موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مزد و نقش آن در روابط سازمانی

عنوان سفارش :
مزد و نقش آن در روابط سازمانی
تعداد صفحه :
23
قیمت :
12000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • 1- مزد به لحاظ اقتصادی
 • 1-1 تئوری مزد معیشتی یا مزد امرار معاش
 • 2-1 تئوری سهم سود
 • 3-1 تئوری بهروری نهایی
 • 4-1 تئوری عرضه و تقاضا
 • 5-1 تئوری مذاکره
 • 6-1 نظریه قدرت خرید
 • 2- مزد به لحاظ اجتماعی
 • 1-2 مزد اجتماعی
 • 2-2 مزد عادی
 • 3-2 حداقل مزد
 • 3- مزد به لحاظ حقوقی
 • 1-3 انجام کار شرایط پرداخت مزد
 • سیستم های پرداخت و انواع مزد
 • 1- مزد براساس ساعات کار (گاه مزدی)
 • 2- مزد براساس محصول یا خدمت تولید شده(کارمزدی)
 • 3- کارمزد ساعتی
 • 4- مزد کارگرانی
 • 5- مزد نقدی و غیر نقدی
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • در قانون کار مصوب 28/ 2/1325 تعریفی از مزد ارائه نشده بود .قانون کار سال 1328 به بیان تفاوت بین دستمزد و کارمزد اکتفا نموده،اولی را عبارت از وجهی می دانست که در مقابل ساعات کار به کارگر پرداخت می شود و دومی را «مبلغی که در مقابل محصول کار روزانه به کارگر تادیه» می گردد(ماده یک).برعکس آن دو ،قانون کار 1337 به تعریف مزد پرداخت است .ماده 4 این قانون ، مزد را چنین تعریف می کرد :«مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایا غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می شود»

  در ماده 1 مقاوله نامه 95 ،مصوب 1949 که در باره حمایت از مزد در 11/2/1351 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است مزد را عبارت از اجرت یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده یا بعداً انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد».پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا وجهی که کارگر به ازای ایام تعطیل هفتگی ،رسمی ویا سالانه از کارفرما دریافت می دارد ، مزد است؟ آیا کمکهای که از سوی کارفرما به کارگر داده می شود مانند کمک هزینه های مسکن ،اولاد و با عائله مندی جزی از مزد است؟انعام، پاداشهای موردی و مستمر.... چطور؟ امال اصولاً چرا این پرسش باید مطرح شود و فایده عملی پاسخ به این سوال چیست؟ می دانیم که مأخذ محاسبه بسیاری از مزایا در حقوق کار وجهی است که تحت عنوان مزد به کارگر پرداخت می شود .بطور مثال برای اضافه کاری و فوق العاده نوبت کاری مأخذ محاسبه مزد کارگر است ،معمولاً در قانون کار حمایت های خاصی از مزد پیش بینی میشود که این حمایتها از دیگر وجوه دریافتی کارگر به عمل نمی آید .

  تحقیقهای مشابه
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 9000 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - ارتباطات و روابط با جامعه
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007