موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
تعداد صفحه :
73
قیمت :
54000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
تعريف روابط رواني
هدف روابط رواني
پيشگيري اوليه
پيشگيري ثانوي
پيشگيري ثالث
مفهوم سلامت روان در نظريه هاي مختلف
نظريه روانكا وي
نظریه يونگ
نظريه آلفرد آدلر
نظريه موري
نظريه كارن هورناي
نظريه رشد رواني - اجتماعي اريك اريكسون
ویژگی های اساسی یک سازمان سالم
ویژگی های اساسی سازمان ناسالم
عوامل استرس زای محیط کار
عوامل مخاطره آميز سازماني ( در رابطه با روابط رواني كاركنان)
عوامل باالقوه استرس در ورود به محیط کار عبارتند
فناوری و خصیصه های مادی
نشانه های استرس شغلی
اصول روابط روانی در سازمان
نشانه های پریشانی روانی در سازمان
نقش مدیران در سلامت روانی کارکنان
فصل سوم : روش پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماري
روش و حجم نمونه گيري
نوع روش : توصيفي
ابزار پژوهش : پرسشنامه سلامت عمومي
متغيرها
روايي و اعتبار
شواهدي مربوط به روايي ابزار پژوهش
شواهد مربوط به اعتبار ابزار پژوهش
فصل چهارم : تحليل داده ها - تحليل فرضيه ها
یافته های پژوهش
فصل پنجم : خلاصه ونتیجه گیری وپیشنهاد
پیشنهادات
منابع
چکیده
بدون شک سلامت روان نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند و یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع را، بررسی میزان روابط روانی افراد آن جامعه نشان میدهد. کما آنکه امروزه سلامت روان انسان ها در میان جوامع از اهمیت بسزایی برخوردار است و تقریبا در همه ی کشورها اقدامات وسیعی صورت گرفته است تا سیاست های مربوط به روابط روانی و پیش بینی بیماری های روانی را سازمان دهند این سیاست ها که می تواند ارزش های انسانی و اقتصادی بسیار بالایی داشته باشند، ایجاب می کنند که قبل از هر چیز نیاز های روابط روانی شناخته شوند. البته اگر چه گفته شد اکثر کشورها منابع و اقدامات زیادی را برای بهبود روابط روانی جامعه صرف می‌کنند و در کنار آن با تدوین برنامه‌ها و سیاست های جامع مربوط به روابط روانی از سازمان‌ها و منابع محلی _اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. متاسفانه ایران تاکنون از این حرکت جامعه بشری در جهت رسیدن به سلامتی روانی و نهایتا جسمانی در میان همه ی انسان ها به دور مانده است. به طوری که افراد و نیز بیماران دچار مشکلات روحی از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی بیمه خدمات درمانی، روابطی محروم هستند و تاکنون هیچ گونه نشانه و حرکت موثری که نشان دهنده اهمیت روابط و سلامتی این افراد باشد در دولت دیده نشده است. در واقع افراد و بیماران دچار مشکلات روحی و روانی افراد فراموش شده در ایران هستند .
مقدمه
روان شناسي علم تحقيق در رفتار موجودات زنده و بخصوص رفتار بشر مي باشد به همين جهت از چندي پيش روان شناسان علاقه شديدي به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي ايد و راه حل هايي كه مي توان براي آنها پيشنهاد كرد پيدا نموده اند اين علاقه روز افزون روان شناسان به مسائل روزمره و عملي بشر موجب شده كه دانش ما در مورد افراد بخصوص كساني كه دچار مشكلات رواني هستند بطور قابل ملاحظه اي افزايش يابد اما با اين حال انسان در مورد جسم خود چون زود شروع كرده است دانسته ها زياد است اما در مورد روان چون دير شروع كرده است اطلاعات كم است تاريخچه روابط رواني با توجه به وجود بيماري هاي رواني از زماني كه بشر وجود داشته و مخصوصا زندگي اجتماعي را شروع کرده همراه بوده است خوشبختانه نهضت روابط رواني در نيم قرن اخير افكار غلط و خرافات در مورد بيماريهاي رواني را كنار گذاشته و نشان داده كه اگر بيماريهاي رواني را مانند ساير بيماريها زود تشخيص داده و درمان كنيم به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض ان كاسته خواهد شد.روابط رواني يك زمينه تخصصي در محدوده روان پزشكي است و هدف آن ایجاد سلامت روان بوسيله پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي رواني كنترل عوامل موثر در بروز بيماريهاي رواني تشخيص زود رس بيماريهاي رواني پيشگيري از عوارض ناشي بيماريهاي رواني و ايجاد محيط سالم براي برقراي روابط صحيح انساني است . پس روابط رواني علمي است براي بهزيستي رفاه اجتاعي و سازش منطقي با پيش آمدهاي زندگي.
