موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : خود پنداره
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
خود پنداره
تعداد صفحه :
23
قیمت :
10500 تومان

عنوان : خودپنداره
«مقدمه»
خودپنداره احساسی است که هرکس دربارة خود دارد، و نقش مهمی در سلامت روان باز میکند. خودپنداره یعنی اینکه ما خودمان را چگونه می بینیم،یعنی تصویر یا برداشتی که هرکس از خودش دارد. طرز برداشت ما از خودمان تا حد زیادی به وسیله تجارب گذشته ما،( موفقیت ها و شکست¬های ما) و آنچه دیگران در بارة ما فکر می کنند،شکل می گیرد. خودپنداره(خودانگاره) فرد از توانایی خود، نمونه ای است از ادراک فرد از کاراییخود. این ادراک با این مسأله سروکار دارد که خود قضاوت کند چگونه می توانداز عهده انجام دادن اعمال لازم در موقعیت های آتی برآید. احساس کار آمد بودن بر رفتار موفقیت آمیز تأثیر می گذارد و هم بر نوع فعالیتی که انجام می دهیم و هم بر میزان تلاش که در خصوص آن خواهیم داشت.
برداشتی که هرکس از خودش دارد بر رفتار و عمل او تأثیر می گذارد. انسان ها معمولا آنگونه عمل می کنند که فکر می کنندهستند. خودپنداره براحساس ما از خودمان نیز تأثیر می گذارد. کسانی که احساس خوبی در باره خودشان دارند در مقایسه با کسانی که نگرش منفی به خود دارند.،از اعتماد به نفس و رضایت بیشتری بر خوردارند، افراد موفق تری هستند و کمتر احتمال دارد که به سراغ سیگار، مواد و سایررفتارهای پر خطر بروند.

تحقیقهای مشابه
چگونه با همسر خود رفتار کنیم
9 صفحه - 3000 تومان
هندسه ساختارهای خود متشابه
12 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
چرا امام علی تربیت فرزندان خود را از قران شروع کرده است؟
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی خواص بتن خود متراکم scc
12 صفحه - 4500 تومان
چگونه هویت خود را بشناسیم؟
8 صفحه - 4500 تومان
بتن خود تراکم scc
16 صفحه - 6000 تومان
چگونه با فرزندان خود برخورد کنیم
20 صفحه - 9000 تومان
خودآزمایی کارآفرینی - خودآزمایی برای شناخت خود در مورد کارآفرینی
48 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش این که مردم چگونه اوقات خود را سپری می کنند .5
21 صفحه - 63000 تومان
پروژه- اگر قدرت تفکر ، تعقل و اندیشه ورزی در یک انسان زنده و شکوفا نشود چطور می تواند علم بیاموزد و آن را در خدمت کمال خود قرار دهد؟
45 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی انرژی ذرت طبیعی و معمولی از روی ترکیب بندی شیمیایی خود در اردکهای چینی بالغ 13
18 صفحه - 15000 تومان
سازگاری اجتماعی ، خود شناسی و استرس در بزرگسالان
24 صفحه - 10500 تومان
بتن خود تراكم و ويژگي هاي آن
7 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
ایستگاه آتش نشانی ویترااز زبان خود زاحا حدید
3 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه مجموعه ویژگی های گفتار خود جوش یا انگیزشی با توجه به شناخت احساس خودکار
4 صفحه - 12000 تومان
چرا کودکان در تنهایی با خود حرف می زنند
5 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها
10 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه خود کارآمدی شرر
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه خود کنترلی
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه خود مهارگری تانجني و همکاران
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خود بیمار انگاری 7
5 صفحه - 15000 تومان
برای ارتقاء خدمات بانکی،بانکها باید چه اموری را در سر لوحه خود قرار دهند؟
20 صفحه - 7500 تومان
پرسشنامه خودآگاهی (John W.Newstorm , Keith Davis) (جوون و کید داویس)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود (Robert L) (روبرت)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه خود ارزیابی رهبری (J.Wiliam Pfeiffer & John E) (ویلیام پفیفر و جوهن)
5 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه خود رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
6 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین عملیات خود را منعکس می کنند و مسئولیت توسعه حرفه ای خود را از طریق جستجوی فرصت هایی که یاد بگیرند و رشد پیدا کنند، به عنوان یک فرد حرفه ای می پذیرند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه انتظارات شغلی (Thomas S. Bateman & Scott A. Shell) (دوماس . بتمان و اسکوت . شل)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار (Gomes Silva Jonas et all) (گومز سیلوا جوناس و همکاران)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مهارت های سازمانی (Farhad Analoui) (فرهاد آنالویی)
2 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007