موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
تعداد صفحه :
6
قیمت :
1500 تومان

مقدمه
براي تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارایه شده است. تعریف عام آن عبارت است از: مبادله کالا و خدمات از طریق شبکه گسترده جهانی، اینترانت،اکسترانت، شبکه خصوصی مجازي (VPN) رمزنگاري لایۀ ایمنی (SSL) وغیره. تجارت الکترونیکی تمامی فعالیت هایی که بنگاهها و افراد براي مبادلات انجام دهند را شامل می شود به طوري که تمام یا بخشی از این فعالیت ها از طریق روشهاي یاد شده صورت می گیرد. به عبارتی تجارت الکترونیکی عبارت است از استفاده از روشهاي الکترونیکی براي کمک به مبادلۀ کالاها و خدمات. ایران در زمینه تجارت الکترونیکی کشور جوانی است و براي رسیدن به وضعیت مطلوب به زمان و هزینه بیشتري نیاز دارد. بنابراین ایران از نظر پیش نیازها در تجارت الکترونیکی با کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه فاصله بسیاري دارد. را هاندازي تجارت الکترونیکی در ایران با چالش هاي اقتصادي، فرهنگی، فنی و حقوقی مواجه است. با این وجود، اقدامات اساسی براي گسترش و ترویج تجارت الکترونیکی صورت گرفته است. لازمه گسترش تجارت الکترونیکی, استفاده از تجارب سایر کشورها، سازمان هاي بین المللی و تعامل دستگاهاي ذیربط است تا زمینه براي فعالیت بخش خصوصی، فعالان اقتصادي و مصرف کنندگان فراهم شود. راهبردها و سیاست هاي تجارت الکترونیکی درایران مبتنی بر برنامه سوم توسعه، برنامه توسعه کاربري فناوري ارتباطات واطلاعات (تکفا) و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوري اسلامی ایران است. برنامه تکفا از هفت طرح راهبردي تشکیل یافته است. گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت یکی از طرح هاي راهبردي بوده و تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از فعالیت هاي اصلی این طرح محسوب می شود. سایر فعالیت هاي اصلی این طرح عبارتند از توسعه شبکه هاي مجازي اینترانت و پایگاه اطلاع رسانی، توسعه بانکداري الکترونیکی، نظام رایانه اي بورس، نظام خدمات گمرکی الکترونیکی (آسیکودا) و نظام مالیاتی کشور. منابع مالی لازم براي
پیاده سازي و گسترش تجارت الکترونیکی در ایران در قانون بودجه سالهاي 1381 و 1382 در نظر گرفته شده است. اصول سیاست تجارت الکترونیکی ج.ا.ایران مبتنی بر موارد زیر است.
-1 فراهم نمودن زیرساخت هاي اصلی و زمینه هاي حقوقی و اجرایی مورد نیاز براي استفاده از تجارت الکترونیکی.
-2 توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
-3 حمایت از توسعه فعالیت هاي بخش غیردولتی و جلوگیري از انحصار و ایجاد زمینه هاي رقابت.
-4 رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی.
-5 گسترش استفاده از شبکه اینترنت براي انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم براي بهداشت محتواي شبکه یاد شده.
..................

تحقیقهای مشابه
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 1500 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 1000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 24000 تومان
مسئولیت رئیس جمهور ایران در مقایسه به پارلمان فرانسه
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 24000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
گذری بر تجارت الکترونیک و مالیات
4 صفحه - 1000 تومان
قانون تجارت الکترونیک در ایران
17 صفحه - 6000 تومان
حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
26 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24
37 صفحه - 144300 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
13 صفحه - 50700 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
46 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
43 صفحه - 27000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
105 صفحه - 45000 تومان
کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
15 صفحه - 105000 تومان
پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
53 صفحه - 24000 تومان
آشنایی با تجارت الکترونیک پاورپوینت
31 صفحه - 10500 تومان
قوانین تجارت الکترونیک بین المللی
23 صفحه - 7500 تومان
پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Nabeel Al - Qirim) (نبل ال - قیریم)
2 صفحه - 1500 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 27000 تومان
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 21000 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 12000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا فایل بصورت پاور پوینت
22 صفحه - 15000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا
8 صفحه - 6000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا پاور شود
22 صفحه - 15000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا
8 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007