موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
تعداد صفحه :
21
قیمت :
6000 تومان

در حال حاضر مجموعه تحولات داخلی در ایران و تركیه و تحولات منطقه ای و بین المللی سبب گردیده است كه روابط دو كشور از این نقطه عبور كند و به سطح اعتماد دوجانبه ارتقاء یابد. البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باید طی گردد.
صادق ملكی
وظیفه اصلی دیپلماسی حفظ منافع كشور در روابط با كشورها و توسعه روابط با آنان است. در این خصوص همسایگان جایگاهی ویژه دارند، زیرا چگونگی ارتباط با آنان در تأمین امنیت ملی، توسعه سیاسی و اقتصادی تأثیرات عمیقی دارد.
در میان همسایگان ایران، روابط دو كشورایران وتركیه مبتنی بر گذشته تاریخی است. این گذشته تاریخی از فراز و نشیب های زیادی عبور كرده است كه هر یك در جای خود می تواند محل بحث و تحقیق باشد.
هر دو كشور ایران و تركیه از موقعیت خاص استراتژیك در منطقه برخوردارند كه این موقعیت مرهون جغرافیایی است كه در آن قرار دارند. ایران پل ارتباطی تركیه به شرق و تركیه پل ارتباطی ایران به غرب است.
در دوران قبل از اسلام آناتولی محل رقابت دو امپراتوری ایران و روم بود و هر یك تلاش می كردند با تسلط یافتن بر آن، قدرت فائقه جهان شوند. جنگ های متعدد ایران و روم گواهی بر این موضوع است. ظهور اسلام و مسلمان شدن ایرانیان این روند را تغییر داد و سبب شد مدتی مرزهای غربی ایران دور از جنگ و درگیری باشد.
ظهور دولت صفوی و عثمانی در ایران و آناتولی و تحولات پس از آن سبب گردید كه روند حوادث به گونه ای شكل بگیرد كه در نهایت ایران(تبریز) به مركز تشیع و عثمانی(استانبول) به مركز تسنن تبدیل شوند و رقابت های گذشته در قالبی دیگر فرصت ظهور بیابند. وقوع جنگ های متعدد میان دو كشور ضمن این كه سبب تضعیف ایران و عثمانی گردید از روند تأثیرگذار مثبت دو كشور بر یكدیگر كاست.
جنگ چالدران اوج این درگیری هاست. جنگی كه ظاهراً غالب و مغلوب داشته، اما واقعیت آن است كه غالب واقعی این جنگ غرب بوده است
در اینجا هدف بررسی تاریخی موضوع نیست بلكه بیشتر دست یافتن به محورهایی است كه بتوان با تكیه بر آنها به نقاط مشتركی رسید كه دو كشور را به یكدیگر نزدیك كرد. سرآغاز این روند، گذشتن از چالدران است بنابر این باید از ..................

تحقیقهای مشابه
مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
21 صفحه - 6000 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 1000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 24000 تومان
مسئولیت رئیس جمهور ایران در مقایسه به پارلمان فرانسه
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 24000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
نظرگاههای مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندشه و نظام سیاسی اسلام
17 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلام
5 صفحه - 15000 تومان
مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
25 صفحه - 27000 تومان
مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
25 صفحه - 9000 تومان
مقایسه مفهوم اخلاق سیاسی در نظام لیبرال دموکراسی و نظام اسلامی
22 صفحه - 7500 تومان
بررسی نظام آموزش در ایران و چین
8 صفحه - 1500 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 15000 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 9000 تومان
مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
11 صفحه - 7500 تومان
تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
26 صفحه - 12000 تومان
احزاب سیاسی در ایران
19 صفحه - 7500 تومان
سیاست خارجی عربستان و ترکیه و آمریکا و ایران در بحث سوریه را چگونه می توان تبیین نمود؟
7 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007