تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 28 اسفند 1396
بازدید امروز : 152 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
تعداد صفحه :
14
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب کارآموزی سازمان حمل نقل ترافیک شهر رشت

 • مقدمه
 • حمل و نقل شهري پايدار
 • ابعاد گوناگون حمل و نقل پايدار
 • جنبه هاي اجتماعي حمل و نقل
 • جنبه هاي زيست محيطي حمل و نقل
 • جنبه اقتصادي حمل و نقل
 • راهكارهاي توسعه پايدار حمل و نقل
 • (TDM) مديريت تقاضا ي سفر
 • آمايش سرزمين
 • (NMT) حمل و نقل غيرموتوري
 • (BRT&MRT) استفاده از حمل و نقل عمومي
 • آموزش و آگاهي عمومي
 • مشاركت مردم
 • رفع موانع سازماني
 • توضیحاتی درباره محل کار آموزی
 • نتيجه گيري
 • منابع
 • مديريت پايدار حمل و نقل شهري و راهكارهاي آن

  مقدمه

  همراه با روند سريع صنعتي شدن در جهان اكثر كشورها علي الخصوص كشورهاي در حال توسعه در حال تجربه رشد سريع شهرنشيني هستند. مهاجرت مردم از مناطق روستائي به شهرها از قرن بيستم آغاز شده است. در سال ١٩٩٥ ، حدود ۴۵ درصد از مردم جهان در مناطق شهري زندگي مي كردند و پيش بيني ميشود تا سال ٢٠٢٥ اين رقم به ٦٥ تا ٦٠ درصد افزايش يابد.

  حمل و نقل مصرف كننده بيش از ٢٠ درصد كل انرژي و مسئول ايجاد بخش عمده آلودگي هوا در سطح جهان است.

  همچنانكه شاهد هستيم مردم هر روز بيش از پيش به استفاده از اتومبيل شخصي وابسته ميگردند، پيش بيني ميشود كه تا سال ٢٠٢٥ ، مصرف انرژي بخش حمل و نقل و انتشارات گازهاي گلخانهاي نسبت به سال ٢٠٠٠ تا دو برابر افزايش يابد.

  مشكلات زيست محيطي و صدمات وارده بر سلامت انساني به دليل رشد سريع حمل و نقل موتوري و روند ضعيف قانونمندي آن بطور جدي مشكل آفرين شده است. هر ساله بيش از ٧٥٠٠٠٠ نفر از مردم كه اكثرًا پياده هستند، در تصادفات ناشي از وسايل نقليه موتوري كشته ميشوند. علاوه بر اين تعداد حدود ٥٠٠ هزار نفر نيز در كشورهاي در حال توسعه دچار مرگ زود رس ناشي از آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل ميشوند.

  توسعه سريع شهرنشيني باعث تقاضاي بسيار زياد براي فعاليتهاي زيربنايي نظير تامين آب آشاميدني، حمل و نقل، شبكه برق و ... گرديده است بويژه فاصله بين عرضه و تقاضاي امكانات حمل و نقل به دليل مديريت ناكارآمد يا بكارگيري سيستم حمل و نقل نامناسب در حال افزايش است كه عمدتًا ناشي از فقدان برنامه ريزي جامع و موانع سازماني موجود است.

  پايداري تنها با ايجاد تغيير در طراحي، الگوهاي استفاده و مديريت وسايل نقليه حاصل نميشود بلكه بايد تغييراتي در نحوة تفكر نسبت به شناخت و ارزشيابي راهكارهاي ممكن براي حل مشكلات حمل و نقل ايجاد گردد.

  يك سيستم حمل و نقل پايدار نيازمند فعاليتهايي بيش از كنترل آلودگي هوا، ترافيك يا مصرف سوخت است.. مديريت توسعه پايدار حمل و نقل شهري به كاهش اثرات زيست محيطي، افزايش بازدهي سيستم حمل و نقل و بهبود وضعيت زندگي اجتماعي كمك ميكند كه بدون سازماندهي مجدد استراتژيها، سياستها و برنامه ها قابل دستيابي نخواهد بود

  حمل و نقل شهري پايدار

  حمل و نقل يكي از مهمترين اركان توسعه شهري است كه براي جابه جائي مردم و كالاها ضروري بوده ودستيابي به بهره وري سازنده در مناطق شهري فقط با تأمين نيازهاي جابه جائي برآورده خواهد شد. حمل و نقل پايدار شهري در واقع حركت روان وسايل نقليه، مردم و كالاهاست كه مستلزم آسايش مردم و پايداري محيط با مطلوبترين هزينه و تلاش است.

