دوشنبه 23 مهر 1397
بازدید امروز : 3352 نفر

موضوع : وصول درآمد شركتهاي دولتي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
وصول درآمد شركتهاي دولتي
تعداد صفحه :
8
قیمت :
2000 تومان

وصول و پردازش درآمدهاي شركتهاي دولتي و پرداخت اين درآمدها بر اساس ضوابط قانوني به شركتها
مدارك موردنياز:
• فرم درآمد شركتهاي دولتي
• موافقتنامه درآمد شركتهاي دولتي
• اصل فيش بستانكار خزانه معين
مراحل انجام كار:
1- ارائه و واريز درآمد شركتهاي دوتي به انضمام فيش واريزي به وسيله ذيحساب شركت دولتي
2- بررسي فرمها از نظر عمليات حسابداري و رعاي مقررات درآمدي
3- تطبيق فيش واريزي با صورتحساب بانكي
4- ارائه تائيد وصول درآمد شركتهاي دولتي به دستگاههاي اجرايي ذيربط در صورت عدم اشكال
5- پرداخت از محل درآمد شركتهاي دولتي به دستگاههاي اجرايي ذيربط براساس مقررات و سقف اعتبار مصوب اعلام شده از طرف خزانه داريكل
مدت زمان انجام خدمت : در صورت كامل بودن مدارك وعدم وجود اشكال يك ساعت


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007