موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مدرنیته و رابطه آن با سکولاریسم
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدرنیته و رابطه آن با سکولاریسم
تعداد صفحه :
19
قیمت :
2500 تومان

مدرنیته در اندیشه آن است که رابطه افراد با دیگران و جامعه شناسان را با ارتقای سطح فردگرایی ارگانیکی از نو شکل بدهد. بدین سان باید مدرنیته را ترکیبی از جامعه صنعتی ، سطح بالایی از شعور فردگرایی و آستانه بالای قدرت سیاسی و اجتماعی در پذیرش دموکراسی دانست . این شاخص های کیفی را می توان نمادی از جامعه مدرن نامید.
مدرنیته چیست؟
"مدرنیته" از واژه لاتین "مدرن" برآمده است. مدرن به معنای نو و جدید است. "مدرنیته" وضعیت نو، حالت نو در زبان فارسی دری معنا میآبد. و در اصطلاح به معنای "امروزی بودن" است. این واژه با وجود چند لایه بودنش، در قالب علم جامعه شناسی به مرحله معین زندگی انسان ها در غرب اطلاق می شود. مرحله که از مراحل یا دوران های قبلی از لحاظ شکل و معنا کاملاً متفاوت است. دانشمندان، دوران پیش از مدرنیته را "دوران سنت" نامیده اند. تفاوت میان این مراحل تا جای است که انسان ها و جوامع انسانی این دو دوران را میتوان کاملاً متفاوت از هم دانست، انسان های سنتی و انسان های مدرن،جوامع سنتی و جوامع مدرن. آغاز مدرنیته، قرون شانزده و هفده میلادی در اروپای بعد از قرون وسطا است. که به مرور زمان یکجا با دست آوردهای بزرگ تکنالوژیک به شکل مواج به تمام گوشه های دنیا رسیده است. و امروز مدرنیته به سرنوشت جهان گره محکمی خورده که تکفیک آن ناممکن به نظر می رسد. در یک دید وسیع تفاوت میان دوران مدرنیته و دوران سنت را در نهادها و ارزش های جامعه میتوان تشخیص داد. نهادهای سنتی و ارزش های سنتی در جامعه مدرن جای پای ندارند. جامعه مدرن نهادها و ارزش های خاص خود را دارا می باشد. مهم ترین ارزش های دنیای مدرن عبارت اند از: انسان محوری یا اصالت انسان، خردورزی، فردانیت یا فرگرایی، کثرت گرایی، تساهل، حقوق بشر و...
و مهم ترین نهادهای مدرن عبارت اند از: دولت مدرن، مردم سالاری، جامعه مدنی، قانون و... نهادهای مدرن مجراها، فرصت ها و زمینه های هستند برای پیاده شدن ارزش های مدرن. و ارزش های مدرن که دنیای امروز بر محور آنها میچرخد نمی توانند در بستر نهادهای سنتی عرضه شوند. چون نهادهای سنتی بستری برای ارزش های سنتی بودند و متناسب به آنها پی ریخته شده بودند. واژه سکولاریسم (secularism) مشتق از کلمه لاتینى (seculum) به معناى گروهى از مردم است. در سرزمینهاى پروتستان نشین این کلمه تداول پیدا کرد و به معناى عالم دنیوى در مقابل عالم روحانى و معنوى به کار رفت. اما در کشورهاى کاتولیک نشین، نظیر فرانسه به جاى رواج کلمه سکولار و سکولاریزم, واژه لائیک رواج پیدا کرد.
این واژه از دو کلمه یونانى (laos) به معناى مردم و(laikos) به معناى مردم عوام در قبال رجال دین و روحانى اخذ شده است. سکولاریزم در فارسى به معناى ناسوتى, دنیوى، عرفى، زمینى ترجمه شده است. سکولاریزه یعنی دنیوی کردن ،ذ غیر روحانی کردن، از قید کشیش یا رهبانیت رها شدن ، ملک عام کردن، اختصاص به کارهای غیر روحانی دادن ، از عالم روحانیت خارج شدن، دنیا پرست شدن ، مادی شدن ، جنبه دنیوی دادن به عقاید یا مقام کلیسایی . دو اصطلاح آته ایسم و لائیسم از لائیک نیز تقریبا از لحاظ معنی با سکولاریسم در ارتباط می باشند.
سکولاریزم را مى توان تلاشى براى تاسیس حوزه مستقلى از دانش که از پیش فرشهاى فوق طبیعى و ایمان گروانه پیراسته شده است, تعریف کرد. سکولاریزم دایره نفوذ و حضور دین را عرصه هایى مى داند که پاى عقل آدمى به آنجا نمى رسد. بنابراین سکولاریسم رویکرد خاصى است که بر اثر تحولات اقتصادى, فرهنگى, جتماعى مغرب زمین پس رنسانس به وجود آمد از مهمترین نتایج این پدیده, شکل گیرى نظریه اى سیاسى در باب جدایى دین از سیاست است. جان مایه اندیشه سکولارها تاکید بر امورى است که منتهى به انکار شدید مرجعیت دین در امور اجتماعى و سیاسى مى شود و تلقى خاص و ویژه اى از دین و کارکرد آن عرضه مى دارد .
مهم ترین ارزش های مدرنیته:
الف: اصالت انسان (اومانیزم)
ب: خردورزی (راسیونالیزم)
ج: فرد گرایی (اندویدوالیزم)
د: کثرت گرایی (پلورالیزم)
و: حقوق بشر
ما چه نسبتی با مدرنیته داریم؟
جامعۀ ما مدرنیته را تجربه نکرده است. جامعه ما پیش از صد سال اخیر یک جامعۀ کاملاً سنتی بود. هیچ اثری از زندگی نو در آن به مشاهده نمی رسید. نه نهادها مدرن بودند و نه هم ارزشها، لذا به صراحت گفته می توانیم که ما تا پیش از صد سال اخیر مدرن نبوده ایم. اما این "مایی" که امروز از آن یاد آوری می کنیم، خیلی ناهمگون و درهم و برهم است.
زیرا مدرنیته تنها از لحاظ تمدنی تا حدی، نه به حد کافی،امروز وارد جامعه و زندگی ما شده است. که تکنالوژی و نهادهای مدرن نمونه برجستۀ آن است. اما از ارزش های مدرنیته که معّرف جنبه فرهنگی زندگی امروزیی می باشد، تا هنوز خبری نیست. ما در جامعۀ خود تلوزیون داریم، اما فعالیتش همیشه با ارزشهای ما در تضاد بوده است. ما در جامعۀ مان قانون داریم اما همیشه از آن سؤ استفاده شده است.
ما در جامعۀ خود نامی از آزادی بیان داریم، اما دست و پایش را با خروارها زنجر بسته ایم. ..................

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007