موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان

عنوان سفارش :
دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان
تعداد صفحه :
9
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان

 • ) 1ديوار هاي كناف(
 • ) 2پوشش هاي سلولوزي(
 • ويژگيهاي مهم روش سازههاي پيش ساخته سبك :

 • الف) مقاومت در برابر زلزله
 • در مناطق زلزله خيز مانند ايران، يكي از پارامترهاي مهم در ساختمانسازي كاهش وزن ساختمان است چرا كه تلفات ناشي از نيرو ي زلزله با وزن ساختمان نسبت مستقيم دارد. بنابراين تكنولوژي انتخاب شده بايد داراي جهتگيري به سمت كاهش وزن باشد. بر خلاف شيوة سازههاي پيشساخته سبك، در ساير سيستمهاي پيش ساخته ديگر، اتصالاتشان اكثراً به صورت مفصلي و لولايي است و داراي وزن سنگين هستند. تنها در اين روش است كه با تنها 8 سانتيمتر بتن ميتوان نيروهاي ساختمان 4 طبقه را در طبقه همكف تحمل كرد. وزن نهايي ساختمان با اين روش، نسبت به روشهاي پيشساخته ديگر و همچنين ساختمانهاي بتني، 25 درصد كاهش مييابد؛ يعني در هنگام زلزله 25 درصد نيروي كمتر به ساختمان وارد ميشود.امروزه سبكسازي ساختمان يكي ازشعارهاي اصلي در صنعت ساختمان سازي است.

 • ب) انعطافپذيري در توليد و امكان حفظ جلوههاي معماري اسلامي و ايراني
 • مسأله مهم ديگر در صنعت ساختمان حفظ ملاكهاي فرهنگي و جلوههاي معماري اسلامي و ايراني در طراحي و نماسازي ساختمانهاست. انحناهاي موجود در گنبدهاي مساجد، نقش و نگارهاي ايراني و اسليمي و ساير موارد از نشانههاي معماري اسلامي و ايراني است كه در روش سازههاي پيشساخته سبك ميتوان آنها را حفظ كرد. زيراميتوان پانلهاي سبك مورد استفاده را به هر طرح دلخواه درآورد . روش سازههاي پيش ساخته سبك، حتي ساخت گنبدهاي بزرگ را كه به دليل زيادي وزن ، دشوار است آسانتر ميكند چرا كه در اين روش وزن سازهها بسيار كاهش مييابد در حالي كه مقاومت و استحكام آنها بالاتر ميرود.

  ج) ايمني در ساختمان: بحث ايمني، از مهمترين مسائل صنعت ساختمان است چرا كه با سلامتي انسانها سر و كار دارد. در ساختمانهاي سنتي چون ستونها و اسكلت فلزي، قسمت اعظم بار ساختمان را تحمل ميكنند با كنار رفتن يك تير يا ستون، كل ساختمان به طور ناگهاني فرو ميريزد. در روش سازههاي پيشساخته سبك نوع ديوار هاي پنل باربر چون به جاي استفاده از اسكلت فلزي، از شبكههاي ميلگرد كه در تمام سطوح ديوارها توزيع شدهاند استفاده ميشود، فروريزي ناگهاني پيش نميآيد. چرا كه اتصالات و مواضع تحمل بار به صورت يكپارچه در تمام ساختمان وجود دارند.

  د) صرفهجوييهاي ملي و ساير مزاياي ناشي از كاربرد روش سازهها پيشساختة سبك: اگر به صرفه¬جوييهايي كه كوچك به نظر ميرسند، در مقياس ملي نگاه كنيم، به ارقام بالايي تبديل ميشوند كه ميتواند نقشي حياتي در رشد و شكوفايي كشور ايفا كند.

  صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني به گواهي آمار و ارقام ، از لحاظ سرمايه و حجم نيروي انساني درگير ، بزرگ ترين صنعت در كشور ميباشد. رشدسريع جمعيت، افزايش تقاضا ، همچنين نياز به كاهش زمان تحويل پروژههاي عمراني كاهش زمان برگشت سرمايه سرمايه گذاران و عواملي از اين قبيل باعث شدهاند تا ضرورت ايجاد تحول در شيوه هاي سنتي صنعت ساختمان روزبه روز بيشتر شود.

  اگر تكنولوژي ساختمان را به معني وارد شدن صنعت در ساختمانسازي بگيريم ، از حدود سال 1347 تكنولوژي ساختمان وارد ايران شد و اوج آن زماني بود كه ساختمان سازي به صورت شهرك سازي در بعضي از شهرهاي بزرگ مثل اصفهان (مجتمع ذوب آهن) ، اهواز، تبريز، تهران و برخي ديگر از شهرها شروع شد .

  اين صنعت بيشتر از كشورهاي اروپايي مانند آلمان، هلند، انگليس و فنلاند به ايران وارد شد.

  در اين پروژه با 2 محصول كه يكي مربوط به ديوار هاي پارتيشن و ديگري مربوط به نماي داخلي ساختمان ميباشد آشنا ميشويم. هر 2 اين محصولات از مواد كاملا سبك و همچنين عايق تشكيل شده اند. با توجه به اينكه در معماري امروز سبك سازي سازه ها از اهميت زياد برخوردار است اين موضوع به يكي از موضوعات روز تبديل شده است

 • محصول اول:
 • ديوارهاي جداکننده كناف
 • ديوارهاي جدا کننده ي کناف ، ديوارهاي غير باربري هستندکه براي تقسيم فضاهاي داخلي بنا (partition) استفاده مي شوند .اين ساختار شامل قاب هاي فولادي سبک ساخته شده با مقاطع U , C بوده که صفحات روکش دار گچي در يک يا چند لايه ، به وسيله پيچ مخصوص بر روي آنها نصب مي شوند. درزهاي ميان اين صفحات به وسيله ي نوار و بتونه ي مخصوص درزگيري شده ، به نحوي که در انتهاي کار ، سطحي يکپارچه و بدون درز که قابليت رنگ آميزي و کاشي کاري يا هر نوع پوشش نهايي ديگري را خواهد داشت، حاصل مي گردد.

 • استانداردها شامل :
 • سيستم هاي سقفي کناف ايران تحت استاندارد آلمان ( Din 18183 )

  تحقیقهای مشابه
  دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان
  9 صفحه - 9000 تومان
  دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان
  9 صفحه - 6000 تومان
  بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا
  104 صفحه - 36000 تومان
  راههاي جلوگيري از هدررفتن گازها جهت صرفه جويي درهزينه هاي اقتصادي و كاهش آلودگي - روش تحقیق
  39 صفحه - 30000 تومان
  راههاي جلوگيري از هدررفتن گازها جهت صرفه جويي درهزينه هاي اقتصادي و كاهش آلودگي - روش تحقیق
  39 صفحه - 18000 تومان
  روش هاي نوين تصميم گيري روش تحقیق
  43 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد پنهان سازي تصویر بديع بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی برای بیومتریک هاي چندنمايي امن
  11 صفحه - 33000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007