تعريف روابط رواني
برخي روابط رواني را معدل روان پزشكي پيشگير2 تلقي كرده اند و آن را به عنوان روشها و تدابيري براي جلوگيري از ابتلا به بيماريهاي رواني به كار مي برتد .باتوجه به گستردگي شمول روابط رواني را علمي براي بهزيستي و رفاه اجتماعي داسنته اند كه تمام زواياي زندگي از محيط خانه گرفته تا مدرسه ، دانشگاه ، محيط كار و نظايرآن را در بر مي گيرد كارل منيجر1 ، مي نويسد سلامت رواني عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان به طوري كه باعث شادي و برداشت مفيد و موثر به طور کامل شود . واتسون بنيان گذار مكتب رفتارگرايي معتقد است كه رفتار عادي نمودار شخصيت سالم انسان عادي است كه موحب سازگاري او با محيط در نتيجه رفع نيازهاي اصلي و ضروري او مي شود چنين رفتاري نشانه روابط رواني است .از نظر كنيز برگ روابط رواني عبارت است از تسلط و مهارت در ارتباط صحيح با محيط به ويژه در سه فضاي مهم زندگي عشق . كار تفريح به نظر وي استعداد يافتن و ادامه كار داشتن محيط خانوادگي خرسند فرار از مسائلي كه با قانون درگيري دارد لذت بردن از زندگي و استفاده درست از فرصت ها ملاك تعادل و سلامت روان است( ميلاني فر 1370)
برابر تعريف واژه نامه جامع روان پزشكي و روان شناسي روان پزشكي پيشگيري در برگيرنده اصولي از روانپزشكي روان پزشكي جامعه شناسي ممد كاري پزشكي و ساير حوزه ها است كه به تكنيك هاي پيشگيري كننده به منظور ارتقا رشد و نمو هيجاني و به ويژه روابط واني تاكيد دارد(کاپلان سادوک،1993) عده اي روابط رواني را پيشگيري از پيدايش بيماريهاي رواني و سالم سازي محيط رواني _ اجتماعي مي داننند تا افراد جامعه بتوانند با برخورداري از تعادل رواني با عوامل محيطي خود رابطه و سازگاري درست برقرار كنند و به هدفهاي اعلاي رشد و تكامل انساني برسند به بيان ديگر روابط رواني كاربرد مغيار هايي است كه از شيوع بيماريهاي رواني كاسيته و سلمت روان افراد جامعه را تامین كند.اين معيار در درجه اول شامل اقدامات و تدابيري در جهت پيشگيري و در درجه دوم متضمن تشخيص موارد خفيف و درمان به موقع بيماريهاي رواني است برخي معتقدند فردي از نظر رواني سالم است كه بتواند از وضعيت و سمت اجتماعي خود استفاده كند و از عهده وظايف محوله را به خوبي بر ايد( مجله علمي نظام پزشكي، دوره 12، شماره 3 ).برخي از صاحبنظران روي دو تعريف از روابط رواني تكيه مي كنند در تعريف اول منظور از روابط رواني رشته اي تخصصي از روابط عمومي است كه در زمينه كاستن از فراواني بيماريهاي رواني در يك جامعه تلاش ميكند و انواع گوناگون اخلالهاي ر.واني را باتوجه به سبب شنا سي انها بررسي مي كند سبب شناسي بيماريهاي رواني گام اول براي اقدامات پيشگيري محسوب ميشود پس از شناخت علتهاي به وجود اورنده اخلافهاي رواني گام اول براي اقدامات پيشگيري محسوب ميشود پس از شناخت علتهاي به وجود اورنده اخلالهاي رواني وظيفه دست اندركاران اين رشته تخصصي مطالعه راههاي از بين بردن علتها يا غلبه بر انها ميباشد
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
73 صفحه - 54000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
56 صفحه - 51000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 45000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
91 صفحه - 51000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
85 صفحه - 75000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
سیستم مدیریت تغییر پروژه
10 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 24000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
119 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
پرسشنامه ابزارهای مدیریت پروژه (Enrique Minarro- Viseras, Tim B aines and Mike Sweeney) (اینریکیو و ویسراس و تایم و مایک)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، اجرای برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، معرفی و آغاز فرآیند مدیریت حیطه (قلمرو) پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، تعریف حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، بررسی و تایید حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، تعریف فعالیت های پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توالی فعالیت های پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی مشکلات و سهم صادرات زعفران در صادرات ایران
30 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی و مدیریت بازرگانی 30
11 صفحه - 33000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
88 صفحه - 54000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
132 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
99 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 60000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی بررسی وضعیت زعفران و صادرات آن
84 صفحه - 48000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از اقلاب
