موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
تعداد صفحه :
37
قیمت :
12000 تومان

واکنشهای متقابل میان اجزای یک سیستم در به دست آوردن قدرت پیشگویی برای شرایط آینده ی سیستم اهمیت دارد .
تکنیکی که کل مکانیزم را به صورت مجموعه بررسی می کند مدلسازی نامیده می شود .
بر اساس یک طبقه بندی مدلها به چهار گروه تقسیم می شوند .( زواره و اشرف زاده 1387)
1- مصور
2- مفهومی یا کلامی
3- فیزیکی
4- ریاضیاتی
مدل ریاضیاتی چیست ؟
نمایش ساده شده از یک سیستم واقعی است که درجه برهمکنش هر یک از اجزا را با یکدیگر مشخص می نماید و امکان پیشگویی و کنترل سیستم را فراهم می کند.
ویژگیهای مدلهای شبیه سازی :
(به نقل از اردکانی و همکاران 1383)
* سهولت به کارگیری ورودیهای مختلف چون آب و هوا ، ژنوتیپ گیاه و ... .
* نوشته شده به یک زبان کاربردی کامپیوتر
* توسعه داده شده برای پارامترهای ناشناخته( کمالی و همکاران1384)
* قابلیت داشتن برای آزمون صحت مدل ..................

تحقیقهای مشابه
مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
37 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی سطح آب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رودخانة SURMA-KUSHIYARA از بنگلادش 11
17 صفحه - 66300 تومان
دیده بانی پایداری دلتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با مجموعه ای کاهش یافته از ورودی ها
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه شبکه عصبی مصنوعی
133 صفحه - 45000 تومان
پروژه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات عنوان مدلسازی تابش و طول دوره روشنایی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
70 صفحه - 45000 تومان
کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی و مدلسازی سیستم ها فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های عصبی مبانی استفاده از mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45
73 صفحه - 84000 تومان
پروژه شبکه های عصبی انواع آنها و روشهای نوین در شبکه های عصبی
127 صفحه - 48000 تومان
پروژه شبکه عصبی و کاربرد های آن در برق
119 صفحه - 36000 تومان
پروژه شبکه عصبی و کاربرد های آن در برق
120 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیده بانی پایداری ولتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی با مجموعه¬ای کاهش یافته از ورودی¬ها 35
11 صفحه - 33000 تومان
طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
9 صفحه - 6000 تومان
راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
62 صفحه - 15000 تومان
ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007