موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ایران و اقتصاد شبکه ای
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ایران و اقتصاد شبکه ای
تعداد صفحه :
5
قیمت :
2000 تومان

اصطلاح «اقتصاد شبكه اي» با الهام گرفتن از كتاب « عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ». مانوئل كاستلز استاد اسپانيايي الاصل رشته برنامه ريزي دانشگاه بركلي ‏كاليفرنيا انتخاب شده است. كاستلز كه در محافل علمي به او لقب «استاد استادان» هم داده اند در جلد اول اث سه جلدي خود به «ظهور جامعه شبكه اي» اشاره ‏مي كند و سعي دارد با ارزيابي تحولات كشورهايي كه دوران فرا صنعتي را تجربه مي كنند نظير كشورهاي عضو گروه هفت (ايالات متحده آمريكا، ژاپن، كانادا، ‏فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس» به تحليل آينده نگرانه تحولات اقتصي، جامعه شناختي و فرهنگي دنياي فردا بپردازد.
با اين رويكرد، پرداختن به جايگاه ايران در اقتصاد آينده كه به عقيده صاحبنظران آينده نگر «اقتصاد روي شبكه ها» خواهد بود از اين حيث كه ايران نمي خواهد ‏‏«بازيچه» باشد بلكه درصدد «بازيگري» است، ضرورتي اجتناب ناپذير است. اگرچه در سالهاي اخير اقتصاد ايران درصدانطباق خود با معيارهاي جهان آينده است و ‏سعي دارد با كمترين چالش نسخه هاي سازمانهاي بين المللي اقتصادي نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني كار و... را پذيرفته و آنها را به ‏مرحله اجرا گذارد بلكه بتواند به عضويت سازمان تجارت جهان درآيد، امآنچه اكنون اقتصاد ايران به آن نظر دارد نه از روي «انتخاب آزاد، بلكه انتخاب از روي ‏اجبار» است و «پيوند با اقتصاد جهاني» اگر هدف برنامه چهارم و افق چند ساله آينده باشد، نمي توان با ساختار سنتي فعلي «بازيگر فعال» بود، مگر اينكه «ساختارشكني» ‏در دستور كار قر گيرد.
مانوئل كاستلز در اثر خود در مقام تشريح «ظهور جامعه شبكه اي» به مفهوم «اقتصاد اطلاعاتي» اشاره و تصريح مي كند.در اقتصاد اطلاعاتي، بهره وري و رقابت ميان ‏شركتها و بنگاه هاي تجاري، مناطق و حوزه هاي اقتصادي و كشورها، بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، اطلاعا و تكنولوژي لازم براي پردازش اين اطلاعات ‏از جمله تكنولوژي مديريت و مديريت تكنولوژي تكيه دارد. او در عين حال تأكيد مي كند؛ اين نوع از اقتصاد فراصنعتي در مقايسه با اقتصاد دوران صنعتي، اگر با وضع ‏مقررات و قوانين مقيد و محدود نشود، از قابليت طرد و دفع و بهاشيه راندن بيشتري برخوردار است.
اين استاد دانشگاه بركلي در گزاره دوم خود به تفاوت بين اقتصاد جهاني (‏Global Economy‏) و اقتصاد جهان (‏World Economy‏) پرداخته و مي نويسد : ..................

تحقیقهای مشابه
مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
4 صفحه - 2000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 10000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 6000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 5000 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 6000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 4000 تومان
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
55 صفحه - 12000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 4000 تومان
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 4000 تومان
انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
17 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 16000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 24000 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
8 صفحه - 3000 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
5 صفحه - 2000 تومان
مدیریت تولید شبکه ای و اقتصاد
4 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرا و تحقق الگوریتم QOS بر ای کاربردهای زمان واقعی در شبکه ی 12Diff Serv – aware MPLS
17 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه
22 صفحه - 44000 تومان
بررسی علل گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای پروژه
106 صفحه - 28000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
10 صفحه - 20000 تومان
فرآیند تحلیل شبکه ای فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 5000 تومان
بازاریابی شبکه ای سمینار
15 صفحه - 10000 تومان
انواع ویروسهای رایانه ای در سیستم های شبکه ای و شخصی و راههای برطرف کردن آن
39 صفحه - 6000 تومان
دیده بانی پایداری دلتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با مجموعه ای کاهش یافته از ورودی ها
35 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007