موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی در ایران و مقایسه با کشور مصر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
تعداد صفحه :
5
قیمت :
3000 تومان

ايران از جاذبه هاي فراواني براي جهانگردان برخوردار است، اما آهنگ ورود جهانگردان خارجي طي سال هاي بحراني1357 تا 1367 به پايين ترين ميزان خود رسيد. پس از پايان جنگ و با ايجاد ثبات و امنيت در كشور و اجراي برنامه هاي توسعه اي، روند ورود جهانگردان به ايران سير صعودي يافت.
طيسال هاي 1367 تا 1379 ورود جهانگردان به طور متوسط سالانه حدود 50 درصد رشد داشته است. در اين راستا، تعداد جهانگردان ورودي به كشور از 70 هزار و 470 نفر در سال1367 به 5/1 ميليون نفر در سال 1383 رسيده است.
اين در حالي بود كه هدف برنامه سوم در زمينه جذب جهانگردان خارجي، رسيدن به رقم 4 ميليون نفر در سال 83 بود كه تنها 38 درصد آن تحقق يافته است.
عملكرد مربوط به درآمد ارزي حاصل از جهانگردي در سال 1379 بالغ بر 5/81 درصد هدف برنامه سوم در اين سال را تحقق بخشيد. ولي در سال هاي بعد درآمد ارزي حاصل از جذب جهانگردان كاهش يافت و در سال پاياني برنامه سوم تنها 37 درصد اهداف كمي برنامه را محقق نمود. اين در حالي بود كه عملكرد اعتبارات هزينه اي در بخش گردشگري در سال هاي برنامه سوم توسعه روند رو به افزايشي داشته و به طور متوسط سالانه 25 درصد رشد پيدا كرده است.
هرچند اعتبارات مصوب تملّك دارايي هاي سرمايه اي سازمان ايرانگردي و جهانگردي كشور روند نزولي را بين سال هاي 1379 تا 1381 طي كرده و از 130‚25 به 500‚14 ميليون ريال كاهش يافته است.
اين امر به دليل واگذاري بخشي از اعتبارات تملّك دارايي هاي سرمايه اي بخش جهانگردي به استان ها و واگذاري واحدهاي اقامتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي صورت گرفته است. ..................

تحقیقهای مشابه
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 3000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
34 صفحه - 165000 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 9000 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 18000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 12000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 18000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر کشور سوریه
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 24000 تومان
مسئولیت رئیس جمهور ایران در مقایسه به پارلمان فرانسه
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 24000 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
21 صفحه - 9000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
20 صفحه - 12000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 9000 تومان
تفاوت گردشگری در ایران با کشور دبی
6 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
آموزش پیش دبستانی در کشور ایران و مالزی
4 صفحه - 4500 تومان
مقایسه دو کشور از ابعاد مختلف ( ایران - امریکا) اداری مدیریتی
11 صفحه - 4500 تومان
جایگاه ورزش در ایران مصر چین رم باستان
19 صفحه - 6000 تومان
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
42 صفحه - 15000 تومان
پروژه مقایسه تبلیغات بانکهای کشور (خصوصی و دولتی)
114 صفحه - 48000 تومان
بررسی ساختار اخوان المسلمین مصر و تاثیر آن بر ساختار سیاسی کشور با تاکید بر دوره ملک فاروق و جمال عبد الناصر
25 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007