پنج شنبه 31 1398
بازدید امروز : 1618 نفر

موضوع : هنر یونان – نقاشی بروی ظروف سفالی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
هنر یونان - نقاشی بر روی ظروف سفالی
تعداد صفحه :
17
قیمت :
2500 تومان

سفالگری، بهتر از هر وسیله هنری دیگری، دوره میسنی پسین (دوره ما بعد میسنی) را با دوره تاریخی یونان پیوند می دهد. پیوستگی میان دوره مابعد میسنی و دوره کلاسیک در سده پنجم پیش از میلاد را می توانیم تماماً با استناد به تزیین پیکری ظروف سفالی یونانی ردیابی کنیم و رویارویی هنرمند با اندیشه ها و مسایل اساساً جدید و تفسیرها و راه حلهای اساساً جدید او را نشان دهیم.
بدین ترتیب، با اطلاع از این پیوستگی و تصوری که یونانیان از تکامل شکلها داشند، بجاست مطالعه هنر یونان را از نقاشیهای گلدانی آغاز کنیم؛ زیرا این نقاشیها روشنگر تغییراتی هستند که عمیقاً بر تاریخ بشر تأثیر می گذارند و با ترتیب منطقی شگفت آوری حادث می شوند. پیش از این، در نمونه های متعددی، از پیکره های افتان و چوب کبریتی که از چاهی واقع در غار لاسکو به دست آمد تا مینوسی های چابک و چیره دست در جامهای وافیو، دیدیم که آدمی چگونه از خودش شبیه سازی کرده است.
اکنون می توانیم تغییرات حاصل در شبیه سازی پیکر آدمی را که پیامد تفاوتهای تصادفی در میثاق نیستند بلکه زاییده افزایش تدریجی و دقیقاً انباشته شده شناخت بشرند، مرور کنیم. این تغییرات به پیکر یک سنت فنی منضم شدند که به گذشته بازگشت نکرد.
بر خلاف سنت مصری که پس از مرگ آخناتونِ نوآور (ن. ک فصل سوم) به گذشته و شکلهای قدیمی بازگشت. در گلدانها و ظروف سفالی دوره کهن یونان می توان دید که انسان، نخستین بار، موضوع مطالعه ژرف تحلیلی شده است. همچنان که در تمدنهای کهن تر دیدیم – تدریجاً کنار گذاشته می شود و شیوه پر مشقت مشاهده حالت و جنبش بدن در جریان زندگی به جایش می نشیند. این تحول، ناگهان به وقوع نپیوست، بلکه صدها سال طول کشید و ترتیب تاریخی ظروف سفالین مزبور، از مراحل متوالی تغییر یاد شده پرده بر می دارد.
بهتر آن است که این تغییرات را در آغاز بحث کنونی توصیف کنیم زیرا پیکره آدمی از نخستین روزهای ظهورش بر جداره این ظروف تاکنون، مضمون و موضوع اصلی هنر بوده است. همچنان که خود انسان محور اندیشه و علاقه هنر یونانی شده است.
● سفالگری
«چون ما دوستداران زیبایی هستیم، ولی با سادگی و ذهن را بی آنکه مردانگی از دست برود، تربیت می کنیم... ما پیروان مکتب یونانیم».
توسیدید در سده پنجم پیش از میلاد که عصر طلایی آتن بود، پریکلس را وا می دارد تا ضمن مقایسه جامعه باز و دموکراتیک آتنی ها با جامعه بسته و پادگان مانند رقیبشان اسپارت، چنین ادعایی را در ستایش از آتنی ها به زبان آورد؛ ولی به احتمال زیاد او از فرهنگ یونانی بدان سان که به دست ما رسیده و از کمال مطلوب آموزش و پرورش زندگی انسان دوستانه ای که فرهنگ مزبور پی افکنده بود سخن گفته است. ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007