  يك شهر مدرن بايد داراي يك سيستم حمل و نقل كارآمد و گسترده براي ايجاد ارتباطات، دسترسي و ارتباط مابين مناطق مختلف آن باشد. يك سيستم حمل و نقل جامع مشكلات متعددي نظير آلودگي هوا، آلودگي صدا، جداسازي زيستگاه هاي گونه هاي وحشي، ترافيك و ... را رفع مينمايد. جوامع امروزي نيازمند سيستم حمل و نقل پايدار براي كاهش اين مشكلات و ايجاد سيستم حمل و نقل مؤثر و كارآمد هستند.تعاريف متعددي براي پايداري عنوان شده است، موسسه حمل و نقل كانادا هدف ا ز ايجادسيستم حمل و نقل پايدار را كسب اطمينان از لحاظ نمودن فاكتورهاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي درتصميم گيريهاي مرتبط با فعاليتهاي حمل و نقل ذكر نموده و تعريف ذيل را ارائه نموده است:

  مؤثرترين و راحتترين طريق جابه جائي مردم و وسايل نقل يه با كمترين ميزان مصرف ا نرژی در زمينه سوخت و تلاشهاي انساني با مقبولترين هزينه، كمترين ترافيك و كمترين اثرات سوء زيست محيطي نظير آلودگي هوا و صدا.
  همچنين در گزارش بانك جهاني ( ١٩٩٦) حمل و نقل پايدار و اركان آن بشرح ذيل عنوان شده است:

