موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ایران و اقتصاد شبکه ای
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ایران و اقتصاد شبکه ای
تعداد صفحه :
8
قیمت :
4500 تومان

ايران و اقتصاد شبكه اي
اصطلاح «اقتصاد شبكه اي» با الهام گرفتن از كتاب « عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ». مانوئل كاستلز استاد اسپانيايي الاصل رشته برنامه ريزي دانشگاه بركلي ‏كاليفرنيا انتخاب شده است. كاستلز كه در محافل علمي به او لقب «استاد استادان» هم داده اند در جلد اول اث سه جلدي خود به «ظهور جامعه شبكه اي» اشاره ‏مي كند و سعي دارد با ارزيابي تحولات كشورهايي كه دوران فرا صنعتي را تجربه مي كنند نظير كشورهاي عضو گروه هفت (ايالات متحده آمريكا، ژاپن، كانادا، ‏فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس» به تحليل آينده نگرانه تحولات اقتصي، جامعه شناختي و فرهنگي دنياي فردا بپردازد.
با اين رويكرد، پرداختن به جايگاه ايران در اقتصاد آينده كه به عقيده صاحبنظران آينده نگر «اقتصاد روي شبكه ها» خواهد بود از اين حيث كه ايران نمي خواهد ‏‏«بازيچه» باشد بلكه درصدد «بازيگري» است، ضرورتي اجتناب ناپذير است. اگرچه در سالهاي اخير اقتصاد ايران درصدانطباق خود با معيارهاي جهان آينده است و ‏سعي دارد با كمترين چالش نسخه هاي سازمانهاي بين المللي اقتصادي نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني كار و... را پذيرفته و آنها را به ‏مرحله اجرا گذارد بلكه بتواند به عضويت سازمان تجارت جهان درآيد، امآنچه اكنون اقتصاد ايران به آن نظر دارد نه از روي «انتخاب آزاد، بلكه انتخاب از روي ‏اجبار» است و «پيوند با اقتصاد جهاني» اگر هدف برنامه چهارم و افق چند ساله آينده باشد، نمي توان با ساختار سنتي فعلي «بازيگر فعال» بود، مگر اينكه «ساختارشكني» ‏در دستور كار قر گيرد.
مانوئل كاستلز در اثر خود در مقام تشريح «ظهور جامعه شبكه اي» به مفهوم «اقتصاد اطلاعاتي» اشاره و تصريح مي كند.در اقتصاد اطلاعاتي، بهره وري و رقابت ميان ‏شركتها و بنگاه هاي تجاري، مناطق و حوزه هاي اقتصادي و كشورها، بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، اطلاعا و تكنولوژي لازم براي پردازش اين اطلاعات ‏از جمله تكنولوژي مديريت و مديريت تكنولوژي تكيه دارد. او در عين حال تأكيد مي كند؛ اين نوع از اقتصاد فراصنعتي در مقايسه با اقتصاد دوران صنعتي، اگر با وضع ‏مقررات و قوانين مقيد و محدود نشود، از قابليت طرد و دفع و بهاشيه راندن بيشتري برخوردار است.
اين استاد دانشگاه بركلي در گزاره دوم خود به تفاوت بين اقتصاد جهاني (‏Global Economy‏) و اقتصاد جهان (‏World Economy‏) پرداخته و مي نويسد :پديده ‏دوم به معناي مبادلات تجاري در سطح جهاني، قرنهاست كه در جريان است و امر تازه اي نيست اما اقتصاد جهاني در مق واقعيت جهاني نو در دروني ترين ‏هسته هاي شكل دهنده خود دربرگيرنده فعاليتهاي استراتژيك است كه قادرند در مقام يك واحد به هم وابسته، انواع كار و تكاپوي اقتصادي را در تراز جهاني و ‏مقياس سياره اي در زمان واقعي به مورد اجرا درآورند.
اقتصادهاي ملي، منطقه اي و لي در نهايت متكي به ديناميسم اين نوع اقتصاد جهاني هستند و از طريق ‏شبكه هاي اطلاعاتي و بازارها به آن وابسته اند. اين اقتصاد جهاني است كه آثار و عوارض و محصولات آن در سراسر كره زمين پديدار است اما همه بخشهاي اين ‏زمين در اقتصاد مشاركت ندارند و بخش چشمگيريز جمعيت ساكن در زمين از دايره فعاليتها و عملكردهاي اقتصاد جهاني بيرون خواهند ماند چرا كه خصلت اين ‏اقتصاد به گونه اي است كه بخشها، بازارها و افراد غني را به يكديگر پيوند مي دهد و در يك چرخه توليد - سود به همكاري وامي دارد و بخشها، بازارها و افراد فاقد ‏اانات را از محدوده عملكردهاي سودآور خود دور مي كند. فعاليت اقتصادي شبكه اي به عنوان مشخصه فعاليت اقتصادي جهاني به باور كاستلز، نوع تازه اي از ‏سازمان و تشكيلات است كه به تدريج منطق خاص خود را گسترش مي دهد و بر ديگر سازمانها و تشكيلات سلطه پيدا مي كند كه شال بخشهايي از شركتها و ‏مؤسسات و بنگاه هاي مختلف بوده و يا از رهگذر تقسيمات دروني در يك بنگاه بزرگ پديد مي آيد.
..................

تحقیقهای مشابه
مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
4 صفحه - 3000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 15000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 9000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 7500 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 9000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
55 صفحه - 18000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 6000 تومان
انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
17 صفحه - 7500 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
8 صفحه - 4500 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
5 صفحه - 3000 تومان
مدیریت تولید شبکه ای و اقتصاد
4 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرا و تحقق الگوریتم QOS بر ای کاربردهای زمان واقعی در شبکه ی 12Diff Serv – aware MPLS
17 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه
22 صفحه - 66000 تومان
بررسی علل گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای پروژه
106 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
10 صفحه - 30000 تومان
فرآیند تحلیل شبکه ای فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
بازاریابی شبکه ای سمینار
15 صفحه - 15000 تومان
انواع ویروسهای رایانه ای در سیستم های شبکه ای و شخصی و راههای برطرف کردن آن
39 صفحه - 9000 تومان
دیده بانی پایداری دلتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با مجموعه ای کاهش یافته از ورودی ها
35 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007