چهارشنبه 3 خرداد 1396
بازدید امروز : 5817 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نگرش كارشناسان شيلات ايران در مورد آبزي پروري پايدار

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نگرش كارشناسان شيلات ايران در مورد آبزي پروري پايدار
تعداد صفحه :
21
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • چكيده
 • مقدمه
 • اهداف تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • روش پژوهش
 • يافته ها و بحث
 • نتيجه گيري
 • پيشنهادها
 • منابع

 • مقدمه
 • همراه با رشد سريع توليد غذا در دنيا، آبزي پروري مدرن نيز در حال رشد است . اين رشد همراه با تغيير جهت از پرداختن صرف بر توسعه فن آوري توليد به تاكيد بر پايداري اقتصادي و زيست محيطي فعاليت هاي آبزي پروري مي باشد. آگاهي رساني فز آينده توسط كارشناسان شيلات به آبزي پروران و تدوين سياستها، اصول، قوانين و مقررات آبزي پروري مسئولانه توسط سياستگزاران اين حرفه، موجب دورنماي پايدار اين رشته خواهد شد ..(Stickey and McVey, 2002)

 • بیان مسئله
 • آبزي پروري همانند كليه نظام هاي پرورش در خشكي، با چالشهاي بسياري نظير رقابت فز آينده بر سر منابع محدود از قبيل آب، زمين و منابع غذايي، تخريب زيست محيطي ذخاير، فقدان پشتيباني هاي سازماني و حقوقي و اخيراً تبليغات زيانبار ناشي از موارد نسبتاً محدود تخريب زيست محيطي و هرج و مرج اجتماعي متاثر از برخي فعاليتهاي خاص آبزي پروري، روبرو است. پايداري آبزي پروري از طريق برنامه ريزي دقيق، انتخاب جايگاه مناسب آبزي پروري، روشهاي مديريتي و ارزيابي اثرات زيست محيطي واقتصادي اجتماعي دست يافتني است. قرن بيست ويكم، با رشد و گوناگوني بيشتر، آبزي پروري را بعنوان فن آوريهاي نوين وعده ميدهد، بطوريكه اين فن كاربردي تر شده و گونه هاي جديدي در دسترس قرار ميگيرد و صيد و صيادي همچنان با كاهش همراه خواهد بود. جهت تامين نيازهاي غذايي و اقتصادي، تقاضاي بيشتر و گرايش روزافزون به سمت آبزي پروري شدت مي يابد . با نگاهي به الگوهاي توسعه جهاني درمي يابيم كه افزايش توليد در آبزي پروري نياز به تخصيص ميزان بيشتري از منابع طبيعي را براي استفاده در اين فن ايجاد خواهد كرد . اين منابع شامل آبهاي ساحلي، آبهاي زيرزميني، رودخانه ها، درياچه ها و بوم هاي دريايي دور از ساحل است . تجربيات اخير اشاره مي دارد كه لجام گسيختگي و توسعه بي حد و حصر در آبزي پروري مي تواند موجب تخريب جدي محيط زيست و همچنين تاثيرات پيش بيني نشده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جوامع پيرامون خود شود.

  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2017