موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : توابع کتا بخانه ای در زبان C
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
توابع کتابخانه ای در زبان سی C به صورت پاور پوینت
تعداد صفحه :
38
قیمت :
12000 تومان

توابع جهت انجام اعمال ریاضی ، کاراکتری ، رشته ای ، مقایسه ، تبدیل و غیره مورد استفاده قرار می گیرند .
در اعمال ریاضی می توان تولید اعداد تصادفی ، محاسبه قدر مطلق اعداد و لگاریتم را نام برد و در اعمال کاراکتری می توان خواندن و نوشتن کاراکترها و در مورد اعمال رشته ای می توان کپی رشته ای در رشته ی دیگر ، مقایسه رشته ها و غیره را نام برد .
به طور کلی میتوان گفت که توابع در زبان از تنوع بسیار زیادی برخوردارند . C
در زبان C هر تابع دارای الگویی است که این الگو نوع تابع و نوع پارامترهای آن را مشخص می کند .
الگوی هر تاب در یک فایل header قرار دارد . ضمن بررسی توابع ، الگوی آنها ذکر شده و فایل header که این الگو در آنجا قرار دارد معرفی می گردد .
به دلیل اینکه درک مفاهیم بعضی از توابع نیاز به داشتن اطلاعاتی در موضوعات مختلف است ، لذا این توابع در 3 فصل (9 ، 15 و 19) مورد بررسی قرار می گیرند .
توابع ریاضی
توابع ریاضی در C برای انجام بعضی از اعمال ریاضی از قبیل محاسبه سینوس ، کسینوس ، تانژانت و کتانژانت ، جذرگیری ، تعیین لگاریتم اعداد ، قدرمطلق و غیره مورد استفاده قرار می گیرند که الگوی اکثر آنها در فایل math.h قرار دارد .
) abs تابع
این تابع برای محاسبه قدرمطلق اعداد صحیح مورد استفاده قرار می گیرد .
گار آرگومان این تابع یک عدد منفی باشد نتیجه حاصل از تابع یک عدد مثبت است و اگر آرگومان تابع ، مثبت و یا صفر باشد نتیجهخ ، یک عدد مثبت یا صفر خواهد بود .
الگوی این تابع که در فایل math.h وجود دارد ، به صورت زیر است :
Int abs (int num)
در این الگو ، num عددی است که قدرمطلق آن باید محاسبه گردد . ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007