موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
تعداد صفحه :
18
قیمت :
12000 تومان

مقدمه:
در دنياي امروز و آينده فن آوري كارهاي اجرايي همراه با نوع آوري خاكي , هر روزصنعت ساختمان را متاثر مي كند. لزوم آموختن هر چه بهتر روشهاي درست , كارهاي عملي ساختمان را ايجاب مي كند. نحوه انتخاب درست وبه جاي مصالح و همچنين طرز درست مصرف كردن آنها از اهميت فراواني برخوردار ميباشد به همين دليل فرد آشنا با رشته ساختمان در كنار مطالب تئوري نياز به دويدن وبهره برداري از تجربيات ديگران را دارد تا با ديد كامل بتواند به بهترين شكل كار خود را انجام دهد. به همين دليل در مدت كار آموزي سعي كرديم كه به راه كارهاي ساختماني هر چند بسيار اندك دست پيدا كنيم.
مراحل اوليه در دست گرفتن پروژه:
به منظور اجراء , نظارت, بازرسي واتمام طرح مورد نظر با توجه به اسناد تهيه شده توسط كارفرما براي انتخاب يك شخصيت حقيقي يا حقوقي ( پيمانكار) به عنوان مجري طرح نسبت به درج آگهي مناقصه اقدام مي كند و با فروش اسناد مناقصه ( كه عبارتند از: پيمان , شرايط عمومي پيمان, مشخصات فني عمومي , مشخصات فني خصوصي , فهرست بها و برآورد تقريبي مقادير كار, نقشه هاي كلي تفضيلي واجرايي , صورت مجالس, موافقت نامه ها و هر نوع اسناد خاصي كه در مورد كار و قيمت هاي جديد تنظيم گردد و به امضاي طرفين برسد )وتعيين مهلت مقرر, اقدام به انجام مناقصه واخذ پيشنهاد از طرف پيمانكاران مينمايد. در اين زمينه اسناد , تعهدات ونقشه ها در پاكت اول (الف) و پيشنهاد قيمت در پاكت دوم (ب) به صورت در بسته ولاك ومهر شده تحويل داده و در ساعت و روز مقرر, باز گشايي مي شود. پس از بررسي كليه قيمتهاي پيشنهادي , سوابق پيمانكاران شركت كننده از نظر نيروي انساني ومتخصص و ماهر, تجهيزات و ماشين آلات اجرايي , توان سرمايه گذاري واجرايي وسوابق كارهاي انجام شده قبلي وصحت رتبه بندي مورد ادعا بر اساس جداول گواهي شده توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي مورد بررسي قرار ميگيرد.
دو شخصيت حقوقي با نظر مشاور وتاييد كارفرما به عنوان برنده اول ودوم در مناقصه اعلام مي شوند وتضمين نامه هاي اين دو پيمانكار تا مرحله عقد قرار داد ضبط ميگردد. در صورتي كه پيمانكاراول از عقد قرارداد و تعهد اجراي كار طبق قيمت پيشنهادي خويش سر با زند , تضمين نامه هاي وي به تملك كار فرما در مي آيد وبا پيمانكار دوم قرارداد منعقد مي شود.
پيمانكار منتخب پس از عقد قرار داد, اخذ مبالغ پيش پرداخت مربوط به هزينه تجهيز وراه اندازي كارگاه , تحويل زمين پروژه ومعرفي دستگاه نظارت ونماينده كارفرما مكلف مي شود تا كارگاه را از نظر وسايل مورد نياز براي هر مرحله از عمليات بر طبق ضوابط ومقررات مربوط وتحت نظر دستگاه نظارت كارفرما تجهيز وراه اندازي كند.
پيمانكار طي هر مرحله از عمليات پس از اخذ گواهي صحت كارهاي انجام شده وابلاغ ادامه كار توسط نماينده كارفرما , مجاز به شروع مرحله بعدي مي باشد وپس از هر ماه يا طبق توافقات به عمل آمده طي هر مرحله كاري در معيت دستگاه نظارت اقدام به تهيه صورت وضعيت مي كند و به تاييد وگواهي دستگاه نظارت مربوطه حق الزحمه خود را دريافت مي كند. در هر مرحله از پرداخت نيز%10 مبالغ دريافتي به عنوان ضمانتنامه حسن انجام كار به رسم امانت از صورت وضعيت پيمانكار كسر و در مرحله تحويل موقت %50 آن آزاد مي شود. ضمنا در اين مراحل به ميزان در صد مبلغ پيش پرداخت اوليه از مبالغ صورت وضعيت به منظور تسويه پيش پرداخت كسر مي گردد0 پس از گذشت دوره تضمين وتعهدات زماني پيمانكار مربوط به تاييد صحت عملكرد وي كليه ضمانت نامه ها وحقوق قانوني پيمانكار مطابق مفاد قرار داد مربوط مسترد مي شود و مسئوليت بهره برداري ونگه داري از زمان تحويل موقت تا مرحله تحويل قطعي نيز بر عهده كار فرما مي باشد0 پس از پشت سر گذاشتن مراحل اداري و تئوري وارد مرحله اجرايي كار ميشويم ودر ابتدا از پي ساختمان شروع به ساخت سازه مي كنيم.
