یکشنبه 24 آذر 1398
بازدید امروز : 9933 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
تعداد صفحه :
97
قیمت :
10000 تومان

مقدمه :
بودجه ریزی در ایران به حدود 90 سال قبل تاریخچه سنی دارد . اولین بودجه ریزی سنتی در ایران به سال 1289 هجری شمسی بر اساس قانون اساسی 1285 تهیه و به مورد اجرا قرار گرفته است منابع و مصارف بودجه فوق حدود 5/14 میلیون تومان بوده است .
تا سال 1346 هیچ گونه تغییر اساسی و مهمی در ساختار بودجه سنتی و متداول به وجود نیامد . در همین زمان دفتر بودجه نخست وزیری سابق مطالعاتی را در زمینه بودجه ریزی برنامه ای شروع نمود . با تصویب سومین قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1349 و اولین قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351 تهیه و تنظیم برنامه و بودجه به عهده سازمان تازه تأسیس برنامه و بودجه محول گردید و کلیه پرداخت ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به وزرات امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید .
با شروع برنامه پنج ساله پنجم از 1/1/1352 شیوه و راهکار تهیه بودجه کل کشور به صورت برنامه ای انجام گردید . لکن به دلیل عدم شفافیت های لازم و کاربردی و نارسایی در اجرا و نظارت همواره تداخل در مصارف بین برنامه ها وجود داشت و هیچ وقت بودجه به صورت برنامه ای موثر تهیه و تنظیم و اجرا نگردید . به دلیل افزایش ارقام بودجه در دهه 1370 عدم توانایی و تأثیر قانون برنامه و بودجه و شکل و ماهیت بودجه های سنواتی بیشتر نمود پیدا کرد .
منابع با مشکلات فراوان وصول و به مصارفی می رسید که کارآیی و کارآمدی و اثر بخشی آن چندان مثبت نبود و نظارت پذیری مفهومی نداشت . شیوه های قدیمی و کمی اجرا و نظارت کفایت لازم را نداشت . حسابرسی مدیریت کاملا صورت نمی گیرد . صرفا حسابداری و حسابرسی مالی مورد توجه قرار دارد که به هیج عنوان اهداف و سیاست های پیش بینی شده در اختصاص منابع بع فعالیت ها و طرح ها را اندازه گیری نکرده و تطبیق نمی دهد . چنانچه منابع بدون هدف مصرف و تأثیرات آن حسابرسی نشود برنامه های اشتباه اصلاح نخواهد شد و هر روز و هر سال هزینه های مصرفی و جاری افزایش می یابد و سرمایه گذاری و اشتغال و کاهش تورم و سایر مشکلات لاینحل باقی می ماند .
به هر صورت برای اساس و با توجه به ضرورت از چند سال قبل دولت و مجلس در زمینه ساختار اساسی بودجه ریزی تصمیماتی اتخاذ و مطالعاتی انجام داد . نحوه بودجه ریزی با اهداف برنامه سوم که خصوصی سازی بود مطابقت نداشت قوانین و مقررات موجود که عمدتا مربوط به سی سال قبل و غیر قابل اجرا با اهداف می نمود باید تغییر پیدا می کرد . احکام و تبصره های بودجه که از سال 1364 به صورت یک ساله به تصویب می رسید هر سال افزایش می یافت و نحوه استفاده از آن ها توسط دستگاه اجرایی ، ذیحساب و دستگاه های نظارتی مشکل تر می گردید . در خصوص تطبیق پرداخت ها با قانون و مقررات به دلیل حجم گسترده ان ها در ده ها مورد امکان دقیق و صحیح اجرا وجود نداشت و کماکان نیز وجود ندارد .
