چهارشنبه 29 خرداد 1398
بازدید امروز : 5882 نفر

موضوع : پروژه تکامل موجودات زنده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه تکامل موجودات زنده
تعداد صفحه :
73
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل او ل
چکیده
مقدمه
نظریه تکاملی
پیدایش اندیشه های تکاملی
مدارک و شواهد ی برای تکامل
تشریح مقایسه ای
رده بندی
ذخایر فسیلی
جنین شناسی مقایسه ای
جغرافیای زیستی
زیست شناسی مولکولی
فصل دوم
تکامل کلان
انقراض
آیا تکامل خرد با گونه زایی و تکامل کلان مرتبط است؟
مدارک تکامل کلان
نامگذاری موجودات زنده به روش دونامی
تبدیل زیر گونه به گونه
ارتباط علم رده بندی و تکامل
آرایه ها بازتابی از ارتباط های تکاملی
منشاء و تاریخ تکاملی حیات
چگونگی شکل گیری مولکولی آلی در زمین اولیه
ظهور نخستین سلولها
تکثیر مولکولی
فصل سوم
نخستین سلولها
گسترش موجودات زنده هوازی
ایجاد سلولهای یوکاریوتی از سلولهای پروکاریوتی
ذخایر فسیلی اثر انگشت های تاریخ حیات بر کره زمین هستند
زمان پیش کامبرین
دوران پالئوزوئیک
دوران مزوزوئیک
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
انسان طی سده ها و اعصار همواره در جستجوی حیات و گوناگونی عظیم موجودات زنده بوده است . او در این راه کوشیده است تا رابطه و تناسب اشکال مختلف حیات را مشخص کند . از میان همه شاخه های علم زیست شناسی علم تکامل (فرگشت) منشا همه موجودات زنده را د رنیای مشترکی جستجو می کند و وحدت یکپارچه ای را در تمامی سطوح حیات به ما نشان می دهد . این علم همچنین گوناگونی عظیم موجودات زنده و علل تفاوتهایی را که طی میلیون ها سال در آنها رخ داده است روشن می سازد . فلاسفه بر این باورند که سراسر جهان و همه اجزا و موجودات بی شمارآن مانند اندامهای یک پیکر به یکدیگر پیوسته اند . آنها می اندیشند که اراده و مشیتی لایتناهی در سراسر جهان حکمفرماست . این نظم ومشیت با تکامل انسان و دیگر موجودات زنده و با اصل خلقت و به کمال رسیدن آن هیچ گونه منا فا تی ندارد .
مسلم است که ظهور حیات و تکامل آن را می توان تنها نتیجه تقدیر عالمانه و شگفت آوری دانست که ابداع و طراحی پیچیده ترین فرایندهای حیاتی و گوناگونی عظیم ساختارهای چشمگیر را بر عرصه زمین سبب شده است. واژهevolution (تکامل) برای نخستین بار توسط فیلسوف انگلیسی به نام «اسپنسر» به صورت اعتلای حیات در طول زمان از طریق توالی تغییرات تدریجی از حالت ساده به پیچیده مطرح شد . ول یآیا تاریخ حیات موجودات زنده شامل تکامل یافته هاست؟ پاسخ این پرسش منفی است . ما حتماً نباید نظاره گر تکامل موجودات تکامل یافته باشیم . مثلا کرمهای انگلی موجود در روده مهره داران قبلا دارای ساختار پیچیده تری بوده اند ولی پس از روی آوردن به زندگی انگلی بسیاری از اندامهای خود را از دست داده اند یعنی ساده تر شده اند. پس منطقی تر این است که به جای کلمه تکامل از کلمه «تغییر و تحول» استفاده کنیم . به رغم آگاهی بر چنین حقیقتی از آنجا که کلمه تکامل هر چند هم به اشتباه متداول شده و در حقیقت جا افتاده است ما نیز در این کتاب آنرا این گونه به کار می بریم .
مقدمه:
با این که نام داروینعموما با کلمه تکامل پیوند شده است مطالعات مربوط به این علم سده ها پیش از او آغاز شده بودند. مثلا «ارسطو» درباره خلقت حیات می پنداشت که جانداران به گونه ای خود به خودی و از موجودات بی جان شکل گرفته اند. او با این که موجودات زنده را جدا از هم می پنداشت ولی تا حدی به موجوداتی می اندیشید که جایگاهی بینابینی داشتند . غیر از ارسطو دانشمندان دیگری مانند «آنا گزیماندر» و «امپدوکل» مستقل از هم گمان می کردند که ممکن است گونه های مختلف جانداران مستقل از هم پدید آمده باشند اما با دیدگاهی فلسفی می اندیشیدند که انواع نا کامل به سوی کاملتر شدن به پیش می روند .
