یکشنبه 7 خرداد 1396
بازدید امروز : 3823 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
تعداد صفحه :
58
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
کنترلهای داخلی در سیستم های حسابداری
فهرست مطالب
مقدمه 1
مفهوم کنترل های داخلی 1
ساختار کنترل های داخلی 1
قابلیت اعتماد و درستی اطلاعات 2
ضرورت وجود کنترل های داخلی: 2
دلایل حائز اهمیت بررسی کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل: 3
انواع کنترل های داخلی : 4
فرق کنترل های اداری و کنترل های حسابداری 4
انواع کنترل های داخلی حسابداری 6
محدودیت های کنترل های داخلی : 9
تخطی مدیریت از سیستم کنترل داخلی 10
تبانی: 10
مخارج در مقابل منافع 11
"منابع کسب اطلاعات و روشهای مستند سازی درباره کنترل های داخلی " 12
ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی 14
مستندات داخلی کافی 18
فهرست حساب 19
دستورالعمل های اجرای رویه ها و روشهای حسابداری 19
مهمترین نکات کنترل داخلی در مورد سیستم دریافت ها و پرداخت های نقدی: 19
مهمترین نکات داخلی در مورد سیستم حسابداری فروش و مطالبات : 19
مهمترین نکات کنترل داخلی در مورد سیستم حسابداری خرید: 20
مهمترین نکات کنترل داخلی در مورد سیستم حسابداری دارایی های ثابت 20
مهمتریت تکات در مورد سیستم حسابداری حقوق و دستمزد 21
تشریح تفکیک مناسب مسئولیت در یک واحد تجاری: 22
ضرورت وجود کنترل های داخلی مالی 23
دلایل حائز اهمیت بررسی کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل 23
دلایل اهمیت روز افزون کنترل های داخلی مالی 23
فرق بین کنترل های اداری و کنترل های حسابداری 24
طبقه بندی کنترل های داخلی مالی : 25
محدودیت های کنترل داخلی مالی: 28
ابزار های دستیابی به کنترل های داخلی مالی 28
نمونه وظایف و مسئولیت ها 33
خودآزمایی کنترل (CSA) 37
شیوه های دسترسی به CSA 37
آزمون ها و تجارب وابسته ی حسابرسی داخلی 38
ارزش بکارگیری CSA در حسابرسی صورت های مالی 41
پرسشنامه ی نظر خواهی CSA 46
جواب های حسابرسان 46
استفاده ی همگانی و عمومی از CSA 47
دلایل عدم بکارگیری CSA 47
بکارگیری CSA در خلال عملیات حسابرسی 48
مداخله ی مستقیم حسابرسان مستقل در فعالیت های CSA 49
منابع : 53
مقدمه
در حال حاضر در اغلب موارد حسابرس برای اظهار نظر حرفه ای و مستقل درباره صحت و سقم گزارشات مدیریت ، انتظار دارد که اداره حسابرسی ، صورت های مالی و به موازات آن مدارک حسابداری مربوط را که از لحاظ صحت ، دقت و کفایت مورد تایید مدیریت می باشد ، تهیه نماید . مدیران واحد های اقتصادی به دنبال کنترل داخلی بهتر هستند لذا علیرغم لازم بودن کنترل های داخلی هرگز نمی توان مدیریت ضعیف را به مدیریت قوی تبدیل کرد و یا پارامترهای غیر قابل کنترل یعنی شرایط اقتصادی ، رقبا و ... را تغییر دهد.
مفهوم کنترل های داخلی
از کنترل های داخلی تعاریف زیادی ارائه شده است که به ذکر یک مورد اکتفا می کنیم :
کنترل داخلی فرایندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف که در سه گروه اصلی دسته بندی می شوند و توسط هیات مدیره ، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شوند.
این سه گروه عبارتند از:
1- اثر بخشی و کارایی عملیات
2- قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی
3- رعایت قوانین و مقررات مربوطه
ساختار کنترل های داخلی
ساختار کنترل داخلی شامل سیاست و روشها است :
1- حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن یا تقلب و استفاده نادرست:
معمولاً برای حفاظت از دارایی ها ؛ متداول ترین نوع کنترلها شامل درب ها ، نگهبان ، اسم رمز ، گاو صندوق و... است.
2- افزایش دقت و قابلیت اتکا مدارک حسابداری و قابلیت اعتماد گزارش مالی
3- تشویق کارکنان به رعایت رویه واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها
4- ارزیابی کارایی و سودمندی عملیات
5- رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها
قابلیت اعتماد و درستی اطلاعات
با گسترش و توسعه واحدهای اقتصادی و پیچیده شدن آنها ، سیستم های اطلاعاتی نیز اهمیت بیشتری یافته اند.
سیستم های اطلاعاتی به دو دسته تقسیم می شوند :
1- سیستم های اطلاعاتی حسابداری :
صورت های مالی واحد اقتصادی را به وجود می آورد و معمولاً گزارش های گوناگون مربوط به بودجه ها و هزینه های آن را برای استفاده میریت تهیه می کند .
2- سیستم های اطلاعاتی عملیاتی :
معمولاً اطلاعات مربوط به جنبه های گوناگون عملیات را جمع آوری می کند و گزارش های سطوح فعالیت ، مسئولیت ها و نظایر آنرا به وجود می آورد. ضرورت وجود کنترل های داخلی:
مدیران شرکت های دیگر نمی توانند برای ارزیابی نتیجه عملیات وضعیت مالی شرکت بر مشاهدات شخصی خودشان اکتفا کنند ، مدیران ناگزیرند که به گزارشات مالی و آماری اتکا نمایند . مدیران با استفاده از اطلاعات گزارشات آماری هدایت شرکت را در دست می گیرند.
دلایل ضرورت وجود کنترل های داخلی توسط مدیران شرکت عبارتند از:
1- هدایت آسانتر واحد های تجاری
2- آگاهی از رویه های شرکت
3- رعایت مقررات دولتی
4- آگاهی از سود آوری شرکت
5- مناسب بودن وضعیت مالی
6- هماهنگی بین دوایر شرکت
7- قابلیت اتکا به اطلاعات حسابداری
دلایل حائز اهمیت بررسی کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل:
1- مشخص شدن نحوه رسیدگی
2- تعیین انواع خطر با بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی
3- برنامه ریزی برای زمانبندی و سازمان بندی و سایر عملیات حسابرسی جهت ارائه گزارش
سیستم های کنترل داخلی به لحاظ اثر بخشی ، در مراتب مختلفی قرار می گیرند . در صورتی اثر بخش تلقی می شود که هیات مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
1- آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی
2- تهیه صورت های مالی قابل اعتماد
3- رعایت قوانین و مقررات مربوط
طبقه بندی کنترل های داخلی :
1- اداری ( عملیاتی )
2- مالی ( حسابداری )
نمودار طبقه بندی کنترل های داخلی به شکل زیر رسم می شود :

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017