تلگرام سایت تحقیق
یکشنبه 7 اسفند 1396
بازدید امروز : 834 نفر

موضوع : نقش رسانه ها در فرهنگ سیاسی خاورمیانه
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نقش رسانه ها در فرهنگ سیاسی خاورمیانه
تعداد صفحه :
25
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
ماهیت ارتباطات جمعی و روابط شمال و جنوب
رسانه های جمعی; وسیله یا پیام؟
خصایص ذاتی
فرآیند مسإله سازی
حضور کلیشه ها و قالب ها در رسانه های جمعی
موقعیت ارتباطات جمعی در خاورمیانه
معمای اقتدار
بحران جامعه مدنی در خاورمیانه
رابطه جامعه مدنی و دولت
مسلمانان و اصلاح سیاسی در خاورمیانه
● خلاصه و نتیجه
پی نوشتها
  مقدمه
جهانی تر شدن ارتباطات جمعی ( Mass Communication) و توسعه فن آوری آن, تاثیرات مهمی در جهان سوم بر جای گذاشته, و بویژه کشورهای اسلامی خاورمیانه را با مسأل بسیاری مواجه نموده است. این تحولات که در سطح ملی عقاید و ارزش ها را دگرگون کرده و در ابعاد بین المللی هم جدار بندی دولت ها را تضعیف نموده است, تضادهای مهمی برای دنیای اسلام تدارک نموده است. از چشم انداز مسائل خاورمیانه ـ که دیانت اسلام جایگاهی اساسی دارد ـ گسترش رسانه های جمعی, تاثیر دوگانه ای گذاشته است. رسانه های جمعی, از یک طرف با گسترش خود, آرا و سلیقه های مردمان را یکسان نموده و در نهایت اقتدار دولت ملی را تقویت نموده اند; و از طرف دیگر, با تنوعی که در علائق مخاطبان خود ایجاد می کنند, اجماع فرهنگی کشورهای دنیای اسلام را گسسته و با فرهنگ های چند پاره و متعارض, مشروعیت سنتی را تضعیف کرده و به موازات میزان سنتی بودن این دولت ها, پایه های اقتدار داخلی آنها را سست می گردانند.(۱) بدین ترتیب, رسانه ها و ارتباطات جمعی, فرهنگ سیاسی کشورهای خاورمیانه را به شدت نامتوازن نموده اند. در این مقاله, نسبت جهانی تر شدن ارتباطات جمعی و دگرگونی های فرهنگی / سیاسی در کشورهای خاورمیانه را بررسی می کنیم. تاکید اصلی ما با برتضعیف روز افزون نقش دولت ها در حیات فرهنگی و بالتبع, فرهنگ سیاسی این جوامع است.
ماهیت ارتباطات جمعی و روابط شمال و جنوب
در یک مقاله کوتاه, هرگز نمی توان تمام ادبیات مربوط به ارتباطات جمعی را مرور نمود.
بسیاری عقیده دارند که هنوز هیچ تلاشی اساسی در توضیح ماهیت ارتباطات جمعی و به ویژه نقش حیاتی آن در چارچوب روابط شمال و جنوب صورت نگرفته است. مطالعات انجام گرفته نیز نوعا از دیدگاه کشورهای شمال بوده است و لذا منابع برای یک بررسی از دیدگاه مسأل جنوب و از جمله خاورمیانه, بسیار اندک و ناکافی است. مقاله حاضر صرفا از نقطه نظر دوم به موضوع می نگرد.(۲)
رسانه های جمعی; وسیله یا پیام؟ هر چند در سال های اخیر, مفاهیم بسیاری در خصوص ارتباطات جمعی ارأیه شده است; اما به نظر می رسد که نوعی بحران مفهومی در تعریف و قلمرو این حوزه وجود دارد. اکوECO)) در بحث از ارتباطات جمعی و رسانه های گروهی, می پرسد: ((رسانه گروهی چیست؟ آیا آگهی یک روزنامه, رسانه گروهی است؟ یا پخش برون مرزی رادیو و تلویزیون و یا آرم یک لباس ورزشی؟ در واقع, رسانه های جمعی با انواع متعدد و در شبکه های مختلف عمل می کنند. رسانه ها چند بعدی عمل می کنند; اما بعضی از آنها در حکم رسانه رسانه ها است.))(۳) تعریف فوق و به ویژه جمله آخری آن, از دیدگاه رسانه های جمعی خاورمیانه و کشورهای اسلامی اهمیت بسیاری دارد. در واقع, این رسانه های خارجی هستند که برای رسانه های ارتباط جمعی خاورمیانه, حکم رسانه رسانه ها را دارند; یعنی منبع خبر و منشإ پیام هستند.(۴)

تحقیقهای مشابه
نقش رسانه ها در فرهنگ سیاسی خاورمیانه
25 صفحه - 4000 تومان
نقش و جايگاه رسانه هاي فرهنگي
10 صفحه - 1500 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
7 صفحه - 2000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
11 صفحه - 3000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
6 صفحه - 2000 تومان
جایگاه و نقش هنر رسانه در دوره معاصر
20 صفحه - 2500 تومان
نقش رسانه دیداری در تعلیم و تربیت کودکان
12 صفحه - 1500 تومان
نقش رسانه شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان 222
21 صفحه - 2500 تومان
نقش رسانه های جمعی در تحولات اجتماعی
53 صفحه - 4500 تومان
نقش رسانه در اعتماد ملی
20 صفحه - 3000 تومان
چرا رسانه نقش مهمی در جوامع امروز دارند
20 صفحه - 4000 تومان
نقش رسانه ها درمسائل اقتصادی کشورها و جوامع
21 صفحه - 3000 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان ارتقا روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی
10 صفحه - 2500 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان در ارتقای روحیه ایثار فداکاری و شهادت طلبی
11 صفحه - 2500 تومان
اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
10 صفحه - 2000 تومان
تکنولوژی و تکامل فرهنگی و نقش تکنولوژی
19 صفحه - 3000 تومان
نقش سازمان یونسکو در حفظ و صیانت فرهنگ ملل جهان بر اسا س روش تحقیق
22 صفحه - 5000 تومان
جايگاه و نقش قدرت نرم فرهنگي در سياست خارجي و تأثير آن بر روند تحولات جهاني
19 صفحه - 3500 تومان
نقش تبلیغات در بازاریابی فرهنگی
6 صفحه - 1500 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
103 صفحه - 16000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
15 صفحه - 3000 تومان
نقش فرهنگ در کاهش بیکاری
25 صفحه - 3000 تومان
نقش فرهنگ و هنر در توسعه اقتصادی
12 صفحه - 2000 تومان
ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود به چگونه می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نمایند
9 صفحه - 2000 تومان
ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود و پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی
8 صفحه - 2000 تومان
ساختار سازمانی مدیران فرهنگی تا چه حد می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نماید
5 صفحه - 2500 تومان
نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل
20 صفحه - 4000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی و جهانی شدن فرهنگ
5 صفحه - 1500 تومان
فرهنگ نقد پذیری در امور سیاسی
16 صفحه - 2000 تومان
ارتباطات سیاسی و فرهنگ.docx
13 صفحه - 2500 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
34 صفحه - 6000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018