيك

سقف

تيرچه

بلوك

ميلگرد ممان منفی

ميلگرد حرارتی

كلاف عرضی

قلاب اتصال

بتن ريزی

آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات

مقدمه

يکی از اهداف اساسی وبسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت ومحيط کار با دانشگاه و دانشجو می باشد که هم در شکوفائی و رشد صنايع مؤثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيری دروس تئوری محض رهايی داده و علم آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را در عرصه عمل ،آزموده و به مشکلات و نابسامانيهای علمی وعملی محيط کار آشنا شده و سرمايه و وقت خويش را در جهت رفع آنها مصروف نمايند، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروريات می باشد . از منظر ديگر نيز اجرای ساختمانهای آجری ،بتنی وفلزی در مقياس بزرگ وکوچک به يک سلسله مسائل فنی و به دانش رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد و عدم توجه به اصول اجرا و ساخت بدون توجه به اصول تئوری معماری ، محاسباتی و تأسيساتی را در پی خواهد داشت که در بعضی مواقع لطمات جبران ناپذيری چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ جانی به جا می گذارد که خود تأييدی بر مطلب فوق الذکر يعنی عدم تعامل منطقی صنعت ودانشگاه می باشد . همچنين مسئله بعدی طراحی بنا مطابق با استانداردهای روز و مقاوم در برابر انواع بارهای وارده نظير زلزله ، طوفان وباد باشد که در قسمت اجرای آنها می بايست دقت تمام مبذول شود و قبل از همه اين مسائل ،در نظر گرفتن مسائل اقتصادی طرح نيز مهم بنظر می رسد . بهر حال مجموع اهداف فوق باعث ايجاد وساخت سازهای با ايمنی و راحتی کافی می گردد که جز با داشتن تجربيات عملی نمی توان به اين امور مهم دست يافت . با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدی کارآموزی برا ی ما روشنتر شده و با نگاهی ديگر به آن بپردازيم .

پی

اصولا پی كنی به دو دليل انجام می شود: 1- دسترسی به زمين بكر 2- برای محافظت از پايه ساختمان متاسفانه من در زمان كندن پی و پی سازی در كارگاه حضور نداشتم، ولی مراحل پی سازی ِسرويس بهداشتی را با دقت دنبال كردم. پس از كندن محل پی به عمق مشخص، بتن مگر در پی اجرا می شود. مقدار سيمان در بتن مگر حدود 100 تا 150 كيلوگرم در متر مكعب می باشد. بتن مگر برای جلوگيری از تماس مستقيم بتن با زمين و نيز ايجاد سطحی مناسب برای بتن ريزی اصلی اجرا می شود. آرماتورهای كف پی را با كمی فاصله عمودی روی بتن مگر قرار می دهند، سپس بتن اصلی كه توسط بتونير ساخته می شود را در پی می ريزند. پس از اينكه بتن در پی ريخته شد، بايد به وسيله ويبراتور ويبره شود تا كاملا متراكم شده و تمام گوشه های قالب را پر كند. در هنگام بتن ريزی مهندس ناظر بتن در محل كارگاه حاضر شد و برای انجام آزمايشات، از بتن نمونه برداری كرد.

مشكلات

1. با وجود دستگاه ويبراتور، بتن پس از ريخته شدن در پی ويبره نشد.
2. در هنگام بتن ريزی، پی بايد كاملا تميز و عاری از مواد ديگر باشد ولي به دليل ماسه ای بودن زمين، ماسه ديواره پی به درون پی ريزش كرد.

تحقیقهای مشابه
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
38 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 5000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 12000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
11 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمانهای بتنی
261 صفحه - 20000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمانهای بتنی از خاکبرداری تا رنگ آمیزی
271 صفحه - 20000 تومان
مقاله کامل در مورد گچ مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
39 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد کاشی های ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
34 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در موردقیر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
56 صفحه - 6500 تومان
مقاله کامل در مورد فلزات ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
150 صفحه - 10000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان
45 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
84 صفحه - 7000 تومان
مقاله کامل در مورد سیمان مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
70 صفحه - 8000 تومان
مقاله کامل در مورد سنگهای ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
44 صفحه - 4500 تومان
مقاله کامل در مورد سرامیک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 5500 تومان
مقاله کامل در مورد چوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
52 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در موردچوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان
31 صفحه - 3500 تومان
مقاله کامل در مورد بلوک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
22 صفحه - 3000 تومان
مقاله کامل در مورد آهک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در مورد آجر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
58 صفحه - 6000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 10000 تومان
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 6000 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 9000 تومان
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 4000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 20000 تومان
پروژه بارگذاری ساختمان - معماری عمران
27 صفحه - 12000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007