تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
شنبه 26 اسفند 1396
بازدید امروز : 6035 نفر

موضوع : تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
تعداد صفحه :
21
قیمت :
3000 تومان

فهرست مقدمه
ارمنیان
مهاجرت اجباری ارامنه به ایران مرکزی
افتادن سکان تجارت خارجی ایران به دست ارامنه
راز موفقیت ارامنه در امر تجارت
نقش بازرگانان ارمنی اصفهانی با شرکت های اروپایی در دوره صفویه
رقابت و همکاری ارامنه اصفهان با شرکت های اروپایی در دوره صفویه
آغاز نارضایتی های ارامنه در دوران شاه سلطان حسین
منشأ و سرگذشت قوم یهود
وضعیت اقتصادی یهودیان در دوره صفویه
نتیجه
منابع
مقدمه
شاه عباس اول ارامنه را به اصفهان و دیگر نقاط ایران کوچ داد. انتقال ارامنه در چندین نوبت انجام می گرفت در سال (1014 ه.ق ) حدود هفتاد هزار نفر از ناحیه نخجوان به ایران کوچ داده شدند که نام « تبعید بزرگ » مشهور است. در عهد شاه عباس اول وقایع بسیار بر ارامنه گذشت، وی آناان را به عنوان تاجر باشی های حکومت صفوی به خدمت گرفت. بعد از مرگ وی، این وضعیت ادامه نیافت و با سقوط اصفهان انحطاط آغاز شد. افغان ها لطمات فراوانی در همه ابعاد و به خصوص اقتصاد و بازرگانی، به ایران وارد آوردند. ارامنه نیز که در سایه حکومت صفوی زندگی خوب و آرامی داشتند، دچار سختی های بسیار شدند. این سخن ها به تدریجی اغلب ارامنه را به جانب روسیه متمایل نمود و چنین پنداشتند که روسیه مسیحی پشتیبان خوبی برای ایشان خواهد بود و لذا شروع به همکاری با روسیه، نمودند. روسیه که نیز اهداف خود را در ایران دنبال می کرد، به ایشان روی خوش نشان داد، اما عدم پشتیبانی موثر تیر اول را ارامنه، آنان را به فلاکتی مضاعف دچار نمود.
در افکار پادشاهی شاه عباس صفوی، که قزوین پایتخت بود، اتفاق بر هسته ای علیه یهودیان رخ نداد اما پس از انتقال پایتخت به اصفهان، مامورین اروپایی به بیدار کردن نفرت میان یهودیان ادامه دادند و در نتیجه دشمنی نسبت به یهود سراسر کشور را گرفت و کار و کسب آنان محدود شد. سختی زندگی یهودیان روز به روز بیشتر می شد، تاجایی که اغلب آنها کارهایی کردند که مورد رغبت ایرانیان نبود مثلاً گروهی از راه طبابت یا طلا فروشی به رفاه رسیدند ولی اکثراً به خیاطی، بافندگی، رنگرزی، پیله وری، نوازندگی و .... و دلالی عتیقه رو آوردند.
ارمنیان
سرزمین ارمنستانی خلاقی است مرتفع که بخش شرقی بخش شرقی اسیا صغیر و جنوب قفقاز را در بر می گیرد. سرزمین ارمنستان به منزله چهارراهی است که آسیا را به اروپا وصل می کند. از دیرباز بازماندگان ارمنی کالاهای کشورمای آسیایی را به اروپا صادر می کردند و مصنوعات و فرآورده های کشورهای اروپایی را به کشورهای آسیایی می آورند.
بازرگانان ارمنی حداقل 50 سال پیش از آنکه شاه عباس صفوی گروه کثیری از ارمنیان را به قدر ایران کوچ دهد، از طریق شیراز با هندوستان و خاور دور تجارت می کردند. پس از استقرار شدن ارمنیان در جلفای اصفهان بازگانان کالاهای ایران و هندوستان را به سراسر جهان صادر می کردند.
در دوره صفوی و به خصوص در دوره ی شاه عباس اول ایران در زمره کشورهای پیشرفته قرار داشت ولی بعد از سقوط اصفهان به حاشیه رفت. قدرت اقتصادی و بازرگانی نقشی بسیار تاثیرگذار در قدرت سیاسی و نظامی یک کشور دارد سوال این است که عوامل نابودکننده قدرت اقتصادی ایران کدام ها بودند؟ ازآنجا که این تحقیق در زمینه تاثیر ارامه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه است، از پرداختن به دیگر عوامل نابود کننده قدری اقتصادی ایران چون مشکلات تاریخی، فرهنگیو ... صرف نظر نموده و به توصیف نقش مثبت و منفی ارامنه و یهودیان اکتفا می کنیم. مهاجرت اجباری ارامنه ی ایران مرکزی
شاه عباس پس از نبردهای که با عثمانی ها داشت. تصمیم گرفت ارامنه را به ایران مرکزی کوچ دهد. مهاجرین شهرنشین و داراو بازرگان ارمنی و به خصوص اهالی جلفای ارس به اصفهان و روستانشینان ارمنی به گیلان و مازندران و اطراف آن فرستاده شدند.
با ورود ارامنه به اصفهان دوره ای فوق العاده در زندگی ایشان و تاریخ تجارت خارجی ایران آغاز شد. شاه عباس اول جلفای نو را برای ارامنه ساخت و جدا از تسهیلات بسیاربه آن ازادی کامل دینی داده بود.
........

تحقیقهای مشابه
تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
21 صفحه - 3000 تومان
تاثیر کارایی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
16 صفحه - 2500 تومان
تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
12 صفحه - 2000 تومان
تاثیرات حضور نظامی آمریکا در افغانستان از بعد اجنماعی، سیاسی و اقتصادی
23 صفحه - 3500 تومان
تاثیرات حضور نظامی آمریکا در افغانستان از بعد اجنماعی سیاسی و اقتصادی
23 صفحه - 3000 تومان
عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
11 صفحه - 2500 تومان
عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
11 صفحه - 2000 تومان
تاثیر سهمیه بندی بنزین در اقتصاد کشور
21 صفحه - 2500 تومان
تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
20 صفحه - 2500 تومان
بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
30 صفحه - 4000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 3000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان
تاثیر کار آفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی
2 صفحه - 1000 تومان
تاثیر وقف بر اقتصاد اسلامی
24 صفحه - 5000 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 5000 تومان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد
26 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
10 صفحه - 5000 تومان
اوضاع اقتصادي شيراز در دوره پهلوي
16 صفحه - 4000 تومان
اوضاع اقتصادي شيراز در دوره صفويه
10 صفحه - 3000 تومان
اوضاع اقتصادي همدان در دوره پهلوي دوم
20 صفحه - 4000 تومان
اقتصاد ایران در دوران صفویه
20 صفحه - 3500 تومان
اوضاع اقتصادی اردبیل در زمان صفویه
21 صفحه - 4000 تومان
اوضاع اقتصادی اصفهان در دوران صفویه
29 صفحه - 5000 تومان
اوضاع اقتصادی ارومیه در دوران صفویه
25 صفحه - 5000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007