یکشنبه 1 بهمن 1397
بازدید امروز : 5153 نفر

موضوع : جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2500 تومان

مقدمه:
دلايل افزايش و گسترش نفوذ منطقه اي ايران در خاورميانه براي همگان آشكار است. در حقيقت، ايران به مانند يك محور اصلي، ميان منطقه شرق خاورميانه و آسيا از يك طرف، و اروپا (شامل ناتو) و آسيا از طرف ديگر قرار گرفته و با برخورداري از موقعيت و نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي، نسبت به سايركشورهاي منطقه برتري دارد. با وجودي كه ايالات متحد آمريكا به لحاظ قواي نظامي متشكل نسبت به ايران - و ديگر كشورها - از قدرت بيشتري برخوردار است و در يك جنگ احتمالي برگ برنده ادوات و ساز و برگ جنگي در دستان واشنگتن قرار دارد، ليكن نتايج جنگ عراق و افغانستان نشان داده كه دولت بوشبراي مواجهه رودررو با ايران، فاقد هرگونه توانايي برنامه ريزي و تسلط بر عواقب و پيامد هاي بعدي جنگ است. در مقابل، ايران به لحاظ سنتي داراي قدرت نَرم است - قدرتي كه به اين كشور اجازه مي دهد تا بدون توسل به زور و حربه هاي نظامي و صرفاً با تكيه بر سياست ورزي و نفوذ فرهنگي و مردمي در ميان كشورهاي منطقه، منافع استراتژيك خود را حفظ نمايد. در واقع، اشراف اطلاعاتي ايران نسبت به كل منطقه خاورميانه، آشنايي با زبان ها و فرهنگهاي منطقه و همچنين روابط تاريخي مستحكم همراه با مهارت در مديريت اوضاع، اين كشور را در خاورميانه نسبت به غرب در موضع برتري قرار داده است.
البته با وجودي كه موقعيت استراتژيك ايران در منطقه خاورميانه، فرصت هاي عظيمي را در اختيار اين كشور قرار داده است، اما در همان حال به دليل عدم ثبات و پايداري منطقه، ايران همچون ديگر كشورهاي منطقه، در معرض آسيب هاي جدي و ناگهاني قرار دارد. براي مثال، وجود هفت مرز زميني با كشورهاي همسايه و شش مرز آبي در خليج فارس، ايران را در موقعيتي قرار داده كه مي بايست علاوه بر مديريت مرزها، همواره منتظر پيامدهاي ناگواري نظير هجوم آوارگان و مهاجران كشورهاي همسايه به داخل خاك خود در اثر وقوع جنگ يا بروز بلاهاي طبيعي باشد. براي نمونه، مي توان به هجوم آوارگان عراقي و افغاني در سال 2001 اشاره كرد كه به دليل حمله نظامي آمريكا، راه ايران را در پيش گرفته بودند. اين در حالي است كه دولت ايران همواره از سازمان هاي بين المللي به دليل كوتاهي آنها در تصديق و تأييد كمك انسان دوستانه اين كشور به آوارگان عراقي و افغاني و عدم دريافت كمك مالي از آنها براي سرو سامان دادن به وضعيت آشفته آوارگان، گله مند بوده است.
روابط ايران و منطقه
روابط ايران و كشورهاي منطقه خاورميانه از تنوع قابل توجهي برخوردار بوده و هيچگاه ايران يك استراتژي مشخص را در قبال تمامي آنها به كار نگرفته است. براي مثال، سياست ايران در قبال عراق را به لحاظ سنتي و تاريخي، نمي توان فارغ از تجربه جنگ اين دو كشور با يكديگر در نظر گرفت. با توجه به اين تجربه بسيار تلخ كه آثار آن تا مدت هاي مديد دامنگير هر دو كشور خواهد بود، استراتژي كليدي ايران در خصوص عراق بعد از صدام حسين، اين بوده كه اين كشور هيچگاه در شكل گيري جديد نظام سياسي و اقتصادي، به عراقي مشابه دهه 80 ميلادي بدل نگردد. از سوي ديگر، بيشتر تحليل گران بينالمللي معتقدند كه ايران به طرز فزاينده اي به گسترش روابط خود با روسيه و چين به عنوان دو كشور حامي و پشتيبان در خلال بحران روابط خود با قدرت هاي غربي، گرايش پيدا كرده است. البته در داخل ايران، نگراني هاي جدي در خصوص افزايش وابستگي اين كشور به روسيه وجود دارد، چرا كه بيشتر مردم ايران، روسيه را متحدي قابل اعتماد و اتكا قلمداد نمي كنند. بر همين اساس، پويايي اخير در روابط ديپلماتيك ايران با روسيه و چين را تنها مي بايست در چارچوب تأمين منافع فعلي تعبير و تفسير نمود و اين امر نشان دهنده تغييري استراتژيك در اولويت هاي ايران به حساب نمي آيد.
در اين ميان، ايران در حال تحكيم روابط خود با هند مي باشد، هرچند اين نزديكي بيشتر به دليل نياز مبرم دهلي نو به نفت و گاز ارزان حادث شده است. در مورد روابط ايران با تركيه نيز بايد اذعان كرد كه نزديكي زباني و فرهنگي مردمان ما سبب شده تا روابط سياسي اين دو كشور از سال 2003 بدين سو به دليل احساس خطر مشترك نسبت به حضور نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا در عراق و افغانستان، بيش از گذشته مستحكم تر گردد.
اما در خصوص روابط ايران با كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس بايد گفت كه اين رابطه به ويژه از بيم پيامدهاي ديپلماسي شكست خورده غرب در خصوص پرونده هسته اي ايران، در بيشتر مواقع دوستانه و صميمي بوده است. اين در حالي است كه موضع گيري هاي اخير دكتر احمدي نژاد، رييس جمهور ايران در برابر آمريكا و اسراييل، محدوديت هاي ديپلماسي معتدل اعراب نسبت به تشكيل يك كشور مستقل فلسطيني را بيشتر آشكار ساخته و رييس جمهور ايران را در ميان جوانان عرب منطقه خاورميانه به سمبل مقاومت در برابر غرب مبدل ساخته است. به هر حال، نقاط قوت و ضعف داخلي ايران در كنار تحولات اخير منطقه، به شكل گيري فرصت ها و تهديدهاي جديدي براي اين كشور انجاميده است.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007