موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه

عنوان سفارش :
پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
تعداد صفحه :
2
قیمت :
9000 تومان

یکی از برنامه هایی که به منظور استقلال بیشتر مدرسه طراحی گردیده است، مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه است ایجاد هر گونه تغییر در ساختار مدیریت نظام آموزشی مستلزم آگاهی از موانع و محدودیت های آن نظام می باشد. به منظور شناخت موانع و محدودیت های این برنامه (مدرسه محوری) پرسشنامه زیر تهیه شده است به نظر نمی توان از همفکری و همکاری کارکنان مدرسه برای حل مسائل مدرسه استفاده کرد.

 • من کارهای شورایی را که در آن ها معلمان بصورت اعضای یک دسته با هم همکاری می کنند ترغیب نمی کنم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • به نظر من اولیاء دانش آموزان آمادگی و آگاهی تربیتی لازم جهت شرکت در تصمیم گیری های مدرسه را ندارند.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • من مجاری ارتباطی را برای کلیه معلمین جهت ارائه پیشنهاد های آنها باز نمی گذارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • پیشنهاد هایم را به عنوان راه حل نهایی و تصمیم قطعی ارائه می دهم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • احساس می کنم که امکانات مالی کافی برای تصمیم گیری های مرتبط را در اختیار ندارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • احساس می کنم که توانایی روبه رو شدن با مشکلات مدرسه را ندارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • برای حل مشکلات بهتر است که تصمیمات توسط مقامات مافوق گرفته شود.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • من برای به انجام رساندن تصمیم های گرفته شده توسط مسئولین آمادگی بیشتری دارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • احساس می کنم که به منظور تصمیم گیری ، اطلاعات کافی را در اختیار ندارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • احساس می کنم که من و همکارانم از حقوق و دستمزد کافی برای فعالیتهای مورد نیاز در امور مدارس برخوردار نیستم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
  ....
  تحقیقهای مشابه
  پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
  2 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  71 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  93 صفحه - 60000 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - مدیریت دانش (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  بررسی موانع و راهکارهای مناسب مدرسه برتر
  47 صفحه - 13500 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع (E.W.T.Ngai and T.C.E.Cheng) (نجای و چنج)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت (Moses Waithanji Ngware & David Kuria Wamukuru) (موسس وایدانجی نگوار و داوید کوریا واموکورو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه (Les Galloway) (لس گالووی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای مدیران مدرسه - مدیریت و رهبری سازمانی
  5 صفحه - 1500 تومان
  آموزش دوره مدرسه راهنمایی
  32 صفحه - 10500 تومان
  طرح کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی
  12 صفحه - 21000 تومان
  توصیف فضای مدرسه
  14 صفحه - 7500 تومان
  تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
  22 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
  142 صفحه - 54000 تومان
  گزارش عاطفی مدرسه آزادی
  12 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
  37 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 30000 تومان
  مدیریت تطبیقی مدرسه دولتی و غیر انتفاعی
  11 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدرسه شبانه روزی هندی سانتافه (به همراه پلان خوابگاه ) 14
  14 صفحه - 42000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
  37 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
  51 صفحه - 30000 تومان
  برنامه ریزی طراحی مدرسه محوری.docx
  21 صفحه - 10500 تومان
  گزارش فیزیکی کار آموزی مدرسه راهنمایی
  4 صفحه - 6000 تومان
  گزارش فیزیکی کار آموزی مدرسه راهنمایی
  4 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بسط و تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20
  12 صفحه - 36000 تومان
  نقش عوامل انساني مدرسه در افزايش انگيزه و علاقه دانش آموزان براي فعاليت هاي ورزشي
  18 صفحه - 7500 تومان
  پروژه حسابداری مدرسه غیر انتفاعی
  76 صفحه - 30000 تومان
  تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی طراحی و ساخت مدرسه معمولی و مدرسه هوشمند
  37 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه (Moses Waithanji Ngware & David Kuria Wamukuru) (موسس وایدانجی نگوار و داوید کوریا واموکورو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه جو مدرسه (Georgia Pashiardis) (گورجیا پاشیاردیس)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه (Suzanne R. Painter) (سوزان . پاینتر)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه (Kerry Barnett et all) (کری بارنت و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه (Shun - Hsing Chen & Hui - Hua Wang) (شون - هسینگ چن و هیی - هوا وانگ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه - رهبری آموزشی
  4 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای مدیران مدرسه - توسعه حرفه ای
  4 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای مدیران مدرسه - خدمات حمایتی دانش آموز
  4 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای مدیران مدرسه - مشارکت و برقراری ارتباط بین والدین و مدرسه
  4 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای مدیران مدرسه - تکنولوژی
  4 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پلت فرم خدمات اطلاعاتی قابل پیکره بندی مبتنی بر IoT برای مدیریت چرخه ی عمر محصول
  10 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007