تا سده هجدهم مهمترین نظریه فلسفی که طرفداران آن خلقت موجودات زنده را جدا ازهم می پنداشتند و گمان می کردند جانداری که آفریده شده برای همیشه بدون تغییرمی ماند و قادر به تغییر نیازهای خود نیست نظریه ثبوت گونه ها(فیکسیسم) بود. در سده نوزدهم به تدریج دانشمندانی پدید آمدند که تغییر و تحولات موجودات زنده را تدریجی دانسته و بر این باور بودند که کره زمین و جانداران آن از نخستین لحظه پیدایش تا کنون دایما دستخوش تغییر و دگرگونی بوده اند . یکی از این افراد «لامارک» زیست شناس معروف فرانسوی بود که می توان آن را پایه گذار مکتب «ترانسفرمیسم» یعنی تغییر و تحول تدریجی گونه ها دانست . لامارک نظریه تکاملی مهم خود را در سال 1809 به چاپ رساند . او بر این باور بود که اگر از اندامی بیشتر استفاده شود آن اندام بزگتر و کارآمدتر می شود و هرگاه از اندامی کمتر استفاده شود آن اندام کوچک شده و تحلیل می رود و چنین تغییراتی سرانجام به نسلهای بعدی به ارث می رسند . با اینکه چنین اظهاراتی از دیدگاه علم امروزی پذیرفتنی نیستن ولی باعث تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به تکامل موجودات زنده شدند .
سالی که لامارک نظریه خود را منتشر ساخت سال تولد «چارلز داروین» بود .وی که از هوش سرشاری برخوردار بود و علاقه زیادی به طبیعت داشت از همان ایام نوجوانی و جوانی مطالعات گسترده ای را در زمینه های گوناگون علوم طبیعی انجام داد .او پس از آنکه 5 سال با کستی ای به نام «بیگل» به دور جهان سفر کرد در سال 1858 نظریه جدیدی را درباره تکامل اعلام داشت که جانشین نظریه لامارک شد . داروین نظریه جدید خود را به صورت کتابی تدوین کرد و در سال 1859 تحت عنوان اصل گونه ها از طریق گزینش طبیعی یا بقای نژادهای مناسب تر در تنازع بقا منشر ساخت . داروین در این کتاب برای نخستین بار به گزینش طبیعی اشاره می کند . او یکی از کلیدهای کار خود را به پیکار ماندگاری یا تنازع بقا اختصاص می دهد که در آن نوزادانی که در هر نسل زاده می شوند برای به دست آوردن غذا و امکانات محیطی به رقابتهایی بر می خیزند و از آنجا که بین هر یک از زاده ها تفاوتهای فردی وجود دارد فقط افراد قویتر سازگارتر و کارآمدتر باقی می مانند و بقیه می میرند .
کلید دوم نظریات داروین بقای مناسب ترین و برازنده ترین است . موجودی که در تغییرات و تحولات خود بیش از دیگر موجودات موفق تر است زنده می ماند و نسل دیگری را پدید می آورد که به احتمال زیاد همین تغییرات مساعد را به ارث خواهد برد . این تغییرات ناچیزند وای در طی چند نسل انباشته می شوند و سرانجام ارگانیسمی چنان متفاوت با تبار دور دستش به وجود می آید که می توان آن را گونه ای جدید خواند این گونه جدید تکامل یافته است و این تکامل را بر اثر گزینش طبیعی به دست آورده است . در زمان ما که تقریبا یک سده ونیم از زمان انتشار اصل گونه های داروین می گذرد تجربیات داروین در بسیاری از مباحثا ت علمی هنوز پذیرفتنی است . با این حال مطالعات بعدی نشان داده است که تغییرات مهم در جریان تکامل محتملا آن تعداد تغیییرات بسیارکوچک نیستند که داروین روی آنه تاکید می ورزید .
نقطه عطف بسیار مهم برای نظریه تکامل تولد ژنتیک جمعیتها بود که با تاکید بر گسترش گوناگونیهای ژنتیکی در درون جمعیتها اهمیت وراثتی کمی را مورد توجه قرار می دهد . با پیشرفت ژنتیک جمعیتها در دهه 1930 مندل باوری (مند لیسم) وداروین باوری (داروینیسم) با یکدیگر تلفیق شدند و نظریه جامع و فراگیر تکاملی تحت عنوان نظریه ترکیبی تکامل یا نوداروینی (نئوداروینیسم) در اوایل دهه 1940 ایجاد شد . این نظریه بر پایه ژنتیکی گوناگونی و گزینش طبیعی استوار بوده که در این تلاش مهم سهم دیرین شناسان آرایه شناسان (تاکسونومیست ها) و جغرافی دانان زیستی را نباید از یاد برد . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007