دوشنبه 26 آذر 1397
بازدید امروز : 6423 نفر

موضوع : تحقق امنيت اجتماعي در بستر كارآفريني
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تحقق امنيت اجتماعي در بستر كارآفريني
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2000 تومان

فهرست مطالب
چكيده:
مقدمه:
هرم نيازهاي مازلو
نيازهاي زيستي:
نيازهاي ايمني:
نياز به عشق، عاطفه و تعلق
نياز به احترام
نياز به خود شكوفايي
انواع امنيت و وابستگي آنها به يكديگر
كسب و كارهاي كوچك، موتور توسعه جوامع
نقش پليس و نيروي انتظامي در كمك به گسترش كارآفريني
نتيجه گيري
پيشنهاداتي براي افزايش نقش پليس در كارآفريني
منابع:
چكيده: هدف از اين مقاله آشنا ساختن خواننده با يكي از زيرساختهاي بحث امنيت عمومي است. امنيت اقتصادي به عنوان يكي از پايه هاي زيربنايي امنيت نقش بسزايي در گسترش امنيت عمومي دارد و رفاه اقتصادي سبب افزايش امنيت عمومي خواهد شد. بنابراين بهبود وضعيت اقتصادي كه امروزه از طريق كارآفريني و توسعه كسب و كارهاي كوچك مورد توجه دولت قرار گرفته است، گامي مهم در راستاي ارتقاي امنيت عمومي است. در اين مقاله ابتدا هرم نيازهاي مازلو براي درك از اهميت امنيت در كليت زندگي انسانها شرح داده مي‌شود. سپس انواع امنيت ذكر مي‌شود و در پايان به نقش كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك در بهبود امنيت اجتماعي پرداخته مي‌شود.
مقدمه: امنيت از ديرباز مهمترين دغدغه انسانها بوده است. از زمان انسانهاي اوليه، امنيت به عنوان اساسي ترين ركن زندگي پس از آب و غذا مطرح بوده است. شايد غارنشيني انسانهاي اوليه به عنوان اولين تحول زندگي انسان روي كره زمين در پي اين نياز بوده است تا مأوا و مأمني براي دوري از خطرات دائمي زندگي ايجاد كند. دوشادوش ساير ابداعات بشري كه براي بهبود شرايط زيست انسانها صورت مي‌گرفت، راههاي ايجاد امنيت نيز ارتقا يافت و انسانها به دنبال ايجاد راهكارهايي براي افزايش امنيت زندگي اجتماعي خود برآمدند.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007