88 صفحه - 60000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران، کلیاتی در خصوص فرش، صادرات، تولید فرش
99 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
7 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
25 صفحه - 135000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری
3 صفحه - 9000 تومان
بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
85 صفحه - 36000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان (Adrian Wilkinson, Tom Redman and Ed Snape) (آدرین و تام و اسنپ)
2 صفحه - 1500 تومان
کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
17 صفحه - 105000 تومان
تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
17 صفحه - 7500 تومان
پرسشنامه ویژگی های کارکنان در مدیریت عملکرد (Reymond A. Noe) (ریموند. نو)
2 صفحه - 1500 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
68 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 54000 تومان
تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان مدیریت بازرگانی
107 صفحه - 42000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
132 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، یافتن کارکنان مناسب (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامنمه مهارت های مدیریت نگرش کارکنان (John W) (جوون)
2 صفحه - 1500 تومان
تاثیر کارایی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
16 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
12 صفحه - 36000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
76 صفحه - 21000 تومان
تطبیق مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
14 صفحه - 6000 تومان
تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
12 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53
53 صفحه - 159000 تومان
پروژه مدیریت بررسی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان
54 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (Ross L. Chapman, Peter Charles Murray and Robert Mellor) (رووس و چاپمن و پتر و روبرت)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع (Robin Mann, Dennis Kehoe) (روبین و دنیس)
6 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت نوآوری (Frances T. J. M. Fortuin, S.W.F.Omta) (فرانسز و فورتین و امتا)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت دارائی های غیرمنقول سازمان (Ranko Bon & Rachael Luck) (رانکو بون و رچال لاک)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان (Jeffery D. Houghton & Christopher P. Neck) (جفری. هاتون و کریستوفر. نک)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها (De Waal & Andre A) (دی وال و آندره)
7 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - مدیریت دانش (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ارزیابی دانش: مورد سنجش قراردادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان (Birdogan Baki et all) (بیردوگان باکی و همکاران)
2 صفحه - 1500 تومان
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط زناشویی روش تحقیق
14 صفحه - 9000 تومان
بیماریهای جسمی و روانی و تاثیر آنها بر یکدیگر
4 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
12 صفحه - 36000 تومان
تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها
62 صفحه - 24000 تومان
تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها درس سمینار
86 صفحه - 36000 تومان
انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 18000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه توانمندسازی روانی (Zoe S.Dimitriades, Theodore Maroudas) (زو . دیمیتریادس و دودور ماروداس)
2 صفحه - 1500 تومان
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
43 صفحه - 27000 تومان
تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان درس سمینار
89 صفحه - 45000 تومان
نقش خدمات رفاهی توسط سازمانها به کارکنان در کاهش مهاجرت آنان در استانهای محروم پاورپوینت
25 صفحه - 12000 تومان
نقش خدمات رفاهی توسط سازمانها به کارکنان در کاهش مهاجرت آنان در استانهای محروم
12 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان ها
9 صفحه - 1000 تومان
بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
73 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان (Linda Keefe) (لیندا کیفی)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان (Mel Silberman) (سیلبرمن)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - تعهد کارکنان (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
1 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007