موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تفاوت شرکت های سهامی و غیر سهامی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تفاوت شرکت های سهامی و غیر سهامی
تعداد صفحه :
33
قیمت :
12000 تومان

فهرست
بخش اول : شرکت های سهامی
مقدمه
تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهام
تعریف شرکت سهامی
انواع شرکتهای سهامی
سرمایه اولیه
سرمایه نقدی و سرمایه تعهد شده
برگ پذیره نویسی سهام
ورقه تعهد در سهام
تشکیل و ثبت شرکت
شخصیت حقوقی شرکت سهامی
استقلال شخصیت حقوقی شرکت
آثار شخصیت حقوقی شرکت سهامی
فعالیت شرکت اساسنامه
نام شرکت
موضوع شرکت
مدت شرکت
مرکز اصلی شرکت سرمایه مشترک :
سهام شرکت : تغییراساسنامه :
انحلال شرکت
وجوه افتراق شرکت سهامی عام و خاص
مزایای شرکت سهامی
1- هیچ یک از تعهدات شرکت متوجه اموال شخصی سهامداران نیست
2 سهولت جمع آوری سرمایه
3- قابلیت انتقال آسان سهام
4- تداوم فعالیت
معایب شرکتهای سهامی
1- اساسنامه بزرگ
2- جدایی مالکین از مدیران
5- انتخاب هیئت مدیره تخصصی
3 – مالیات اضافی
c حقوق سهامداران در شرکت های سهام
انواع سهام
صدور سهام
سوابق سهامداران در شرکت سهامی
دفتر معین سهامداران
ارزش دفتری هر سهم عاری
محاسبه ارزش دفتری سهام وقتی که شرکت سهامی دارای سهام ستاد و عادی است
مسایل خاص حسابداری شرکت سهامی
بخش دوم:شرکتهای غیرسهامی
نام شرکت
اداره شرکت
نظارت شرکاء
نتیجه گیری
تفاوت شرکت مختلط با غیر سهامی
منابع
بخش اول :
شرکت های سهامی :
مقدمه
مالکین یک شرکت سهامی « سهامداران » نامیده می شوند. یک شرکت سهامی می تواند پس انداز مالی تعداد زیادی سهامدار را جمع آوری کند، از این رو ابزار مناسبی برای تامین سرمایه لازم برای فعالیت های تجاری گسترده و متداول است. تقریباً همه واحدهای تجاری بزرگ و بسیاری از واحدهای کوچک در قالب شرکت سهامی سازمان دهی می شوند. بنابراین به دلیل نقش مهم شرکتهای سهامی در اقتصاد کشور و به منظور درک صحیح از شرایط اقتصادی توجه به شرکتهای سهامی و رویه های حسابداری آنها مهم است.
تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی :
اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1304 به مقررات راجع به شرکتهای سهامی اختصاص یافته بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93 ، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانونگذاری وقت فرانسه، درمورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تاسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تاسیس تلقی و درباره 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجاری تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکتها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی روی بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام موسس، اوراق قرضه مقررات خاصی پیش بینی نشده بود. اشکال عمده قانون مذکور بود که مقررات آن در مورد انواع شرکت های سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهامدار بود و جنبه فامیلی داشت و چه دارای هزاران سهامدار بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد انگلیسی و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها بود مورد بحث بود. و کمیسیون مالی متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکت های سهامی در ایران را تشکیل می دهدو از آن زمان تاکنون نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.
تعریف شرکت سهامی :
شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. قانون تجارت 1311 تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود ( ماده 21 ) در لایحه قانونی 1347، به تبعیت از قانون 1966 فرانسه، راجع به شرکتهای تجاری، این ضرورت ملغی گردیده و تصریح شده است که « شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد » ( ماده 2 ) در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، « صاحبان سهم » یا « سهام دار » گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان، بویژه در شرکت های بزرگ و شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می کند. شرکت سهایم به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، شرکتهایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می کند، « شرکت سهامی عام » و شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً به وسیله موسسان تامین می گردد. « شرکت سهامی خاص » نامیده می شود. ( ماده 4 لایحه قانونی 1347 )
انواع شرکتهای سهامی :
شرکت سهامی بر دو دسته تقسیم می شوند: ........

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007