موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نحوه اجرا حسابرسی در شرکت های تعاونی مسکن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نحوه اجرا حسابرسی در شرکت های تعاونی مسکن
تعداد صفحه :
21
قیمت :
7500 تومان

مقدمه:
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قایل شود و یا نمی‌داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و …) قرار می‌گیرد.در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند.
حسابهای شرکت های تعاونی مسکن بر اساس اطلاعا کسب شده از فعالیتها و گردش عملیات سه شرکت تعاونی و یک اتحادیه تعاونی های مسکن در مرحله شناخت و همچنین بر مبنای پیش بینی نیازهای احتمالی سایر شرکتهای تعاونی مسکن تدوین شده است . بدیهی است چنانچه در آینده تغییرات اساسی در فعالیتها و گردش عملیات فوق الذکر پدید آید ، و یا اینکه ویژگی منحصر به فردی در برخی تعاونی های مسکن وجود داشته باشد می بایست پس از قطعیت یافتن کامل موضوع و مشخص نمودن جزئیات تغییرات ایجاد شده و یا ویژگی خاص اصلاحات لازم نیز در حسابها ( به منظور اطمینان بیشتر با اطلاع و هماهنگی واحد خدمات مدیریت سازمان حسابرسی ) ایجاد گردد .
با توجه به ماهیت فعالیت های شرکت تعاونی مسکن برخی از حسابهای پیش بینی شده ممکن است در کلیه شرکتها کاربرد نداشته باشد از جمله حسابهای مربوط به عملکرد و سود و زیان و مالیات بر درآم شرکت و سود سهام لیکن از آنجائیکه برخی از اتحادیه های تعاونی مسکن بعضا به فعالیتهای سودآوری از جمله تولید مصالح برای شرکتهای تعاونی مسکن تحت پوشش خود مبادرت می ورزند حسابهای پیش گفته در فهرست حسابها پیش بینی شده است .
ساخت حسابها
ساخ و سطوح کلی حسابهای شرکت های تعاونی مسکن به ترتیب زیر تعیین گردیده است :
الف – گروه حسابها
ب – حسابهای کل
پ – حسابهای معین
ت – حسابهای تفصیلی ( در دو سطح اول و دوم )
ث – عنوان و شماره قسمت ها
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیتهای انجام شده تفصیل دوم که در حسابها در نظر گرفته شده است ، صرفا اختصاص به اطلاعات آماری داشته و جزء اقلام تشکیل دهنده حساب منظور نمی شود و بر حسب مورد می تواند مشخصه های مقداری و یا زمانی را در بر گیرد .
در حسابهای پیشنهادی از روش شماره گذاری استفاده شده است به نحوی که هر یک از حسابها در سطوح مختلف از طریق شماره قابل شناسائی باشد . علاوه بر آن استفاده مطلوب از حسابهای تنظیمی ، امکان عطف و ربط حسابها با یکدیگر و نیز قابلیت مکانیزه نموده حسابها از سایر مزایای این روش به شمار می رود . شکل کلی رعایت شده در روش شماره گذاری بصورت زیر می باشد . ارقام اول الی پنجم ارقام اول الی سوم ارقام اول و دوم
حساب معین حساب کل گروه حساب
تا سه رقم تا هشت رقم تا پنج رقم
شماره فسمت ها شماره تفصیل 2 شماره تفصیل 1
گروه حسابها
گروه حسابها ، کلی ترین طبقه بندی حساب است و هر گروه در بر گیرنده تعدادی حساب کل می باشد .
مثال : گروه 10 دارائیهای جاری
گروه 20 بدهی های جاری ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007