شنبه 2 شهریور 1398
بازدید امروز : 2811 نفر
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : فضای درون شهری و برون شهری مربوط به گذران دوران فراغت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
فضای درون شهری و برون شهری مربوط به گذران دوران فراغت
تعداد صفحه :
5
قیمت :
1000 تومان

فضای درون شهری و برون شهری مربوط به گذران دوران فراغت
فضاهای سبز شهری را باید به مثا به یكی از اجزا حیاتی شهرها دانست وهمواره در جهت گسترش و حفظ و بهبود اینگونه فضاها اقدام لازم صورت گیرد. افزایش توجه به فضاهای سبز شهری و در كل نگرش مدرن به شهر در قالب برنامه های مدرن شهرسازی و برنامه ریزی شهری از اواخر قرن 19 میلادی شروع شد .
در واقع نگرش جدید به شهر به دلیل تغییرات شهرها در نتیجه صنعتی شدن و تغییر د رشرایط درونی شهرها و نوع مشكلات پیش آمده بود. به عبارتی شهر مدرن با یك سری مسائل و مشكلات جدید ناشی از تغییر در شرایط تكنولوژیكی و فنی جهان صنعتی روبرو شده بود و در نتیجه نیاز به برنامه های جدید احساس می شد. نیازهایی كه نشات گرفته از رشد جمعیت شهرها، صنعتی شدن و پیامدهای ناشی از آن مانند ماشینی شدن زندگی انسان، افزایش نقش اتومبیل در شهرها،‌افزایش كارخانجات و در نتیجه آلودگی هوا، جدایی انسان از طبیعت و تخریب محیط زیست بود. در نتیجه جدایی انسان از محیط زیست طبیعی، كاهش فضاهای سبز در شهرها وتبدیل آنها به ساختمانها و سایر كاربریهای شهری،‌محیط گرایان، انسان گرایان و كسانی كه به ارتباط انسان و محیط زیست اهمیت می دادند؛ لزوم توجه هر چه بیشتر به فضاهای سبز در شهرها را مطرح كردند. بنابراین فضاهای سبز در قالب برنامه ریزیهای شهری چه در درون شهرها و چه در برون شهرها برای دو هدف عمده موردتوجه قرار گرفتند: نخست برای زیباسازی شهر،‌كاهش آلودگی شهر و رفع نیاز شهروندان به فضایی جهت گذران اوقات فراغت دوم، فضاهای سبز برای كنترل رشد و گسترش فیزیكی شهرها به صورت كمربند سبز اطراف شهرها طراحی می شد تا مانع از رشد بی قواره شهرها شود. تا امروز نیز بر اهمیت فضای سبز در شهرها و طراحی های شهری افزوده شده و در واقع برای داشتن شهری سالم وپایدار به تمامی عواملی كه حیات شهر را تضمین می كند؛ نیاز هست كه فضای سبز نیز بی شك یكی از این اجزا ضروری می باشد. فضاهای سبز شهری قلب تپنده شهرها و یكی از اصلی ترین عوامل حیات شهری به شمار می روند. البته مقدار و سرانه فضای سبز می تواند درشهرها و كشورهای مختلف بر حسب محیط جغرافیایی و نوع آب و هوا وامكانات طبیعی متفاوت باشد. در واقع در بسیاری از كشورهای اروپایی سرانه فضای سبز بیش از كشوری همانند ایران است. اما آنچه اهمیت دارد این است كه در ایران نیز باید بسته به شرایط مختلف به تدوین استانداردهای خاصی برای مناطق مختلف پرداخت و آن را به مرحله اجرا درآورد.
در واقع با توجه به اینكه برنامه ریزی شهری در ایران نسبت به اروپا با تاخیری حدود 60 سال شروع شده هنوز در زمینه های مختلف در شهرها با كمبود های جدی روبرو هستیم كه البته این مورد نیز بسته به شرایط مناطق مختلف در ایران از شدت و ضعف برخوردار است.
هنوز بسیاری از شهرهای ایران و یا به بیان بهتر اكثریت قریب به اتفاق آنها دارای رشد برنامه ریزی شده و منسجمی نیستند و بیشتر به شكل خود به خودی و خودرو رشد می یابند كه مطمئنا در این شرایط هیچ تناسبی نیز در میزان و اندازه كاربریهای شهرها وجود نخواهد داشت. این وضعیت می تواند شهرها را به مكانهایی كه كمترین آسایش ورفاه را برای شهروندان فراهم می كنند تبدیل سازد و در واقع بسیاری از شهروندان دراین شهرها از كمترین میزان امكانات برخوردار می باشند كه تحقق عدالت اجتماعی در شهرهای كشور را با دشواری روبرو ساخته است. هم اكنون در بسیاری از شهرهای كوچك و متوسط كشور اثری از امكانات و تسهیلات فرهنگی، فراغتی و تفریحی مانند تئاتر، سینما، پارك و فضاهای سبز وجود ندارد و این امر خود نشان دهنده عدم دسترسی عده زیادی از مردم كشور به این گونه امكانات می باشد كه از نیازهای اساسی شهرهای امروزی محسوب می شوند.
