چهارشنبه 30 خرداد 1398
بازدید امروز : 57 نفر

موضوع : تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
تعداد صفحه :
21
قیمت :
3000 تومان

فهرست مقدمه
ارمنیان
مهاجرت اجباری ارامنه به ایران مرکزی
افتادن سکان تجارت خارجی ایران به دست ارامنه
راز موفقیت ارامنه در امر تجارت
نقش بازرگانان ارمنی اصفهانی با شرکت های اروپایی در دوره صفویه
رقابت و همکاری ارامنه اصفهان با شرکت های اروپایی در دوره صفویه
آغاز نارضایتی های ارامنه در دوران شاه سلطان حسین
منشأ و سرگذشت قوم یهود
وضعیت اقتصادی یهودیان در دوره صفویه
نتیجه
منابع
مقدمه
شاه عباس اول ارامنه را به اصفهان و دیگر نقاط ایران کوچ داد. انتقال ارامنه در چندین نوبت انجام می گرفت در سال (1014 ه.ق ) حدود هفتاد هزار نفر از ناحیه نخجوان به ایران کوچ داده شدند که نام « تبعید بزرگ » مشهور است. در عهد شاه عباس اول وقایع بسیار بر ارامنه گذشت، وی آناان را به عنوان تاجر باشی های حکومت صفوی به خدمت گرفت. بعد از مرگ وی، این وضعیت ادامه نیافت و با سقوط اصفهان انحطاط آغاز شد. افغان ها لطمات فراوانی در همه ابعاد و به خصوص اقتصاد و بازرگانی، به ایران وارد آوردند. ارامنه نیز که در سایه حکومت صفوی زندگی خوب و آرامی داشتند، دچار سختی های بسیار شدند. این سخن ها به تدریجی اغلب ارامنه را به جانب روسیه متمایل نمود و چنین پنداشتند که روسیه مسیحی پشتیبان خوبی برای ایشان خواهد بود و لذا شروع به همکاری با روسیه، نمودند. روسیه که نیز اهداف خود را در ایران دنبال می کرد، به ایشان روی خوش نشان داد، اما عدم پشتیبانی موثر تیر اول را ارامنه، آنان را به فلاکتی مضاعف دچار نمود.
در افکار پادشاهی شاه عباس صفوی، که قزوین پایتخت بود، اتفاق بر هسته ای علیه یهودیان رخ نداد اما پس از انتقال پایتخت به اصفهان، مامورین اروپایی به بیدار کردن نفرت میان یهودیان ادامه دادند و در نتیجه دشمنی نسبت به یهود سراسر کشور را گرفت و کار و کسب آنان محدود شد. سختی زندگی یهودیان روز به روز بیشتر می شد، تاجایی که اغلب آنها کارهایی کردند که مورد رغبت ایرانیان نبود مثلاً گروهی از راه طبابت یا طلا فروشی به رفاه رسیدند ولی اکثراً به خیاطی، بافندگی، رنگرزی، پیله وری، نوازندگی و .... و دلالی عتیقه رو آوردند.
ارمنیان
سرزمین ارمنستانی خلاقی است مرتفع که بخش شرقی بخش شرقی اسیا صغیر و جنوب قفقاز را در بر می گیرد. سرزمین ارمنستان به منزله چهارراهی است که آسیا را به اروپا وصل می کند. از دیرباز بازماندگان ارمنی کالاهای کشورمای آسیایی را به اروپا صادر می کردند و مصنوعات و فرآورده های کشورهای اروپایی را به کشورهای آسیایی می آورند.
بازرگانان ارمنی حداقل 50 سال پیش از آنکه شاه عباس صفوی گروه کثیری از ارمنیان را به قدر ایران کوچ دهد، از طریق شیراز با هندوستان و خاور دور تجارت می کردند. پس از استقرار شدن ارمنیان در جلفای اصفهان بازگانان کالاهای ایران و هندوستان را به سراسر جهان صادر می کردند.
در دوره صفوی و به خصوص در دوره ی شاه عباس اول ایران در زمره کشورهای پیشرفته قرار داشت ولی بعد از سقوط اصفهان به حاشیه رفت. قدرت اقتصادی و بازرگانی نقشی بسیار تاثیرگذار در قدرت سیاسی و نظامی یک کشور دارد سوال این است که عوامل نابودکننده قدرت اقتصادی ایران کدام ها بودند؟ ازآنجا که این تحقیق در زمینه تاثیر ارامه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه است، از پرداختن به دیگر عوامل نابود کننده قدری اقتصادی ایران چون مشکلات تاریخی، فرهنگیو ... صرف نظر نموده و به توصیف نقش مثبت و منفی ارامنه و یهودیان اکتفا می کنیم. مهاجرت اجباری ارامنه ی ایران مرکزی
شاه عباس پس از نبردهای که با عثمانی ها داشت. تصمیم گرفت ارامنه را به ایران مرکزی کوچ دهد. مهاجرین شهرنشین و داراو بازرگان ارمنی و به خصوص اهالی جلفای ارس به اصفهان و روستانشینان ارمنی به گیلان و مازندران و اطراف آن فرستاده شدند.
با ورود ارامنه به اصفهان دوره ای فوق العاده در زندگی ایشان و تاریخ تجارت خارجی ایران آغاز شد. شاه عباس اول جلفای نو را برای ارامنه ساخت و جدا از تسهیلات بسیاربه آن ازادی کامل دینی داده بود.
........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007