جمعه 2 تیر 1396
بازدید امروز : 3949 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری

تعداد فرضیه : 3 عدد
فرضیه فرعی : 0 عدد
نوع آزمون : خی 2
تعداد نمونه : 50 عدد
پرسشنامه : 4 سئوال همراه گویه
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده : spss
قیمت : 20000 تومان
ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
تعداد صفحه :
20
قیمت :
20000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فرضیه های تحقیق :

1 ) به نظر می رسد گردشگری از نظر اجتماعی بر بومیان جزیره کیش تاثیر گذاشته است.

2 ) به نظر می رسد گردشگری از نظر فرهنگی بربومیان جزیره کیش تاثیر گذاشته است.

3 ) به نظر می رسد گردشگری از نظر اقتصادی بر بومیان جزیره کیش تاثیر گذاشته است.

4 ) به نظر می¬رسد بین نظر بومیان و کارشناسان در خصوص تاثیرات توسعه گردشگری بر بومیان جزیره تفاوت وجود دارد.

جامعه آماری : (N)

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و ...( واحد ) که حداقل در یک صفت مشترک باشند ( خاکی ، 1383، ص25 ). بر این اساس جامعه آماری این پژوهش به دو گروه بومیان و کارشناسان حوزه گردشگری جزیره کیش تقسیم می¬شوند که بر این اساس جامعه آماری این تحقیق عبارتند از ؛ کلیه ساکنان بومی جزیره کیش که تعدادشان 2500 نفراست و کلیه کارشناسان حوزه گردشگری که نعدادشان 50 نفر می باشند.

نمونه آماری : (n)

نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگ تر انتخاب می شود، بطوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگ تر باشد.( خاکی ، 1383، ص 25 ). نمونه این پژوهش پس از بدست آوردن آمار کلیه ساکنان بومی جزیره کیش با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد که نمونه مورد نظر 333 نفر می باشد.

تجزیه تحلیل

منظور ابتدا یک نمونه 60 تایی پرسشنامه که 30 پرسشنامه مربوط به بومیان و 30 پرسشنامه مربوط به کارشناسان بوده، پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده¬هاي به¬دست آمده از اين پرسشنامه ها و به كمك نرم¬افزار آماري SPSSميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين ابزار محاسبه شد. ضريب آلفاي کرونباخ به طريق زير محاسبه مي¬شود:

که در آن:

n= تعداد سوالهاي تست

s = واريانس سؤال i

S = واريانس کل تست

در صورتي يك پرسشنامه پاياست كه مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از 7 درصد باشد. و هر چه اين مقدار به عدد 1 نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي بالاتري برخوردار مي باشد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017