كه البته این در حالی است كه بسیاری از سنتهای شهرسازی در ایران نیز از بین رفته و تقریبا می توان گفت كه كشور با نوعی بی هویتی در برنامه های شهرسازی روبرو است كه اسیر مفاهیم و مقوله ها شده و كمتر درگیر در اجرائیات شده است. یكی از شهرهایی كه نمونه عینی و شاهدی زنده این مقوله شهر بانه است. در واقع این شهر را می توان نمونه ای كامل از درهم ریختگی و بی تناسبی بافت و كالبد شهری دانست. شهری كه در واقع براساس استانداردهای موجود در ایران نیز بسیاری از تاسیسات و تجهیزات لازم كه باید دارا باشد؛ را ندارد. اما گناه این وضعیت به گردن چه كسی یا كسانی می تواند باشد را فعلا مورد بحث قرار نمی دهیم بلكه بیشتر به بخشی از كمبود اساسی این شهر یعنی فضای سبز آن خواهیم پرداخت. در واقع یكی از مشكلات اساسی كمبود فضای سبز در این شهر می باشد واینكه آن مقدار فضایی نیز كه در نقشه كاربریهای شهر مو جود می باشد شباهت چندانی به فضای سبز ندارد. با توجه به توریستی بودن شهر واینكه شهر بانه پذیرای عده زیادی مسافر می باشد؛ نیاز به فضای سبز و تفریحی هم برای استفاده شهروندان هم برای رونق بیشتر توریسم دو چندان می باشد. البته برای رفع این مشكلات و در مجموع سایر مسائل و مشكلات شهری نیاز به همكاری مردم و مسئولان ذیربط وجود دارد. كه البته این مورد نیز بیشتر به عزم مسئولان برای ترغیب و تشویق مردم جهت شركت در حل مشكلات شهری و وجود فعال NGO ها در عرصه جامعه برمی گردد. بنابراین ایجاد و حفاظت از فضاهای سبز شهری را نباید در چارچوب مسئولیتهای شهرداری و یا مدیریت شهری محدود كرد. مشاركت مردم و اقدامات انفرادی و جمعی آنها ضروری و لازم است. مردم هر شهر در این زمینه سهم بزرگی بر عهده دارند. اثاری كه در نتیجه مشاركت مردم در زمینه ایجاد فضای سبز به وجود می آید، به مراتب می تواند گسترده تر از اقدامات رسمی ودولتی باشد. به طوری كه موفقیت ساز و كار مدیریت فضاهای سبز شهری مستلزم رعایت اصول و معیارهای زیر است:
- ارتقای نقش مردم
- ارتقای بهره وری اكولوژیكی فضای سبز شهری
- ارتقای بهره وری اجتماعی فضای سبز شهری
- ارتقای نقش مدیران شهر در زمینه حفظ و گسترش فضای سبز شهری
مردم هر شهر كاربران فضاهای سبز عمومی آن شهر هستند. اساسا هدف از ایجاد فضاهای سبز عمومی،‌ارتقای سلامت جسمی و روحی مردم است. رشد و گسترش فضای سبز به طور مطلوب زمانی امكان پذیر خواهد بود كه سطح زندگی و آموزش عمومی به نحو چشم گیری ارتقا پیدا كند.

تحقیقهای مشابه
فضای درون شهری و برون شهری مربوط به گذران دوران فراغت
5 صفحه - 1000 تومان
نظریه های شخصیت برون گرایی و درون گرایی
22 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
سیر تحول تهیه طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران
24 صفحه - 2500 تومان
مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
34 صفحه - 4000 تومان
برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
96 صفحه - 7000 تومان
پرسشنامه پدیده وندالیسم شهری پرخاشگری شهری ، تخریب گری شهری ، خرابکاری شهری
3 صفحه - 3000 تومان
روابط شهری و روستایی
14 صفحه - 2000 تومان
برنامه ریزی شهری در ایران
7 صفحه - 1500 تومان
فضاهای شهری و اصول شهرسازی ایرانی
10 صفحه - 2000 تومان
مواجهه فرهنگ روستایی با فرهنگ شهری بر اساس روش تحقیق
34 صفحه - 6000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه روند تحول و پیدایی منطقه شهری گلسار
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی
9 صفحه - 9000 تومان
بازیابی سلامت عمومی از طریق فضاهای شهری و نواحی مسکونی
66 صفحه - 4000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007