موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
تعداد صفحه :
152
قیمت :
54000 تومان

مشخصات شرکت های تعاونی مسکن
تعریف و نوع فعالیت شرکت های تعاونی مسکن
بر اساس اساسنامه مورد عمل شرکت های تعاونی مسکن ، این گروه از تعاونیها شرکتهایی هستند که برای تهیه مسکن اعضاء خود تشکیل می گردد و اهم فعالیت آنها عبارت است از :
الف – تهیه زمین با کاربری مسکونی از وزارت مسکن و یا دیگر منابع مجاز ، احداث خانه و یا آپارتمان های سکونی در آن و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقدا و یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تسهیلات عمومی مورد استفاده مشترک آنان با رعایت ضوابط قانونی و قراردادهای منعقده با منابع واگذارنده زمین و اعضاء ب – خرید واحدهای مسکونی آماده و یا نیمه تمام و تکمل و فروش و یا اجاره دادن آن به اعضاء
پ – واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء
ت – لوله کشی ، کابل کشی ، سیم کشی ، تهیه و یا ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی تعمیرات و دیگر خدمات مورد نیاز واحدهای مسکونی ساخته و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضاء ث- انجام خدمات عمومی مورد نیاز مانند تعمیرات ، ایجاد و نگهداری و اداره امکان عمومی از قبیل رستوران ، درمانگاه ، نانوایی ، واحدهای آموزشی ، ورزشی ، اماکن مذهبی ، فضای سبز و غیره .
ج – خرید و یا ایجاد واحدهای تولید مصالح ساختمانی ، وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات ، تاسیسات انبار و سایر موارد مورد نیاز شرکتهای تعاونی مسکن .
با توجه به ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، اتحادیه های تعاونی مسکن با عضویت شرکت های تعاونی مسکن تشکیل و اهم اهداف آن به شرح زیر می باشد :
الف – ارائه خدمات آموزی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آن ها و گسترش تعلیمات تعاونی .
ب – ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون .
ب – کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های مسکن .
ت – اراه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری ، اعتباری ، تشکیل صندوق های قرض الحنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو .
ث – تامین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی های عضو .
ج- اراه خدمات فنی تخصصی ، حقوقی ، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان ، خدمات مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی های مسکن
چ- نظارت بر الزام تعاونی های مسکن به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط .
خ- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی های مسکن عضو به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها سرمایه و وضعیت مالی شرکتهای تعاونی مسکن
شرکتهای تعاونی مسکن شرکتهای هستند که تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه آنها بوسیله اعضاء تامین می گردد . وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و وابسته و تحت پوشش دولت ، بانکها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی مسکن مشارکت نمایند .
تعداد سهام اعضاء شرکت تعاونی برابر است مگر آنکه مجمع عمومی عادی ترتیب دیگری را تصویب نموده باشد و سال مالی شرکتهای تعاونی مسکن عموما از اول فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفند ماه همان سال می باشد .
ارکان شرکتهای تعاونی مسکن عبارت است مجمع عمومی ، هیت مدیره و بازرسان شرکت . اعضا هیت مدیره تعاونی های مسکن که عموما بین 3 تا 5 نفر می باشند توسط مجمع عمومی انتخاب می کردند .
مشخصات فعالیتهای شرکتهای تعاونی مسکن
با توجه به بررسی های به عمل آمده از شرکتهای تعاونی مسکن اهم فعالیتهای آنها به شرح زیر می باشد :
الف – اتحادیه تعاونی های مسکن
- انجام اقدامات لازم به منظور تهیه زمین از منابع دولتی و غیر دولتی
- انجام عملیات آماده سازی زمین و واگذاری به تعاونی مسکن
- نظارت بر انجام عملیات ساختمانی تعاونی های مسکن تحت پوشش
- خرید و یا اجاره ماشین آلات مورد نیاز عملیات آماده سازی
- راه اندازی کارگاه های تولید مصالح برای برطرف نمودن نیاز عملیات آماده سازی همچنین فروش مصالح تولیدی به تعاونی های مسکن تحت پوشش ، تهیه و تامین مصالح مورد نیاز تعاونی مسکن تحت پوشش و توزیع آن
- اجاره ماشین آلات به تعاونی های مسکن تحت پوشش .
- ارائه خدمات آموزشی ، مدیریتی ، مالی ، حقوقی به تعاونی های مسکن تحت پوشش .
ب- تعاونی مسکن
- انجام اقدامات لازم به منظور تهیه زمین .
-اخذ مجوزهای ساخت ، تهیه نقشه و مشخصات فنی ، آماده سازی زمین
- تهیه و تامین مصالح ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز
- انجام عملیات خانه سازی بصورت تک واحدی یا مجموعه های مسکونی
- واگذاری زمین به اعضاء پس از اخذ مجوز از وزارت تعاون و نظارت در امر احداث ساختمان توسط اعضاء در مواردی که عمل ساخت توسط شرکت تعاونی صورت نمی گیرد .