  * ركن اقتصادي و مالي، كه شامل مناسب بودن ساختار سازماني، اقدامات و سرمايه گذاري براي زير ساختهاي حمل و نقل ميباشد. * ركن زيست محيطي و اكولوژيكي، كه شامل بررسي چگونگي سرمايه گذاري براي حمل و نقل و انتخاب اشكال مختلف حمل و نقل كه بر روي كاهش مصرف انرژي و انتشار آلاينده ها اثر ميگذارد ، مي باشد
  تحقیقهای مشابه
  کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
  14 صفحه - 3000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
  78 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 10000 تومان
  بررسی ترافیک شهر رشت
  17 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
  36 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 10000 تومان
  کاراموزی نقش اعتبارات در سازمان جهاد کشاورزی
  37 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
  54 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
  26 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
  66 صفحه - 12000 تومان
  کارورزی شهرداری انزلی
  13 صفحه - 3000 تومان
  کارآموزی در شهرداری لشت نشاء
  11 صفحه - 3000 تومان
  کارآموزی در شهرداری لشت نشاء
  11 صفحه - 3000 تومان
  کاراموزی حسابداری شهرداری خشکبیجار
  35 صفحه - 7000 تومان
  کاراموزی در شهرداری پروژه پایان کار نقشه برداری و خط پروژه
  20 صفحه - 6000 تومان
  کاراموزی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان
  27 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
  12 صفحه - 4000 تومان
  کارآموزی شهرداری رشت بخش امور فرهنگی
  18 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کاراموزی در گلخانه پارک قدس رشت
  6 صفحه - 1000 تومان
  گزارش کاراموزی در پارک دانشجو رشت
  13 صفحه - 1500 تومان
  پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
  93 صفحه - 12000 تومان
  پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
  48 صفحه - 5500 تومان
  کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
  43 صفحه - 7000 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 20000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
  90 صفحه - 8000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
  31 صفحه - 5000 تومان
  کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
  34 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
  62 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
  63 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
  70 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی رشته الکترونیک
  37 صفحه - 5000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 4000 تومان
  کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
  80 صفحه - 12000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
  26 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
  50 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
  41 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 12000 تومان
  فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
  35 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی رشته مکانیک در شرکت لوله کشی خانگی و تجاری
  56 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
  24 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 4500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
  37 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
  68 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
  26 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
  33 صفحه - 4000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
  15 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 10000 تومان
  پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
  19 صفحه - 3000 تومان
  پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  75 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  10 صفحه - 2500 تومان
  پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
  157 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 18000 تومان
  روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
  18 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
  56 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
  64 صفحه - 12000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
  53 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  73 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
  12 صفحه - 3000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
  123 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
  81 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 10000 تومان
  پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
  37 صفحه - 10000 تومان
  cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
  36 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
  19 صفحه - 5000 تومان
  پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  76 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 3000 تومان
  کاراموزی مركز آموزشي درماني رازي رشت
  18 صفحه - 6000 تومان
  کاراموزی پست بانک رشت
  64 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی دانشگاه پیام نور رشت بخش آموزش
  48 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی مخابرات رشت
  32 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
  43 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی شرکت اب و فاضلاب رشته حسابداری
  40 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی اداره برق فلکه گاز رشت
  74 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی بخش سوئیچینگ مخابرات رشت
  34 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی پست بانک رشته کامپیوتر
  41 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری آموزشکده سما رشت
  81 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 12000 تومان
  کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
  16 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 4000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 12000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 7000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 5000 تومان
  اشنایی با سازمان اتش نشانی خدمات ایمنی شهر رشت
  9 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
  2 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28
  11 صفحه - 11000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
  12 صفحه - 12000 تومان
  بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
  12 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 18000 تومان
  گزارش از سازمان آتش نشانی رشته آموزش ابتدایی
  8 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 15000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
  66 صفحه - 10000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
  116 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 16000 تومان
  حمل و نقل جاده ای و ریلی
  20 صفحه - 2500 تومان
  آسيب هاي حمل و نقل ناشی از ناآشنايي با مقررات بين المللي
  11 صفحه - 2500 تومان
  انواع قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي
  17 صفحه - 2500 تومان
  بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل
  10 صفحه - 1500 تومان
  بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل داخلي
  13 صفحه - 2000 تومان
  چالش های حمل و نقل کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهید رجائی
  14 صفحه - 2000 تومان
  حمل و نقل ریلی
  15 صفحه - 2000 تومان
  تاثیر حمل و نقل بر صنعت گردشگری
  22 صفحه - 2500 تومان
  سیستم حمل و نقل هوشمند در بنادرفایل بصورت پاورپوینت its
  17 صفحه - 3000 تومان
  حمل و نقل جاده ای و ریلی
  21 صفحه - 3000 تومان
  بیمه حمل و نقل هوایی
  23 صفحه - 2500 تومان
  مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
  24 صفحه - 4000 تومان
  ریسک حمل و نقل دریایی.docx
  5 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
  10 صفحه - 10000 تومان
  بررسی قانون ایمنی حمل ونقل چند شیوه ای کانتینر در ایالات متحده امریکا
  7 صفحه - 1500 تومان
  حمل و نقل هوایی
  4 صفحه - 1000 تومان
  ماشین ، ترافیک و اخلاق شهرونده
  7 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
  76 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
  155 صفحه - 18000 تومان
  تاریخچه شهر رشت
  9 صفحه - 1000 تومان
  مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
  37 صفحه - 4000 تومان
  پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
  63 صفحه - 20000 تومان
  شهرستان رشت
  9 صفحه - 1000 تومان
  بقاء متبرکه شهرستان رشت
  30 صفحه - 4500 تومان
  بقاء متبرکه شهرستان رشت
  30 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
  181 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 12000 تومان
  \پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
  60 صفحه - 15000 تومان
  بقاء متبرکه شهرستان رشت
  37 صفحه - 4500 تومان
  طرح هادی شهرستان رضوانشهر رشته جغرافیای انسانی، تشریح شهرستان
  20 صفحه - 5000 تومان
  بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری رشت
  17 صفحه - 3000 تومان
  بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری رشت
  17 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
  113 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
  45 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 15000 تومان
  طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
  9 صفحه - 2000 تومان
  مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
  57 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی شهر رشت
  9 صفحه - 2500 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 8000 تومان
  معرفی تاریخ شهر رشت
  12 صفحه - 2000 تومان
  مطالعه و بررسی آمار مختلف شهر رشت
  23 صفحه - 3000 تومان
  پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
  189 صفحه - 22000 تومان
  پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
  75 صفحه - 15000 تومان
  آشنایی با شهرداری رشت
  27 صفحه - 3000 تومان
  جاذبه های شهر رشت- فایل بصورت پاور پوینت
  16 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر کرمانشاه
  141 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر تبریز
  99 صفحه - 15000 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و گردشگری امکان سنجی توسعه گردشگر در جذب گردشگر در شهرستان ماسال
  96 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش شهرداری صومعه سرا در جهانگردی
  97 صفحه - 16000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 12000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 15000 تومان
  پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
  94 صفحه - 12000 تومان
  حسابداری شهرداری رشت
  62 صفحه - 7000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان
  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007