موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت

عنوان سفارش :
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
تعداد صفحه :
14
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب کارآموزی سازمان حمل نقل ترافیک شهر رشت

 • مقدمه
 • حمل و نقل شهري پايدار
 • ابعاد گوناگون حمل و نقل پايدار
 • جنبه هاي اجتماعي حمل و نقل
 • جنبه هاي زيست محيطي حمل و نقل
 • جنبه اقتصادي حمل و نقل
 • راهكارهاي توسعه پايدار حمل و نقل
 • (TDM) مديريت تقاضا ي سفر
 • آمايش سرزمين
 • (NMT) حمل و نقل غيرموتوري
 • (BRT&MRT) استفاده از حمل و نقل عمومي
 • آموزش و آگاهي عمومي
 • مشاركت مردم
 • رفع موانع سازماني
 • توضیحاتی درباره محل کار آموزی
 • نتيجه گيري
 • منابع
 • مديريت پايدار حمل و نقل شهري و راهكارهاي آن

  مقدمه

  همراه با روند سريع صنعتي شدن در جهان اكثر كشورها علي الخصوص كشورهاي در حال توسعه در حال تجربه رشد سريع شهرنشيني هستند. مهاجرت مردم از مناطق روستائي به شهرها از قرن بيستم آغاز شده است. در سال ١٩٩٥ ، حدود ۴۵ درصد از مردم جهان در مناطق شهري زندگي مي كردند و پيش بيني ميشود تا سال ٢٠٢٥ اين رقم به ٦٥ تا ٦٠ درصد افزايش يابد.

  حمل و نقل مصرف كننده بيش از ٢٠ درصد كل انرژي و مسئول ايجاد بخش عمده آلودگي هوا در سطح جهان است.

  همچنانكه شاهد هستيم مردم هر روز بيش از پيش به استفاده از اتومبيل شخصي وابسته ميگردند، پيش بيني ميشود كه تا سال ٢٠٢٥ ، مصرف انرژي بخش حمل و نقل و انتشارات گازهاي گلخانهاي نسبت به سال ٢٠٠٠ تا دو برابر افزايش يابد.

  مشكلات زيست محيطي و صدمات وارده بر سلامت انساني به دليل رشد سريع حمل و نقل موتوري و روند ضعيف قانونمندي آن بطور جدي مشكل آفرين شده است. هر ساله بيش از ٧٥٠٠٠٠ نفر از مردم كه اكثرًا پياده هستند، در تصادفات ناشي از وسايل نقليه موتوري كشته ميشوند. علاوه بر اين تعداد حدود ٥٠٠ هزار نفر نيز در كشورهاي در حال توسعه دچار مرگ زود رس ناشي از آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل ميشوند.

  توسعه سريع شهرنشيني باعث تقاضاي بسيار زياد براي فعاليتهاي زيربنايي نظير تامين آب آشاميدني، حمل و نقل، شبكه برق و ... گرديده است بويژه فاصله بين عرضه و تقاضاي امكانات حمل و نقل به دليل مديريت ناكارآمد يا بكارگيري سيستم حمل و نقل نامناسب در حال افزايش است كه عمدتًا ناشي از فقدان برنامه ريزي جامع و موانع سازماني موجود است.

  پايداري تنها با ايجاد تغيير در طراحي، الگوهاي استفاده و مديريت وسايل نقليه حاصل نميشود بلكه بايد تغييراتي در نحوة تفكر نسبت به شناخت و ارزشيابي راهكارهاي ممكن براي حل مشكلات حمل و نقل ايجاد گردد.

