موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سنجش عملکرد یک مؤسسه و واحد های بازرگانی با اجرا در هتل زنجیره ای تایوانی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سنجش عملکرد یک مؤسسه و واحد های بازرگانی با اجرا در هتل زنجیره ای تایوانی
تعداد صفحه :
26
قیمت :
15000 تومان

خلاصه :
ارزیابی عملکرد یک مسئله مهم برای مدیران است ، تا آنجا که این می تواند به عنوان یک مرجع در تصمیم گیری در خصوص توزیع بودجه و یا بهبود عملکرد در واحد های بازرگانی استفاده شود . این بررسی نمونه تحلیل اطلاعات داخلی را برای ارزیابی عملکرد یم مؤسسه تغییر می دهد و نشان می دهد که ما می توانیم از برآیند های موجود نمونه اصلاح شده برای محاسبه آسان قابلیت های واحد های بازرگانی استفاده کنیم . به علاوه ، ارزیابی قابلیت یک هتل زنجیره ای از طریق مطالعه آثار و استفاده از نظریات کارشناسان برای تعیین عوامل سنجش عملی شده اند و چندین بینش مدیریتی مورد بحث قرار گرفته اند .
1. مقدمه :
رقابت یک مؤسسه از عملکرد واحد های بازرگانیش ناشی می شود . رقابت ، در سطح شرکت ، مقدار سهم بازار را که توسط مؤسسه تأمین می شود ، نشان می دهد و این بر اهمیت عملکرد تأکید می کند . به طور متعارف عملکرد به عنوان برآیند ها یا داده های سازمانی ، یا به عنوان رابطه ی میان آن ها مشخص می شود ( معمولاً به عنوان قابلیت تعییم می گردد ) .
قابلیت تخصصی یک شرکت سنجش مقایسه ای از چگونگی پردازش داده ها برای رسیدن به برآیندهایش است . طرح کلی مناسبی برای خصوصیت های چندگانه وجود ندارد ، زیرا معمولاً عوامل ارزیابی عملکرد چند بعدی هستند ، و مشکل اساسی سنجش عملکرد چگونگی ارزیابی عملکرد نسبی واحد های بازرگانی است . برای غلبه بر این مشکل ، تحلیل اطلاعات داخلی (DEA) تکنیک کلی و گسترده مورد استفاده برای ارزیابی کارآیی در یک گروه از واحد های تصمیم گیری (DMUs) است و کاربرد های فراوان آن می تواند در آثار و نوشته ها
یافت شود ، مدل سنتی DEA روی دیدگاه فردی DMUs تمرکز می کند ، و این حداکثر تأثیر پذیری را برای بدست آوردن بهترین اعتبار در محاسبه ی امتیاز کارآیی هایشان دارد . اگر چه ، برای تعدادی از انواع تشکیلات ، ارزیابی کارآیی DMUs باید براساس اهداف مدیریت مؤسسه باشد ، زیرا ممکن نیست بهترین قابلیت های فردی DMUs ، بهترین عملکرد کل مؤسسه و سازمان را تضمین کند . برای مثال ، دانشگاه های ملی در تایوان که سازمان های غیرانتفاعی محور هستند ، اکثر بودجه ی خود را از دولت دریافت می کنند . زیرا به طور کلی تدریس و تحقیق از دیدگاه دولت دو وظیفه ی اصلی دانشگاه است ، هدف این یارانه های دولتی دستیابی به حداکثر عملکرد تدریس و تحقیق است . با وجود این ، اگر این دانشگاه ها یارانه های دولت را برای تعمیر دانشگاهشان استفاده کنند ، این احتمالاً نتایج مثبت مربوط به تدریس و تحقیق را کاهش می دهد . برای یک شرکت سرمایه گذاری مالی ، ممکن است شعب بانک ها به منظور دستیابی به سطح بالای عملکرد اجرا نسبت به دیگر واحد ها ، تفاوت سود و کیفیت وام را کاهش دهند و یا عدم اجرای وام ها را افزایش دهند . اگر چه این رقابت رذیلانه میان بانک ها می تواند ضرر های شرکت را در آینده افزایش دهد و یا وجهه ی مؤسسه را نابود کند . اهداف مدیریت واحد های بازرگانی ایجاد حداکثر درآمد خالص برای مؤسسه هستند ، زیرا کل سودآوری هر مؤسسه به سودآوری واحد های فردی اش بستگی دارد . بنابراین ، سنجش کارآمدی باید براساس اهداف مدیریت یک مؤسسه یا سازمان مانند : حداکثر برآیند یا حاقل داده ها باشد . عملکرد مدیریت ، مهم ترین سهم مدیریتی را در هر دو تولید و خدمات صنعتی دارد ، زیرا این نه تنها می تواند به عنوان مرجع تصیم گیری در خصوص چیز هایی مانند تقسیم بودجه باشد ، بلکه به عنوان پایه ی هر پیشرفتی در نظر گرفته می شود . اگر چه ، در چهارچوب DEA ، مسئولیت ها با بیشترین کارآمدی ممکن برای DMUs ویژه انتخاب شده است . این نه تنها به این معنی است که عوامل توزین در میان DMUs متفاوت است ، بلکه ما نمی توانیم امتیاز کارآمدی یک
مؤسسه را کسب کنیم . بنابراین ، به منظور ارزیابی کارآیی یک مؤسسه و واحد های تجاریش ، این بررسی مدل اصلی DEA را اصلاح می کند ، که سپس می تواند نه تنها کارآمدی یک مؤسسه را بدست آورد بلکه همچنین محصولات جنبی ، یک مجموعه از مسئولیت های مشترک و یک مجموعه از کند کاری ها را بدست آورد . این بررسی نشان می دهد که ما می توانیم از برآیندهای موجود برای محاسبه ی امتیازات کارآیی واحد های بازرگانی استفاهد کنیم . به علاوه ، ارزیابی کارآمدی یک هتل زنجیره ای توسط بررسی آثار انجام شده است و نظرات کارشناسان برای تعیین عوامل ارزیابی استفاده شده است و چندین بینش مدیریتی در این مورد متعاقباً مورد بحث قرار گرفت .
........

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007