شنبه 3 تیر 1396
بازدید امروز : 3973 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه رشته مکانیک تبدیل انرژی الکترو مکانیکی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته مکانیک تبدیل انرژی الکترو مکانیکی
تعداد صفحه :
52
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

تبدیل انرژی الکترو مکانیکی :
ME : مکانیکی به الکتریکی ( مولد )
EM : الکتریکی به مکانیکی ( موتور )
نکته : میدان های الکترو مکانیکی شامل 2 عضو هستند : 1) عضو ساکن 2) عضو متحرک که معمولاً سیم پیچ تحریک روی عضو ساکن قرار گرفته و جنس هر دو عضو ذکر شده از هسته ی فرومغناطیس می باشد .
عضو متحرک به 3 حالت می تواند حرکت کند :├ █(خطی حرکت-1@ای زاویه حرکت-2@دورانی حرکت-3)}
انواع مبدل های EM :
1-نوع اول : در حالت کلی موتور نام دارد که در آن طی فرآیندی انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود .
2- نوع دوم : عضو متحرک قادربه حرکت خطی در امتداد یک مسیرمعین می باشد که در آن انرژی الکتریکی از طریق سیم پیچ تحریک متصل به منبع وارد مبدل شده و این انرژی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود ( در راستای محور افقی ) .
3- نوع سوم : عضو متحرک حرکت زوایه ای دارد که در آن انرژی الکتریکی از طریق سیم پیچ تحریک متصل به منبع وارد مبدل شده و این انرژی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود ( حرکت زوایه ای ) .
اصطلاحاً به مبدل های ME و EM از نوع دوم و سوم ، ترانسیوسر می گویند .
1-مبدل های EM و ME که دارای حرکت خطی هستند .
2- مبدل های EM و ME که دارای حرکت زاویه ای ( θ ) هستند .
3- مبدل های EM و ME که دارای حرکت زاویه ای متمایل به خطی هستند .
نکته : مبدل های EM از دید مقوله ی انرژی ممکن است توسط یک یا چند سیم پیچ تحریک شود .
مبدلی که توسط یک سیم پیچ تحریک می شود را « مبدل تک تحریکه » می نامند و مبدلی که توسط چند سیم پیچ تحریک می شود را « مبدل چند تحریکه » می نامند .
میدان مغناطیسی حاصل از جریان سیم پیچ تحریک زمینه ی تبدیل انرژی در مبدل های الکترو مغناطیسی را فراهم می سازد .
فرآیند تبدیل انرژی :
تعیین نیرو در محیط های مغناطیسی براساس قانون مورنس در مواردی بکار برده می شود که :
(1)چگالی شار مغناطیسی معلوم و در دسترس باشد .
(2) ساختار سیستم نسبتاً ساده باشد .
برای سیستم های نسبتاً پیچیده قانون مورنس نیز برقرار است اما جهت سهولت امر استفاده از اصل بقای انرژی جهت ارزیابی نیرو استفاده می شود .
« یک مبدل الکترو مکانیکی »
بررسی مبدل های الکترو مکانیکی با حرکت خطی از نوع EM :
طبق فرمول شار پیوندی e=N dφ/dt=dλ/dt
الکتریکی pe=e.i⇨pe=dwe/dt=(انرژی تغییرات)/(زمان تغییرات)→dwe/dt=e.i→dwe/dt=dλ/dt i
انرژی مکانیکی وارده به مبدل dwe = idλ →
انرژی مکانیکی dwm = F . d x →
اگر به خاطر میدان مغناطیسی ناشی از جریان تحریک نیرو به عضو متحرک اعمال شود و این عضو به خاطر این نیرو در راستای محور افقی حرکت خطی داشته باشد و به میزان d x جا به جا شود ، رابطه ی انرژی مکانیکی برای آن قابل تعیین است .
نکته : منشأ wm ( انرژی مکانیکی خروجی ) ، ve ( انرژی الکتریکی ورودی ) می باشد و هر میدان مغناطیسی رابطه ی بین بخش های الکتریکی و مکانیکی است . این انرژی را با WF نشان می دهیم و همچنین منشأ WF همان we است .
Dwe=dwm + dWF idλ = Fedx + dF → dF = idλ = Fedx
ارزیابی انرژی در سیستم های تک مغناطیسی ، تک تحریکه به ازای تحریک DC :
∆we=∫_(λ_1)^(λ_2)▒〖idλ →dwe=i.dλ=N.i.dφ→⏞(dwe=F.dφ)┴mmF→∆we=∫_(φ_1)^(φ_2)▒〖F.dφ〗〗
dwe=Hl.A.dB→dwe=⏟(V_core )┬(هسته حجم).HdB→∆we=V_core ∫_(B_1)^(B_2)▒〖H.dB〗
کلیه ی منحنی های (φ-F) ,(λ-i),(B-H) به ازای تحریک DC در ربع اول مورد ارزیابی قرار می گیرند .
مثال : فرض می کنیم مشخصه ی (λ-i) یک سیستم مغناطیسی به ازای تحریک DC مطابق شکل زیر باشد کل انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی را به ازای جریان تحریک 75 / 1 محاسبه کنید . 75 / 1 = i
مختلف نواحی مساحت {█(1 0/25@2 0/5@3 0/203)┤

(λ-1/5)/(1/75-1/5)=(1/75-1/5)/(2-1/5)→λ=1/625
∆=S_1+S_2+S_3=0/25+0/5+0/203=0/953
(1 ناحیه )مثلث مساحت= (قاعده×ارتفاع)/2=(1×0/5)/2=0/25
(3و 2ناحیه )ذوزنقه مساحت= ((کوچک قاعده+بزرگ قاعده )(ارتفاع))/2 {█((2) ((0/5+1/5)(0/5))/2=0/25@(3) ((1/25+1/5)(0/125))/2=0/203)┤
نحوه ارزیابی انرژی :
در سیستم های تک تحریکه با تحریک DC که در قسمت قبل گفته شد به طور کلی غیرخطی در نظر گرفته شده است . حال اگر بخواهیم مشخصه ی iλ را با تعریف خطی برای ارزیابی انرژی مورد استفاده قرار دهیم ، رابطه ی زیر برقرار است .
........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017