  يك سيستم حمل و نقل پايدار نيازمند فعاليتهايي بيش از كنترل آلودگي هوا، ترافيك يا مصرف سوخت است.. مديريت توسعه پايدار حمل و نقل شهري به كاهش اثرات زيست محيطي، افزايش بازدهي سيستم حمل و نقل و بهبود وضعيت زندگي اجتماعي كمك ميكند كه بدون سازماندهي مجدد استراتژيها، سياستها و برنامه ها قابل دستيابي نخواهد بود

  حمل و نقل شهري پايدار

  حمل و نقل يكي از مهمترين اركان توسعه شهري است كه براي جابه جائي مردم و كالاها ضروري بوده ودستيابي به بهره وري سازنده در مناطق شهري فقط با تأمين نيازهاي جابه جائي برآورده خواهد شد. حمل و نقل پايدار شهري در واقع حركت روان وسايل نقليه، مردم و كالاهاست كه مستلزم آسايش مردم و پايداري محيط با مطلوبترين هزينه و تلاش است.

  يك شهر مدرن بايد داراي يك سيستم حمل و نقل كارآمد و گسترده براي ايجاد ارتباطات، دسترسي و ارتباط مابين مناطق مختلف آن باشد. يك سيستم حمل و نقل جامع مشكلات متعددي نظير آلودگي هوا، آلودگي صدا، جداسازي زيستگاه هاي گونه هاي وحشي، ترافيك و ... را رفع مينمايد. جوامع امروزي نيازمند سيستم حمل و نقل پايدار براي كاهش اين مشكلات و ايجاد سيستم حمل و نقل مؤثر و كارآمد هستند.تعاريف متعددي براي پايداري عنوان شده است، موسسه حمل و نقل كانادا هدف ا ز ايجادسيستم حمل و نقل پايدار را كسب اطمينان از لحاظ نمودن فاكتورهاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي درتصميم گيريهاي مرتبط با فعاليتهاي حمل و نقل ذكر نموده و تعريف ذيل را ارائه نموده است:

  مؤثرترين و راحتترين طريق جابه جائي مردم و وسايل نقل يه با كمترين ميزان مصرف ا نرژی در زمينه سوخت و تلاشهاي انساني با مقبولترين هزينه، كمترين ترافيك و كمترين اثرات سوء زيست محيطي نظير آلودگي هوا و صدا.
  همچنين در گزارش بانك جهاني ( ١٩٩٦) حمل و نقل پايدار و اركان آن بشرح ذيل عنوان شده است:

  * ركن اقتصادي و مالي، كه شامل مناسب بودن ساختار سازماني، اقدامات و سرمايه گذاري براي زير ساختهاي حمل و نقل ميباشد. * ركن زيست محيطي و اكولوژيكي، كه شامل بررسي چگونگي سرمايه گذاري براي حمل و نقل و انتخاب اشكال مختلف حمل و نقل كه بر روي كاهش مصرف انرژي و انتشار آلاينده ها اثر ميگذارد ، مي باشد
  تحقیقهای مشابه
  کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
  14 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
  139 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
  36 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  اشنایی با سازمان اتش نشانی خدمات ایمنی شهر رشت
  9 صفحه - 1500 تومان
  بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
  12 صفحه - 9000 تومان
  آسيب هاي حمل و نقل ناشی از ناآشنايي با مقررات بين المللي
  11 صفحه - 7500 تومان
  انواع قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي
  17 صفحه - 7500 تومان
  بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل داخلي
  13 صفحه - 6000 تومان
  چالش های حمل و نقل کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهید رجائی
  14 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر حمل و نقل بر صنعت گردشگری
  22 صفحه - 7500 تومان
  سیستم حمل و نقل هوشمند در بنادرفایل بصورت پاورپوینت its
  17 صفحه - 9000 تومان
  بیمه حمل و نقل هوایی
  23 صفحه - 7500 تومان
  مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
  24 صفحه - 12000 تومان
  ریسک حمل و نقل دریایی.docx
  5 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
  10 صفحه - 30000 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  تاریخچه ترافیک حمل و نقل
  22 صفحه - 7500 تومان
  بررسی ترافیک شهر رشت
  17 صفحه - 7500 تومان
  طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
  9 صفحه - 6000 تومان
  راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
  62 صفحه - 15000 تومان
  ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
  13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007