موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان

یکی از برنامه هایی که به منظور استقلال بیشتر مدرسه طراحی گردیده است، مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه است ایجاد هر گونه تغییر در ساختار مدیریت نظام آموزشی مستلزم آگاهی از موانع و محدودیت های آن نظام می باشد. به منظور شناخت موانع و محدودیت های این برنامه (مدرسه محوری) پرسشنامه زیر تهیه شده است به نظر نمی توان از همفکری و همکاری کارکنان مدرسه برای حل مسائل مدرسه استفاده کرد.

 • من کارهای شورایی را که در آن ها معلمان بصورت اعضای یک دسته با هم همکاری می کنند ترغیب نمی کنم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • به نظر من اولیاء دانش آموزان آمادگی و آگاهی تربیتی لازم جهت شرکت در تصمیم گیری های مدرسه را ندارند.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • من مجاری ارتباطی را برای کلیه معلمین جهت ارائه پیشنهاد های آنها باز نمی گذارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • پیشنهاد هایم را به عنوان راه حل نهایی و تصمیم قطعی ارائه می دهم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • احساس می کنم که امکانات مالی کافی برای تصمیم گیری های مرتبط را در اختیار ندارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • احساس می کنم که توانایی روبه رو شدن با مشکلات مدرسه را ندارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • برای حل مشکلات بهتر است که تصمیمات توسط مقامات مافوق گرفته شود.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • من برای به انجام رساندن تصمیم های گرفته شده توسط مسئولین آمادگی بیشتری دارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • احساس می کنم که به منظور تصمیم گیری ، اطلاعات کافی را در اختیار ندارم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
 • احساس می کنم که من و همکارانم از حقوق و دستمزد کافی برای فعالیتهای مورد نیاز در امور مدارس برخوردار نیستم.
 • کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
  ....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09928002357
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007