سه شنبه 29 مرداد 1398
بازدید امروز : 5582 نفر
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : روش تدريس فعال و آموزش ریاضی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
روش تدریس فعال و آموزش ریاضی
تعداد صفحه :
21
قیمت :
2000 تومان

مقدمه:
عصر کنوني را عصري مي دانند که هدف از آموزش و پرورش تنها انتقال ميراث فرهنگي و تجارب بشري به نسل جديد نيست.بلکه رسالت آموزش و پرورش را ايجاد تغييرات مطلوب در نگرش ها شناخت ها و در نهايت رفتار انسان ها مي داييد. در اين راستا معلم نقش بسيار مهم و اساسي را بر عهده دارد زيرا علاه بر نقش هدايتي حمايتي تقويتي سازمان دادن به فهاليت هاي يادگيري دانش آموزان و رشد هماهنگ ابهاد وجودي آنان نيز به عهده اوست.
معلم براي رسيدن به اهداف تعيين شده در فرايند آموزش دو مسير اصلي را در پيش رو دارد استفاده از روش هاي سنتي و غير فعال و يا استفاده از روش هاي تدريس فعال و کاربردي.
علماي تعليم و تربيت پس از سال ها تحقيق و تجربه به اين نتيجه رسيده اند که موثرترين روش آموزش فعال کردن خود دانش آموز است که از طريق روش علمي بهتر ميسر مي گدد.يهني دانش آموز به کمک تفکر و قواي ذهني خود که در فطرت هر انساني نهفته است(مانند کنجکازي حدس مقايسه نتيجه گيري تصور تخيل و ...)مي تواند مشکلي را شناسايي و براي آن راه حل را به مرحله اجرا بگذارد و به نتيجه برسد. در اين نوشتار مختصر سعي بر اين است که نقش روش هاي تدريس فهال و کاربردي در فرايند آموزش در حد توان تبيين گردد.اميد است مورد قبول حق قرار گيرد.
چون عنوان مقاله نقش روش هاي تدريس فعال و کاربردي در فرايند آموزش به عنوان کارامدترين روش اثربخشي در کلا است ابتدا تعريفي از روش "روش تدريس فعال"و "روش تدريس غير فعال "ارائه مي گردد
تعريف روش
روش در مقاسل واژه لاتيني متد به کار رفته است واژه متد در فرهنگ فارسي معين و فرهنگ انگليسي به فارسي آريان پور به روش شيوه راه طريق طرز و اسلوب معني شده است.به طور کلي راه انجام دادن هر کاري را روش گويند.روش تدريس نيز عبارب از راه منظم با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد.
تعريف روش تدريس فعال
روش تدريس فعال به روشي اطلاق مي شود که در آن دانش آموزان در جريان آموزش نقش فعالي به عهده دارند و معلم نقش راهنما و هدايت کننده را ايفا مي کند تعامل دوطرفه بين دانش آموزان و معلم وجود دارد.
تعريف روش تدريس غير فعال
روش تدريس غير فعال به روشي اطلاق مي شود که در آن معلم نقش اساسي بر عهده دارد و مطالب را غالبا به شيوه شفاهي بيان مي کند و معمولا متکلم وحده است و دانش آموزان شنونده مطالب مي باشند.
روش تدريس رياضيات
با پيشرفت سريع علوم دقيقه بويژه رياضيات و توسعة تكنولوژي در قرن بيستم كه بر تمامي ابعاد زندگي بشر و تشكيلات اجتماعي تاثير گذاشته ، لازم است در كلية برنامه ريزيها ، متناسب با نيازها تحولاتي ايجاد گردد . در اين ميان تغيير اصولي در برنامه هاي آموزشي كه مهمترين و اساسي ترين مسالة اجتماعي مي باشد ، از اهميت فوق العاده اي برخودار است . سازمان آموزش وپرورش كه مادر تمامي ساحتارهاي اجتماعي است ، در كيفيت و ارتقاء سايرين نقش بسزا دارد . يعني بدون بهره گيري از آموزش صحيح ، پيشرفت هر تشكيلاتي محال به نظر ميرسد . آنهم آموزشي كه مبتني براصول علمي و روانشناسي باشد .درغيراين صورت سرمايه هاي مادي و معنوي جامعه به هدر خواهد رفت . معلمين كه مهمترين نقش را در آموزش به عهده دارند ، بايستي از با استعدادترين و علاقمندترين و دلسوزترين افراد و در حقيقت از ستارگان جامعه باشند . معلم است كه به مفاهيم جان مي بخشد . لذا بايد همواره در حال مطالعه و توسعة اطلاعات خود باشد ، تابا دانش روز هماهنگ شود . مستلزم اين عمل رفاه زندگي در حد متوسط مي باشد تابا خيال آسوده به تحقيق و پژوهش بپردازد .