به دلیل عدیده به منظور استفاده مطلوب از منابع و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش سرمایه گذاری ها و اخذ اطلاعات جامع حسابرسی و دستیابی به بودجه عملیاتی و بر مبنای صفر و طراحی حسابرسی صرفه اقتصادی ، اثر بخشی و کارآیی ضرورت تغییر اساسی در ساختار بودجه ریزی از جمیع جهات اجتناب ناپذیر گردید . لذا در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 چنین مقرر گردید :
(( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور را تهیه و برای طی مراحل قانونی تقدیم هیأت وزیران نماید به نحوی که کلیه تبصره های بودجه در قالب موضوع مشخص دسته بندی شود و موارد تبصره ای محدود و از درج تبصره هایی که ماهیت دائمی دارند خودداری گردد )) . در مرداد ماه 1380 ، طرح اصلاح نظام بودجه ریزی ( ویژگی ها و دستورالعمل های اجرایی ) توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت اظهار نظر برای کارشناسان و دستگاه های ذیربط و نظارتی ارسال تا پس از جمع بندی نتایج لایحه سال 81 بر آن اساس تهیه گردد . ویژگی های طرح دو هدف را دنبال می کرد :
مرحله اول : شامل هدف هایی است که در کوتاه مدت ، به خصوص برای بودجه سال 1381 قابل دسترسی است . این هدف ها عبارتند از :
1- اصلاح حجم و ترکیب سند لایحه بودجه که تقدیم مجلس می شود شامل تبصره ها و سایر بخش های لایحه بودجه
2- اصلاح نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمد ها و هزینه های بودجه
3- اصلاح روش های برآورد درآمد ها و هزینه های بودجه
4- اصلاح نظام مدیریت اطلاعات بودجه
مرحله دوم شامل هدف های زیر است :
1- اصلاح نظام حسابداری بودجه ( تغییر روش نقدی به روش تعهدی )
2- اصلاح روش های مدیریت بودجه ( پیشنهاد روش های لازم جهت قانونمندی ، شفافیت عملکرد و حسابدهی مدیران )
3- اصلاح نظام نظارت بر بودجه
4- اصلاح نظام تشکیلات و سازماندهی بودجه
در تهیه و تنظیم لایحه 81 راهبرد بند 8 شامل موارد زیر می باشد :
- دسته بندی تبصره های بودجه در قالب موضوع مشخص و خودداری از درج تبصره هایی که دارایی ماهیت دائمی هستند .
- هماهنگ شدن طبقه بندی درآمد ها و همچنین هزینه های بودجه با رعایت اصول و ضوابط علمی و قانونی و حقوقی و معیار های جهانی برای قابل مقایسه نمودن بودجه کشور با بودجه دیگر کشور ها
- هماهنگ شدن شاخص های مالی دولت با شاخص های حساب های مالی
- شفاف شدن درآمد ها و هزینه ها و مشخص شدن سهم واقعی درآمد ها و هزینه ها وحجم کسری بودجه
- تلقی عواید حاصل از نفت خام به عنوان واگذاری دارایی سرمایه ای و استفاده از عواید مزبور برای تملک دارایی سرمایه ای ( طرح های عمرانی )
- تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها در هفت فصل .
- برآورد هزینه های بودجه بر مبنای روش بودجه عملیاتی و متکی بر هدف های برنامه سالانه بخش ها
- حذف همه ردیف های اعتباری مربوط به هزینه های متفرقه که مربوط به دستگاه اجرایی خاص می گردد و اضافه شدن اعتبار مزبور به ردیف اصلی دستگاه اجرایی مربوط
- حذف ردیف های اعتباری زیر ردیف اصلی دستگاه های اجرایی که در حال حاضر برای انجام وظایف جاری علاوه بر ردیف اصلی از آن ها استفاده می شود و منظور کردن اعتبار ردیف های مزبور در قالب اعتبارات دستگاه اجرایی اصلی
- اصلاح نظام اطلاعات بودجه و فراهم کردن تسهیلات بشتر برای بررسی ارقام توسط مراجع تصمیم گیری و استفاده سریع تر توسط کاربران و پژوهشگران
- تنظیم بودجه های عمرانی استانی در چهارچوب نظام درآمد – هزینه استان ( فصل هشتم برنامه سوم توسعه ) . اقدامات انجام شده بعد از بخشنامه بودجه 81
1- جمع آوری اطلاعات و تکمیل فرم های پیوست بخشنامه از دستگاه های اجرایی جهت تهیه پیش نویس لایحه 81 .
