موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش كارآموزي سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش كارآموزي سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)
تعداد صفحه :
60
قیمت :
24000 تومان

فهرست
صفحه فهرست تصاویر
فصل اول:
lمقدمه
تاریخچه
فصل دوم
تعریف سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های اطلاعات مدیریت از دیدکاهی دیگر
سیر تکامل سیستم های اطلاعاتی
تغییرات سیستم های مدیریت و ابزارهای کنترل
کنترل سنتی
کنترل کاریز ماتیک
کنترل بروکراتیک
کنترل اینفورماتیک
مقایسه سیستم اطلاعات با مدیریت اطلاعات
سیستم اطلاعات مدیریت
ساختار(…………………………….(MIS
گزارشات سیستم اطلاعات مدیریت
گزارشات برنامه ای
گزارشات شاخص
گزارشات درخواستی
گزارشات خاص
گزارشات تفضیلی
تهیه گزارشات اثر بخشی …………………………………….
مراحل ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعات مدیریت
روش های تجزیه وتحلیل سیستم ها
نگاه کلی به خط ومشی و برنامه ریزی و ایجادمدیریت سیستم ها
خط و مشی سیستم ها ……………………
برنامه سیستمی………………
هدف و توانایی های سیستم اطلاعات
ارزیابی وایجاد سیستم اطلاعات مدیریت
جز معماری
جز سخت افزاری و نرم افزاری
جز پرسنل سیستم ها
هدف سیستم های اطلاعات
سطوح مدیریتی…………………………………
سطح اجرایی یا عملیاتی
سطح میانی
سطح کل
طراحی واسقرار سیستم اطلاعات مدیریت ……………
اهداف برنامه ریزی سیستم های اطلاعات مدیریت
جایگاه سیستم های اطلاعاتی در سازمان
نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در افزایش کارایی سازمان
اطلاعات و نظام های اطلاعاتی در مدیریت
نظام های اطلاعاتی
طراحی سیستم اطلاعات
برنامه کار
درجه اهمیت اجرای سیستم اطلاعات مدیریت
سیستم پردازش داده
جزایر اتوماسیون
تصمیم گیری مدیریتی و سیستم اطلاعات
مدیران وحمایت کامپیوتری
دلایل نیاز به سیستم مکانیزه حمایت از تصمیم
فناوری های اصلی حمایت از تصمیم
تعیین چهارچوب برای تصمیم
مفهوم سیستم های حمایت از تصمیم
مزایای سیستم حمایت از تصمیم
سیستم حمایت از تصمیم گیری گروهی
سیستم اطلاعات مدیریت عالی
سیستم خبره
شبکه عصبی مصنوعی
سیستم پشتیبانی
عوامل تاثیر گذار بروی نوع سیستم مورد نیاز
سطوح سه گانه نیازمندیهای اطلاعاتی
راهبردهای تعیین نیازمندیهای اطلاعاتی
سیستم اطلاعات مدیریت شامل چه نوع سیستم هایی است
سیستم پردازش عملیات
فصل سوم:
تطبیق اموخته ها با عمل در شرکت
فهرست منابع
فهرست تصاویر
تصویر1-1
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007