موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
تعداد صفحه :
15
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
چكيده
مقدمه
جامعه مدني
سازمان هاي غير دولتي
نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
نتيجه گيري
منابع
چكيده
هدف توسعه اجتماعي ، بالا بردن سطح زندگي همه افراد و گروه هاي اجتماعي است پس يك استراتژي يك سويه و كاملاً دولتي قادر به تأمين كامل اين هدف نيست . از اين رو در استراتژي هاي « انسان مدار » توسعه وقتي با ثبات و موفقيت همراه است كه با افزايش مشاركت توأم باشد . سازمان هاي غيردولتي نيز به عنوان بخشي از نهادهاي جامعه مدني مناسب ترين امكان براي جلب مشاركت هاي مردمي در توسعه هستند . بنابراين سازمان هاي غيردولتي با تقسيم قدرت ميان دولت و جامعه و با اتكاء به ويژگي هاي خود قادر هستند مكمل نقش دولت در توسعه اجتماعي باشند .
مقدمه
توسعه در ابتدا به معناي رشد اقتصادي بود و هدف تئوري هاي توسعه نيز تسريع رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه نيافته بود . در چنين شرايطي دولت تنها نماينده اجراي برنامه هاي توسعه و نظارت بر آنها محسوب مي شد . اما به تدريج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه هاي گذشته ، مفهوم توسعه و عوامل اجرا كننده آن دستخوش تحول شد . بويژه اينكه مشخص شد نبود ساختارهاي كارآمد اجتماعي در جهان سوم ، رشد اقتصادي آنها را تحت تأثير قرار داده است . به اين ترتيب ابعاد اجتماعي توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نيازهاي مادي ، فرهنگي و اجتماعي انسان در استراتژي هاي توسعه گنجانده شد .
با عقب نشيني دولت از عرصه توسعه زمينه لازم براي اجراي « توسعه مشاركتي » فراهم شد . به اين ترتيب در رهيافت هاي جديد توسعه ، دولت تمام برنامه ها را اجرا نمي كند بلكه توسعه مشاركتي مطرح است . يعني بحث در مورد ايجاد فضا براي مشاركت افرادي است كه توسعه براي آنها صورت مي گيرد . از اينرو گسترش مشاركت هاي مردمي در فرآيند توسعه و در چارچوب جامعه مدني ، امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد و جامعه مدني و نهادهاي آن از لوازم اصلي تحقق توسعه اجتماعي مطلوب محسوب مي شوند .
1-توسعه اجتماعي
در مفهوم عرف ادبيات علوم اجتماعي گذشته اصطلاح توسعه اجتماعي مترادف با تحول يا تكامل اجتماعي بود . اما در مباحث جديدتر ، مفهوم توسعه اجتماعي از نظريات تكامل مستقل شده و به سوالاتي نظير ارضاي نيازهاي بشر و بهبود كيفيت زندگي، متمركز گرديده است . مفهوم توسعه اجتماعي جامع تر از مفهوم توسعه اقصادي است و به دنبال دستيابي به اهداف و آرمان هاي مشخص و گسترده تر اجتماعي مي باشد . بنا به گفته كارشناسان، توسعه اجتماعي دو بعد مرتبط به هم دارد :
1- توسعه ظرفيت مردم براي كار مداوم جهت رفاه آنها و جامعه .
2- تغيير يا توسعه نهادهاي اجتماعي به گونه اي كه نيازهاي بشري را در تمامي سطوح بويژه در پايين ترين سطح از طريق فرآيند بهبود در روابط بين مردم و نهادهاي سياسي – اجتماعي رفع نمايد .
در اين فرآيند جامعه در جستجوي ايجاد توازن بين نيازهاي كمي و كيفي است كه به واسطه تغيير در نهادهاي اجتماعي و در استفاده از منابع قابل دسترسي بوجود آمده است . 2-تحول مفهوم توسعه
توسعه با آغاز انقلاب صنعتي در انگلستان متولد و به تدريج در سرتاسر دنيا گسترده شد . به اين ترتيب توسعه با توليد صنعتي و گسترش بازار همراه شد و آزادي ، برابري و برادري نيز به مفهوم توسعه پيوستند . در چنين شرايطي نهاد دولت تضمين توسعه در چارچوب دموكراسي را عهده دار شد . كشورهاي غربي در چارچوب اين مدل ، دولت رفاه را براي پيشبرد توسعه در مرزهاي خود انتخاب كردند .
در اين زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادي بود ، يعني روندي كه منجر به افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي شده و باعث بهبود سطح زندگي بهتر براي مردم محروم مي گرديد . اما در عمل ثابت شد كه عدم كارايي ساختارهاي سياسي و اجتماعي مانع از توسعه اقتصادي مطلوب خواهد شد . ..................

تحقیقهای مشابه
نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
15 صفحه - 6000 تومان
ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود به چگونه می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نمایند
9 صفحه - 6000 تومان
ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود و پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی
8 صفحه - 6000 تومان
ساختار سازمانی مدیران فرهنگی تا چه حد می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نماید
5 صفحه - 7500 تومان
کاراموزی نقش اعتبارات در سازمان جهاد کشاورزی
37 صفحه - 24000 تومان
بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
12 صفحه - 9000 تومان
بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری
19 صفحه - 9000 تومان
توسعه سیستم هاي اطلاعاتی حسابرسان و تغییر نقش حسابرسان داخلی
17 صفحه - 7500 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 24000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
103 صفحه - 48000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
15 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 105000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی نقش مذهب در توسعه قم
12 صفحه - 4500 تومان
تغییر و توسعه طراحی سازمان فایل بصورت پاورپوینت
53 صفحه - 21000 تومان
پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
192 صفحه - 54000 تومان
مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
10 صفحه - 4500 تومان
چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
10 صفحه - 9000 تومان
چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
10 صفحه - 6000 تومان
مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار
4 صفحه - 3000 تومان
اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي و دگرگوني اقتصادي
41 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007