عامل مهم ديگر در امر آموزش كتب درسي است كه از جوانب متعددي بايد مورد توجه قرار گيرند . محتواي كتابها بايستي مملو از موضوعات علمي بوده، و ضمن در نظر گرفتن اصول روانشناسي و فرهنگ جامعه با بهترين روش آرايش يافته ، و متناسب با موقعيت سني دانش آموزان باشد . بهتر است تاليف كتابهاي درسي را از حالت انحصاري در آورده و قلمها در نوشتن كتب درسي مختلف آزاد باشند . فضاي آموزشي مناسب از هر حيث ، همراه با وسايل كمك آموزشي لازم ، ميزان دستيابي به اهداف آموزشي را فراهم نموده ، اما اين روش تدريس معلم است كه ، به كتاب و ساير وسايل كارايي مي بخشد . آشكارا معلمين از نظر استعداد و ميزان معلومات و ذوق و سليقه ، حتي اگر در يك رشته باشند باهم فرق دارند . لذا صرفنظر از علاقمندنبودن و عدم احساس مسؤليت ناشي از مسايل مادي زندگي ، با روش تدريسهاي متنوع و گوناگوني در بين معلمان روبرو هستيم . وگاهي روشهاي بسيار بد و غير اصولي در تدريس به چشم مي خورد . بنا براين همزمان با تغييرات همه جانبه در آموزش و پرورش بايد روش تدريس معلم كه نقش بسيار اساسي را در آموزش دارد ، متحول شده وتا آنجا كه ميسر است با آموزشهاي ضمن خدمت از طريق كارشناسان و اهل فن و تجربيات معلمين خوب ، به اين مهم توجه گردد .
از آنجا كه معلم الگوي تمام عيار دانش آموزان است ، از تمامي جهات بايد متوجه حركات و رفتار و كردار و گفتار خود باشد ، تا بدآموزي صورت نگيرد . اطلاعات معلم بايستي بسيار فراتر از محدودة كتب درسي تحت تدريس او باشد . تا با طراحي مسايل درخور و جالب ، ذهن دانش آموزان را توسعة بيشتري ببخشد . معلم نبايد متكلم وحده باشد ، بلكه بايد در محيطي دوستانه و با قدم زدن در بين دانش آموزان جريان تدريس را به يك كنش و واكنش مستمر فكري تبديل كند . كه باعث فعال شدن دانش آموزان شده و رسيدن به اهداف آموزشي سريعتر مي شود . ..................

تحقیقهای مشابه
آموزش ریاضی به روش تدریس فعال
7 صفحه - 1500 تومان
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
11 صفحه - 2500 تومان
روش تدریس فعال و آموزش ریاضی
21 صفحه - 2000 تومان
نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
14 صفحه - 2000 تومان
کاربرد روش دیرینه لرزه شناسی در شناسایی مناطق فعال پوسته ی زمین
11 صفحه - 2500 تومان
راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی - روش تحقیق
12 صفحه - 3000 تومان
راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی - روش تحقیق
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 8000 تومان
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی بر اساس روش تحقیق
13 صفحه - 2000 تومان
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی بر اساس روش تحقیق
13 صفحه - 3000 تومان
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
43 صفحه - 9000 تومان
بررسی روش آموزش - روش کاوشگری اکتشافی فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 3500 تومان
تدابیر لازم جهت ارتقای امنیت در آموزش دانشگاه ها و مدارس- روش تحقیق
37 صفحه - 5000 تومان
تدابیر لازم جهت ارتقای امنیت در آموزش دانشگاه ها و مدارس- روش تحقیق
37 صفحه - 10000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
تهديدشناسي اموزش در دانشگاهها روش تحقیق
19 صفحه - 2500 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 2500 تومان
آموزش ریاضی به روش فعال
9 صفحه - 1500 تومان
پروژه آموزش ریاضی به كودكان ابتدائي
56 صفحه - 8000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007