موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : وصول درآمد شركتهاي دولتي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
وصول درآمد شركتهاي دولتي
تعداد صفحه :
8
قیمت :
6000 تومان

وصول و پردازش درآمدهاي شركتهاي دولتي و پرداخت اين درآمدها بر اساس ضوابط قانوني به شركتها
مدارك موردنياز:
• فرم درآمد شركتهاي دولتي
• موافقتنامه درآمد شركتهاي دولتي
• اصل فيش بستانكار خزانه معين
مراحل انجام كار:
1- ارائه و واريز درآمد شركتهاي دوتي به انضمام فيش واريزي به وسيله ذيحساب شركت دولتي
2- بررسي فرمها از نظر عمليات حسابداري و رعاي مقررات درآمدي
3- تطبيق فيش واريزي با صورتحساب بانكي
4- ارائه تائيد وصول درآمد شركتهاي دولتي به دستگاههاي اجرايي ذيربط در صورت عدم اشكال
5- پرداخت از محل درآمد شركتهاي دولتي به دستگاههاي اجرايي ذيربط براساس مقررات و سقف اعتبار مصوب اعلام شده از طرف خزانه داريكل
مدت زمان انجام خدمت : در صورت كامل بودن مدارك وعدم وجود اشكال يك ساعت

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007