- اخذ امتیاز خدمات شهری از قبیل آب ، برق ، تلفن و گاز
- ساخت و ایجاد تاسیسات عمومی ، فضای سبز و اماکن عمومی مورد نیاز
- انجام اقدامات لازم برای اخذ تسهیلات بانکی و واگذاری واحدهای احداثی به اعضاء
اصول مفروضات کلی طراحی سیستم مالی
اصول و مبانی کلی حساب ها
اصول و اهداف کلی حساب ها ، ایجاد امکان طبقه بندی و تفکیک حسابها به منظور جمع آوری و کنترل اطلاعات و ارقام مالی ، تهیه گزارشات و اعمال کنترل های داخلی می باشد . حساب های شرکت تعاونی مسکن با خصوصیا سادگی ، سهولت ، جامعیت و انعطاف پذیری طراحی خواند شد به نحویکه حتی الامکان نیازهای شرکتهای مختلف تعاونی را برآورد ساخته و مبانی لازم به منظور محاسبه قیمت تمام شده پروژه های ساختمانی به تفکیک سهامداران فراهم گردد و همچنین قابلیت کنترل بر مواد و مصالح مصرفی و هزینه ها را نیز داشته باشد .
با وجه به اینکه هدف شرکتهای تعاونی مسکن مکانیزه نمودن فعالیتهای مالی می باشد در سیستم طراحی شده نحوه ارتباط با کامپیوتر و اخذ اطلاعات و انعکاس آن در دفاتر مد نظر قرار گرفته و در حای خود به تفصیل تشریح می گردد . از آنجایکه سیاست کلی و متداول شرکت های تعاونی مسکن وصول پیش دریافت از سهامداران به منظور اجرای پروژه های ساختمانی می باشد لذا ثبت حسابداری مربوطه از طریق حساب پیش دریافت مشارکت در پروژه ها انجام می پذیرد . در پایان هر پروژه و پس از تحویل واحدهای ساختمانی به سهامداران مانده بستانکار هر یک از سهامداران با قیمت تمام شده ساختمان های تکمیل و تحویل شده پایاپای می گردد .
به منظور امکان محاسبه قیمت تمام شده واحدهای ساختمانی کلیه هزینه های مستقیم پروژه ها در حساب پروژه های در جریان ساخت به تفکیک انواع مصالح ساختمانی و دستمزد و سربار ثبت شده و هزینه های غیر مستقیم نیز بر اساس مبانی تسهیم مناسب به پروژه ها سرشکن می گردد .
چون نظام پیشنهادی برای کلیه شرکتهای تعاونی مسکن طراحی گردیده است لذا ممکن است برخی از حسابها در بعضی از شرکتهای تعاونی کاربرد نداشته باشد به طور مثال حساب فروش مصالح تولیدی در آن گروه از شرکتهایی کاربرد خواهد داشت که علاوه بر فعالیتهای ایجاد ساختمان به تولید و فروش مصالح نیز مبادرت می نمایند . همچنین از آنجائیکه هدف از فعالیت تعاونی های مسکن کسب سود نمی باشد در نظام پینهادی تحویل ساختمانهای ایجاد شده به اعضاء به قیمت تمام شده پیش بینی شده است و حسابهای عملکرد سود و زیان عمدتا در اتحادیه های تعاونی مسکن و در موارد استثنائی در مورد شرکتهای تعاونی مسکن بزرگ که احتمالا در اثر انجام فعالیتهای جانبی دارای سود و زیان باشند مورد استفاده قرار می گیرد .
اصول و مبانی کلی سیستم مکانیزه سهامداران
سیستم مکانیزه سهامداران به منظور جمع آوری و کنترل کلیه اطلاعات مربوط به سهامداران شرکتهای تعاونی به گونه ای طرح می گردد که امکان ارتباط با سیستم حسابداری مالی فراهم گردد . اطلاعات ورودی سیستم مکانیزه سهامدارن به دو بخش تقسیم می گردد . بخش اول مشخصات اطلاعات ورودی سیستتم مکانیزه سهامداران به دو بخش تقسیم می گردد . بخش اول مشخصات سهامداران و مشخصات پروژه هایی که سهامداران در آن مشارکت دارند همراه با امتیازات و اولویت های هر سهامدار می باشد که مستقیما وارد سیستم مکانیزه سهامداران می گردد . بخش دوم مبالغ پیش پرداخت سهامدار و قیمت تمام شده واحد ساختمان و همچنینقیمت تمام شده وسایل و مصالحی که مستقیما به هر سهامدار تحویل می گردد می باشد که چگونگی تغذیه این اطلاعات به سیستم مکانیزه سهامداران در جای خود تشریح خواهد شد .
عمده ترین گزارشات دریافتی از سیستم مکانیزه سهامداران عبارت است از :
........

تحقیقهای مشابه
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
152 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 27000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 36000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 54000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
57 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 24000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 27000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
55 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 18000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
43 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
18 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 21000 تومان
کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
27 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
77 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007