جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 1621 نفر

موضوع : بودجه شرکتهای دولتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بودجه شرکتهای دولتی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
3000 تومان

مقدمه
قانون اساسی کشور روش تهیه و تنظیم و تصویب بودجه کل کشور را مقرر نموده و در قانون مزبور تعیین شیوه آرایش و ترتیب تدوین لایحه بودجه کل کشور به عهده قوانین عمومی کشور گذارده شده است طبق ماده 1 قانون محاسبات عمومی که می گوید بودجه کل کشور برنامه مالی دولت که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود بودجه کل کشور از سه قسمت عمده به شرح ذیل تشکیل می شود :
1. بودجه عمومی دولت
2. بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
3. بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود .
  به این ترتیب طبق ماده 1 قانون محاسبات عمومی بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز به عنوان بخشی از بودجه کل کشور باید توسط دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد نمودار ذیل شمای کلی تهیه و تنظیم و تصویب و اجرای بودجه کل کشور را نشان می دهد :
مرحله تهیه و تنظیم توسط دولت
مرحله تصویب توسط مجلس شورای اسلامی
مرحله ابلاغ و اجرا توسط دولت
از سوی دیگر نوع سازماندهی و کارکرد شرکتهای دولتی به صورتی است که به گونه ای انعطاف پذیر قادر به انجام وظایف تصدی دولت در بخش دولتی باشند به همین منظور تقریباً تمامی شرکتهای دولتی در ایران متاثر از نظام حقوقی قانون تجارت تشکیل شده و نوع « سهامی خاص » برای شخصیت شرکت تعین گردیده است .


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007