پي:
ساختن پي از اصولي ترين كارهاي ساختماني است كه در اجراي آن بايد نهايت دقت را به كار گرفت. نيروهاي وارده از طبقات به شكل بارهاي مرده وزنده به تيرها وستونها ودر نهايت به پي منتقل مي شود0قبل از اجراي پي سازي از نقاط مختلف زير بنا در عمقهاي لازم نمونه برداري مي شود0در مواردي به وسيله گمانه زدن خاك را از لايه هاي مختلف زمين بيرون مي آورند وآن رابه كمك آزمايشات مختلف مكانيك خاك مورد بررسي قرار مي دهند0 با در نظر گرفتن نتايج آزمايشات مذكور, ابعاد فونداسيون محاسبه وسپس پي ساخته مي شود.
پس از انجام آزمايشات مربوطه روي خاك پروژه عمليات ساخت پي را آغاز كردند كه در ابتدا يك قشر بتن به ضخامت حدود 10سانت روي زمين پهن نموده كه اين بتن معروف به بتن مگر يا بتن لاغر مي باشدعياراين بتن از 100تا175kg/m3 مي باشدكه در اجراي اين پروژه عيار بتن را150kg/m3 در نظر گرفتند.ضخامت بتن مگر طبق آيين نامه حداقل 8سانت وحداكثربستگي به زمين وخاك محل مورد نظر دارد.اين بتن معروف به بتن نظافت هم مي باشد وهمچنين براي رگلاژ وترازكردن خاك كف هم كاربرد دارداز ديگردلايل استفاده از بتن مگراينست كه خاكها ممكن است در خود براي بتن مواد مضر داشته باشند مانند مواد سولفاته يا نيتراته . نيترته مثل خاكهاي كنار دريا (مانند پروژه اي كه در حال ساخت است) و سولفاته مثل زمينهايي كه در نزديكي سپتيك تانك ها وزمينهاي مردابي وزمينهاي لجن قراردارند.
پي ها را معمولا درون زمين ويادر مواردي پايينتر از تراز سطح طبيعي زمين اجراء مي كنند ازجمله دلايل انجام اين كار جلوگيري از آسيب رساندن به پي توسط عوامل جوي وخصوصا يخ زدگي مي باشد0
قالب مورد استفاده براي پي اين ساختمان از نوع بلوك هاي سيماني با ملات ماسه وسيمان ميباشد. از جمله محاسن قرار دادن اين ديوار (قالب) جلوگيري از ريزش احتمالي خاك به درون پي است. اصولا زمينهاي ماسه اي ريزشي هستند مانند زمينهاي كنار دريا . از ديگرمحاسن اين ديوار (قالب) جلوگيري از حمله سولفاتها و نيتراتها ميباشد. همانطوري كه ميدانيم سولفاتها و نيتراتها مواد مضر براي بتن ميباشد وبه مرور زمان باعث خوردگي وآسيب رساندن به بتن ميشود. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 54000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 18000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران شهرسازی
55 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
57 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
60 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
52 صفحه - 30000 تومان
عمران کاراموزی ساختمان بتنی
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی پی کنی تا بتن ریزی ستونها
61 صفحه - 24000 تومان
مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
36 صفحه - 12000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 36000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 24000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 36000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی رشته معماری- ساختمان بتنی
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه کار آموزی رشته معماری: اصول و ضوابط طراحی و مراحل اجرایی ساختمان بتنی
21 صفحه - 12000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان
45 صفحه - 15000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
84 صفحه - 21000 تومان
مقاله کامل در مورد سیمان مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
70 صفحه - 24000 تومان
مقاله کامل در مورد سنگهای ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
44 صفحه - 13500 تومان
مقاله کامل در مورد سرامیک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 16500 تومان
مقاله کامل در مورد چوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
52 صفحه - 18000 تومان
مقاله کامل در مورد بلوک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
22 صفحه - 9000 تومان
مقاله کامل در مورد آهک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 18000 تومان
مقاله کامل در مورد آجر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
58 صفحه - 18000 تومان
پروژه بارگذاری ساختمان - معماری عمران
27 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 90000 تومان
نقد فضا رشته معماری خانه ابریشمی همراه با پلان و عکس
46 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
93 صفحه - 45000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 18000 تومان
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته معماری شهرسازی مجتمع مسکونی
67 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concrete
8 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته عمران بارگذاری ساختمان
30 صفحه - 36000 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 27000 تومان
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 24000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 84000 تومان
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
38 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007