2- ارائه بیش از 16 لایحه در زمینه دائمی نمودن تعدادی از تبصره های قانون بودجه سال 80 و سال های قبل و پیشنهاد اصلاح مواردی از قوانین محاسبات عمومی کشور – قانون برنامه و بودجه – قانون وصول برخی از درآمد های دولت – آئین نامه معادلات دولتی و مقررات دیگر به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قابل توجه این که در محدوده ماه های مهر و آبان کلیه لوایح دائمی شدن تبصره های تحت یک لایحه با نامگذاری : (( لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )) تغییر یافت که اختیار تصویب آن که با الحاقات بعدی بیش از 120 ماده گردید به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای یک دوره سه ساله بر اساس ماده 85 قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس محول گردید که پس از تأیید شورای نگهبان نهایی و قابل اجرا خواهد گردید . در تاریخ 2/10/1380 لایحه بودجه سال 1381 کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که ویژگی های مهم لایحه و اصطلاحات آن مورد بررسی قرار می گیرد :
ماده واحده بودجه کل کشور طبق لایحه پیشنهادی دولت حدود 000/663 میلیارد ریال پیش بینی که مجلس شورای اسلامی این میزان را به 000/693 میلیارد ریال افزایش داده است .
تبصره های لایحه
طبق راهبردی اساسی بند 8 بخشنامه تبصره های لایحه در 23 تبصره دسته بندی و در قالب موضوع مشخص یا فصول برنامه سوم توسعه مطالبقت دارد .
شفاف شدن طبقه بندی درآمد های لایحه 81
مبنایی که برای اصلاح طبقه بندی بودجه انتخاب شده اتس نظام جدید آمار مالی صندوق بین المللی پول ( GFS ) است که اخیرا از طرف سازمان به 179 کشور عضو توصیه شده است .
منابع بودجه کل کشور در 5 بخش طبقه بندی شده است :
1- درآمد عمومی
2- واگذاری دارایی های سرمایه ای
3- واگذاری دارایی های مالی
4- درآمد اختصاصی
5- درآمد شرکت های دولتی
1- درآمد عمومی :
درآمد هایی است که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود و شامل :
بخش اول : مالیات ها که به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شود .
بخش دوم : دریافت کمک های اجتماعی
بخش سوم : دریافت کمک های بلاعوض
بخش چهارم : درآمد های اموال و دارایی
بخش پنجم : درآمد های خدمات و فروش کالا
بخش ششم : درآمد های جرایم و خسارات
بخش هفتم : درآمد های متفرقه ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 2500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 5000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 3000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 15000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 5000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 7000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 5000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 7000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 7000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 11000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 15000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 12000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 5500 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 40000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 8000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 6000 تومان
پروژه کاراموزی در کارخانه نوشابه سازی زمزم
51 صفحه - 8000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 12000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 6000 تومان
گزارش کاراموزی در کارخانه رنگ سازی
54 صفحه - 8000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 9000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 6000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
55 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
63 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 6000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
152 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 16000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
43 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 8000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 14000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 8000 تومان
آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
18 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
95 صفحه - 12000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 7000 تومان
کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
27 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 7000 تومان
گزارش از سازمان آتش نشانی رشته آموزش ابتدایی
8 صفحه - 2500 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 16000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر کرمانشاه
141 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر تبریز
99 صفحه - 15000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته گرافیک چگونگی شخصیت سازی در تصویرسازی
270 صفحه - 35000 تومان
پروژه رشته گرافیک تصویر سازی کتاب کودک داستان پیرزن و جوجه طلایی اش
34 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته گرافیک تصویر سازی کتاب کودک
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 20000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 18000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 12000 تومان
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
77 صفحه - 10000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 10000 تومان
اشنایی با سازمان اتش نشانی خدمات ایمنی شهر رشت
9 صفحه - 1500 تومان
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
14 صفحه - 3000 تومان
بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
12 صفحه - 3000 تومان
تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
12 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستمهای مسکن سازی مولد انرژی 8
10 صفحه - 10000 تومان
مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
37 صفحه - 4000 تومان
اصول شهر سازی مکتب اصفهان
6 صفحه - 1000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007